Kis- és közép­vál­lal­ko­zások

A vállal­ko­zá­sának megfelelő termékek és szolgál­ta­tások

Kis- és közép­vál­lal­ko­zások

A vállal­ko­zá­sának megfelelő termékek és szolgál­ta­tások

A kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak nyújtott megol­dá­saink sokkal többet bizto­sí­tanak, mint pusztán nyomkö­vetést. Amellett, hogy tudja, mikor, hol és hogyan haladt egy jármű, támogatni tudja munka­társait olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik munkájukat. Egy nap alatt bevezethető, mindenféle infor­ma­tikai telepítés nélkül.

Átfogóbb irányítás

untranslated

Átfogóbb irányítás

Mindig tudhatja, merre járnak járművei és munka­vál­lalói. Betekintést nyerhet a vezetési időbe, a vezetési stílusba, a helyszínen töltött időbe, a várakozási időbe és a munkaidőbe. Teremtsen átlát­ha­tó­ságot és tudja meg, hogyan telje­sí­tenek jármű­ve­zetői az úton.

A költségek csökkentése

untranslated

A költségek csökkentése

A jármű­ve­zetők megkapják a jármű körül­te­kintőbb haszná­la­tához szükséges támogatást, így csökkent­hetők az üzemanyag-, a karban­tartási és a biztosítási költségek.

Több számlázható idő

untranslated

Több számlázható idő

Használja ki jobban az időt olyan eszközökkel, mint az automatikus vezetési napló és az automatikus munka­idő-nyil­ván­tartás. Emellett megnö­velheti munka­vál­lalói számlázási idejét azáltal, hogy a távolság és a valós idejű forgalmi helyzet alapján azt a jármű­ve­zetőt rendelheti ki, aki a leggyor­sabban célba érhet.

Miért választják a kis- és közép­vál­lal­ko­zások a Webfleet megoldást?

Egyszerűen használható

Helyi támogatás

Jövőbiztos

Válassza ki a vállal­kozása számára legjobb jármű­kö­vetési megoldást

Megoldás KKV-k számára

  • Világos és pontos jelentések a vezetési időről, a vezetési stílusról és a helyszínen töltött időről
  • A jármű valós idejű helyzete
  • Intelligens és hatékony nyomkövetés

Opcionális: Ajánlott extrák

  • Élő közlekedési információk
  • Feladat­ki­osztás és munka­fo­lyamat
  • Kezelt munkaidő

Visszahívás kérése

Beszéljen egy szakem­berrel, és ismerje meg, hogy vállal­kozása miként profitálhat a gépjár­mű­követő rendszer haszná­la­tából.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.