Våra utmärkelser och certifikat

Titta efter beprövade och prisbelönta lösningar.

ISO 27001-certi­fierad

Håller din information konfi­den­tiell enligt ett certifierat ISO/IEC 27001 system som visar att du har kontroll över infor­ma­tions­sä­ker­heten.

Läs mer⁠

Säker inloggning med SSL

SSL försäkrar att all data som passeras mellan web servrar och web läsare fortsätter vara privat och väsentlig.

Läs mer⁠

20 år med Webfleet

Frost & Sullivan

Årets europeiska telema­tik­fö­retag 2022 i den senaste Frost & Sullivan Best Practice Awards

ISO 14001:2015

En standard för miljö­ledning som ger en inter­na­tionell ram för att hjälpa organi­sa­tioner att minimera sin miljöpå­verkan och följa tillämpliga lagar och förord­ningar.

Läs mer⁠