Webfleet Solutions

Let's drive business. Further.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

På Webfleet Solutions hjälper vi kunderna att komma närmare sina förare. Allt vi gör drivs av den här enda och enkla principen – för vi tror att när du är närmare förarna kan alla fatta smartare beslut.

Den här överty­gelsen i kombination med vår konti­nu­erliga innovation, vår drivkraft att alltid sätta kunden först i allt vi gör och vårt obevekliga fokus på kvalitet och tillför­lit­lighet har gjort oss marknads­le­dande i Europa och en av världens främsta spelare inom fordon­ste­le­matik och vagnparks­han­tering.

Våra affärs­om­råden

Om oss

Webfleet Solutions, känt under namnet TomTom Telematics fram till 1 oktober 2019, är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar och fokuserar på vagnparks­han­tering, fordon­ste­le­matik och anslutna biltjänster. Dess huvud­sakliga Softwa­re-as-a-Ser­vice-lösning WEBFLEET används av företag av alla storlekar för att förbättra fordonens prestanda, spara bränsle, ge stöd åt förare och öka fordonsparkens totala effek­ti­vitet. Webfleet Solutions tillhan­da­håller även tjänster till försäk­rings-, hyres- och leasingin­du­strin, bilim­por­törer och företag som tillgodoser behov hos företag och konsumenter.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Webfleet Solutions har över 50.000 kunder över hela världen och tillhan­da­håller service till förare i över 100 länder, vilket ger dem branschens starkaste lokala support­nätverk och bredaste utbud av sektor­spe­cifika tredje­parts­program och -integ­ra­tioner. Våra kunder drar varje dag nytta av den höga standarden avseende sekretess, integritet och tillgäng­lighet som vår ISO/IEC 27001:2013-certi­fi­erade tjänst erbjuder, som senast granskades i november 2018.

Webfleet Solutions var tidigare känt under namnet TomTom Telematics och var en del av TomTom-kon­cernen fram till 1 april 2019, då det förvärvades av Bridgestone Europe NV/SA (”Bridgestone”) som är ett dotterbolag till Bridgestone Corporation, världens största däck- och gummi­fö­retag. Bridgestone har verksamhet i 38 länder i hela EMEA-re­gionen, några av Europas mest avancerade fabriker, världs­le­dande teknik och ledande FoU-in­ve­ste­ringar.

Varför ska du välja Webfleet Solutions

Fler än50.000kunder
Över20 årserfarenhet
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu