Webfleet

Let's drive business. Further.

På Webfleet hjälper vi kunderna att komma närmare sina förare. Allt vi gör drivs av den här enda och enkla principen – för vi tror att när du är närmare förarna kan alla fatta smartare beslut.

Den här överty­gelsen i kombination med vår konti­nu­erliga innovation, vår drivkraft att alltid sätta kunden först i allt vi gör och vårt obevekliga fokus på kvalitet och tillför­lit­lighet har gjort oss marknads­le­dande i Europa och en av världens främsta spelare inom fordon­ste­le­matik och vagnparks­han­tering.

Om oss

Webfleet, känt under namnet TomTom Telematics fram till 1 oktober 2019, är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar och fokuserar på vagnparks­han­tering, fordon­ste­le­matik och anslutna biltjänster. Dess huvud­sakliga Softwa­re-as-a-Ser­vice-lösning Webfleet används av företag av alla storlekar för att förbättra fordonens prestanda, spara bränsle, ge stöd åt förare och öka fordonsparkens totala effek­ti­vitet. Webfleet tillhan­da­håller även tjänster till försäk­rings-, hyres- och leasingin­du­strin, bilim­por­törer och företag som tillgodoser behov hos företag och konsumenter.

trucks autobahn 01 waves
partners network

Webfleet har över 60.000 kunder över hela världen och tillhan­da­håller service till förare i över 100 länder, vilket ger dem branschens starkaste lokala support­nätverk och bredaste utbud av sektor­spe­cifika tredje­parts­program och -integ­ra­tioner. Våra kunder drar varje dag nytta av den höga standarden avseende sekretess, integritet och tillgäng­lighet som vår ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­erade tjänst erbjuder, som senast granskades i november 2018.

Webfleet var tidigare känt under namnet TomTom Telematics och var en del av TomTom-kon­cernen fram till 1 april 2019, då det förvärvades av Bridgestone Europe NV/SA (”Bridgestone”) som är ett dotterbolag till Bridgestone Corporation, världens största däck- och gummi­fö­retag. Bridgestone har verksamhet i 38 länder i hela EMEA-re­gionen, några av Europas mest avancerade fabriker, världs­le­dande teknik och ledande FoU-in­ve­ste­ringar.

Varför ska du välja Webfleet

Fler än60.000kunder
Över25 årserfarenhet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.