Legyen rendszer­in­teg­rá­torunk

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Bővítse szolgál­ta­tásait, és kezdje meg az együtt­mű­ködést Európa legin­no­va­tívabb, piacvezető jármű­park­kezelő megol­dá­sokat biztosító szolgál­ta­tó­jával.

Legyen Webfleet Solutions integrációs partnerünk, és segítse vállal­ko­zását

Legyen sikeres egy gyorsan növekvő piacon

Kovácsoljon tőkét a jármű­park­kezelő techno­lógiák iránti virágzó keresletből

Tegye külön­le­gessé ajánlatát

Hozzon létre és biztosítson egy teljes körű, kifeje­zetten az ügyfél igényeihez szabott végpontok közötti megoldást az adott területről származó, valós idejű adatok felhasz­ná­lá­sával

Használja ki a Webfleet Solutions márka előnyét

Szerezzen jó hírnevet egy világelső, jármű­park­kezelő megol­dá­sokat biztosító szolgáltató jogosult partne­reként, és fokozza ügyfelei hűségét

Szélesítse látókörét

Törjön be új piacokra innovatív, piacvezető termék­port­fó­li­ónkkal

Népsze­rű­sítse alkal­ma­zásait globális szinten

Mutassa meg alkal­ma­zásait az Alkal­ma­zás­köz­pontban, és érjen el ügyfeleket a világ bármely pontján

Legyen a jármű­park­ke­zelési folyamat motorja

Webfleet Solutions rendszer­in­teg­rátor partne­rünkként közösen dolgoz­hatunk a jármű­park­ke­zelés további forra­dal­ma­sí­tásán, valamint az áttörő innová­ciókat felvo­nultató csatla­koz­tatott járművek létre­ho­zásán.

Telematikai képes­sé­gekkel növelheti megoldásai és szolgál­ta­tásai értékét, újabb ügyfelek előtt nyithatja meg saját piacát, valamint termékét is tovább­fej­lesztheti.

Rendszer­in­teg­rá­torként különösen az alábbiakból profitálhat::

Teljesen nyitott integráció az iparág­vezető Webfleet Solutions jármű­park­kezelő platformmal és egyéb világelső Webfleet Solutions techno­ló­gi­ákkal.

Fejlődési támogatás annak érdekében, hogy egyszerűen integ­rál­hassa üzleti megoldásait, hardvereit és mobil­al­kal­ma­zásait az általunk biztosított API-kkal és SDK-kkal.

A vezető jármű­park­kezelő márkával való partneri kapcsolat keres­ke­delmi előnyei, a marketinget, a PR-t és az Ön által biztosított alkal­ma­zá­soknak otthont adó globális, a jármű­park­ke­zelés köré épülő piacteret, a Webfleet Solutions Alkal­ma­zás­köz­pontot is beleértve.

Miért működjön együtt a Webfleet Solutions vállalattal?

Webfleet Solutions

Miért működjön együtt a Webfleet Solutions vállalattal?

A Webfleet Solutions a világ egyik vezető, telematikai megol­dá­sokat biztosító szolgál­tatója, amely világszerte több százezer előfi­ze­téssel büszkél­kedhet. Több mint 60 országban biztosítjuk szolgál­ta­tá­sa­inkat a vállal­ko­zások számára – ügyfe­le­inknek az iparág legha­té­ko­nyabb helyi támogatási hálózatát, valamint ágazat­spe­ci­fikus, harmadik féltől származó alkal­ma­zások és integrációk széles választékát nyújtjuk. Minden típusú járműparkot és járművet – személy­gép­ko­csikat, kiste­her­au­tókat és teher­au­tókat – támogatunk, és az iparágat tekintve páratlan termék­vá­lasz­tékot kínálunk.

Regiszt­ráljon, és legyen integrációs partnerünk!

Adja meg a cégét.
Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg az e-mail-címét
Adja meg a telefon­számát.
untranslated
untranslated
untranslated
Válassza ki az országát.
Adja meg az iparág típusát.
A mező kitöltése kötelező.
A mező kitöltése kötelező.
Partner típusa
A mező kitöltése kötelező.
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most