A Webfleet története

untranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslated

A Webfleet története

untranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslated

A történetünk napjainkig

Mióta a Webfleet jármű­park­kezelő megoldást Lipcsében található eredeti irodánkból 20 évvel ezelőtt elindí­tottuk, az internet a világ működésének és életmód­jának alapvető részévé vált. A számí­tás­tech­nikai felhő- és az internetes technológia haszná­la­tának előfutárai voltunk, segítve a válla­la­tokat a terme­lé­kenység növelésében és a költségek csökken­té­sében.

2005-ben a TomTom felvásárolt bennünket. A navigációt forra­dal­masító társaság részévé válva felke­rültünk a nemzetközi porondra. A TomTom Telematics válla­latként bevezettük az össze­kap­csolt navigációt, az OptiDrive 360 révén pedig úttörő szerepet játszottunk a fedélzeti diagnosztika használata terén, és újraal­kottuk a vezetési stílus javításának módját.

Ma már 50 000 ügyfelet szolgálunk ki, akiknek a járművei 60 országban róják az utakat szerte a világon.

A Webfleet nem csupán folytatja ezt a fejlődést, de fel is gyorsítja azt. A világ legnagyobb gumiab­roncs-gyártója, a Bridgestone támogatása pedig tökéletes platformot nyújt számunkra ehhez.

Az adatok össze­kap­csolása értékes betekin­tések létre­ho­zá­sához

Bár a vállalatok tudják, hogy járműveik és a jármű­ve­zetők sok adatot generálnak, csak a különféle adatpontok össze­kap­cso­lá­sával nyerhetnek olyan betekintést, amely ezt valóban értékessé teszi.

Megol­dá­saink pontosan ezt teszik – az adatpon­tokat össze­kap­csolva világos, használható betekintést nyújtanak ügyfe­le­inknek ahhoz, hogy hatéko­nyabban kezeljék járműveiket és jármű­ve­ze­tőiket.

Megoldásunk már most olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek az ügyfelek számára még nagyobb betekintést és irányítást tesznek lehetővé. Ilyen például a rende­lés­op­ti­ma­li­zálás, az infor­ma­tikai integráció, a sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó szolgál­ta­tások, a csatla­koz­tatott gumiab­roncsok és még sok más.

Tapasz­ta­latból tudjuk, hogy a mai csúcs­tech­no­lógia holnapra általánossá, holnap­utánra pedig már nélkü­löz­he­tet­lenné válik. Ezért pozici­o­náljuk magunkat a verseny­társak elé, fektetünk be szolgál­ta­tá­sa­inkba és fókuszálunk arra, hogy a mobilitás legerősebb, techno­lógiai szempontból legfej­lettebb újításait adjuk a világnak.