Fordons­spårning

Spåra fordon i realtid, spara tid och pengar på vägen.

Fordons­spårning

Spåra fordon i realtid, spara tid och pengar på vägen.

Med hjälp av fordons­spårning, eller vagnparks­spårning, kan du ansluta information om var dina fordon befinner sig till programvara som används till att samla in vagnparksdata. Med hjälp av den här vagnparks­han­te­rings­lös­ningen kan du se exakt hur lång tid dina förare har tillbringat vid ratten och när, var och hur vagnparken används.

Med hjälp av fordons- och vagnparks­spår­nings­lös­ningarna från Webfleet får du tillgång till realtids­lös­ningar för alla fordon i din vagnpark. Det gör att du snabbt kan anpassa dig till nya utveck­lingar och fatta smarta, välgrundade beslut. Vårt fordons­spår­nings­system ger dig information om vem som är närmast ett nytt uppdrag och ger dig omedelbar åtkomst till viktig information om fordon och körstil, som fortkörning eller hård inbromsning. Fordons­spårning kan spara pengar och göra ditt företag effektivare.

Ta en titt på våra fordons­spår­nings­lös­ningar

Lastbils­spårning

Lastbils­spårning

Få information om position och status för din vagnpark för bättre effek­ti­vitet, med högsta möjliga datasä­kerhet

Skåpbils­spårning

Skåpbils­spårning

Förbättra vagnparks­pre­standa med noggrann plats­spårning kombinerad med viktiga fordonsdata

Lösningar för bilspårning

Lösningar för bilspårning

Få en bättre översikt över din vagnpark med bilspårning

Tillgångs­spårning

Tillgångs­spårning

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Tillgångs­spårning

Tillgångs­spårning

Övervaka dina maskiner och din strömsatta utrustning

Släpspårning

Släpspårning

Proaktiv övervakning och rappor­tering med Webfleet Trailer


Upptäck vår alternativa spårnings­metod

Fordonska­me­ra­spårning

Fordonska­me­ra­spårning

Få fullständig information om allvarliga väghän­delser med vår AI-styrda fordonskamera och GPS-spårning

Mobilapp och spårning

Mobilapp och spårning

Spåra dina fordon och digita­lisera ditt arbetsflöde med en enkel Android-app

OEM-spårning

OEM-spårning

Anslut dina fordon med fabriks­mon­terad telematik (ingen ytterligare hårdvara behövs)

Varför ska du använda fordons­spårning?

Var medveten om var dina fordon befinner sig, i realtid.

Få information om leveranser och hur lång tid förarna har tillbringat hos kunder.

Identifiera var du kan göra besparingar genom att jämföra med tidigare resor.

Öka insynen för dina kunder genom att kunna ange mer exakta beräknade ankomst­tider.

Svara snabbt på nödlägen för kunder genom att skicka den förare som har den kortaste beräknade ankomst­tiden.

Minska administ­ra­tions­tiden och följ skatte­lag­stift­ningen genom att registrera körsträckor.

Huvud­funk­tioner

Fordons­spårning i realtid

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta, kartlagda plats med Webfleet. Det kan hjälpa till med kontroll av leveranser och hjälper dig att övervaka att riktlinjer för arbetstider följs.

vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Informativ spårning och sökning

Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor. Vårt fordons­spår­nings­system registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit i upp till 90 dagar. Den här funktionen i systemet för fordon­spårning och vagnparks­spårning ger en omedelbar översikt över fordonens förflytt­ningar och gör dig uppmärksam på onormala företeelser och tydliggör mönster i företaget.

Omedelbara, direkta varningar

Webfleet varnar direkt när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon.

alerts areas
map view 02

Kartor

Välj mellan TomToms kartor med extremt exakt trafi­kin­for­mation och Googles kartor med gatuvyer och satel­lit­kartor

Få information om bränsle- och batte­ri­an­vändning

Analysera maskin­parkens bräns­le­för­brukning över tid med visuella diagram som hjälper dig att se var du kan optimera fordonets och förarens prestanda. Har du en vagnpark med elfordon? Webfleet visar aktuella energi­nivåer och återstående räckvidd genom att spåra batterinivå och räckvidd för alla dina elfordon och laddbara hybrider. Läs mer om bräns­le­för­bruk­nings­rapport och spårning av batterinivå.

fuel over time
dashboard 01

Dashboard och anpassade rapporter

Öka produk­ti­vi­teten genom att analysera förardata. Få tillgång till en omfattande uppsättning med dashboardin­for­mation och anpassade rapporter för körtid, körhän­delser, arbetstid, reserap­porter och mycket mer.

Läs mer⁠

Håll alltid koll på vem som kör

Få förarin­for­mation genom att registrera dina förares incheck­nings- och utcheck­nings­tider digitalt. Tack vare fordons­spårning med Webfleet vet du alltid vilka förare som sitter bakom ratten och hur mycket tid de tillbringar på vägen eller på plats med kunderna, vilket hjälper dig att följa reglerna om kör- och vilotider.

Läs mer om förari­den­ti­fi­ering⁠
pro i incar login
mobile apps

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

  • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
  • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
  • Resehan­tering
  • Distribuera nya ordrar och jobb
  • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠

Allt du behöver veta om fordons­spårning

Vad är fordons­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Fordons­spårning fungerar genom att kombinera automatiska program för fordons­plats med programvara som kan samla in och bevara dessa data. Den tredubbla funktionen med att samla in, lagra och slutligen bearbeta platsdata gör att man kan få bra inblick i realtid om var ett fordon befinner sig.

Genom att leverera data om var företagets bilar, skåpbilar eller lastbilar befinner sig, eller har befunnit sig, kan fordons­spår­nings­lös­ningar hjälpa vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören att både hantera arbets­flödet effektivt i stunden och fatta mer välgrundade beslut för att förbättra det på sikt.

Vad är ett GPS-for­dons­spår­nings­system?

0
Hoppa till innehåll

Fordons­spårning med GPS fungerar som namnet antyder. Med hjälp av ett globalt system för positions­be­stämning kan användarna övervaka var vagnparkens fordon befinner sig i förhållande till deras geografiska plats.

Beroende på hur enheten är utformad kan den registrerade infor­ma­tionen lagras internt eller sändas i realtid till ett samverkande program. Vissa GPS-spår­nings­en­heter använder mobildata (t.ex. sådana som finns i de flesta moderna smartphones), medan andra använder satel­lit­sig­naler för att lagra och sända ut infor­ma­tionen.

Satel­lit­ba­serade GPS-spår­nings­system behöver inget mobilnät för att ge uppda­te­ringar i realtid. Därför passar de bra för mer utmanande rutter där det är svårt att få en signal. Oavsett vad är GPS-system tillför­litliga.

Varför använda ett spårnings­system för fordon?

0
Hoppa till innehåll

När det gäller vagnparks­han­tering finns många fördelar med ett fordons­spår­nings­system. Med fordons­spårning vet vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och arbets­ledare alltid var förarna och lasten finns – en mycket användbar funktion för att hantera oväntade situationer, och ett kraftfullt verktyg för att hålla företagets värdefulla resurser säkra och i bra skick.

Fordons­spår­nings­system gör även att du kan ange mer exakta beräknade ankomst­tider, särskilt om lösningen du använder erbjuder exakt trafi­kin­for­mation. Med den funktionen kan du anpassa dig efter oväntade trafik­stock­ningar och meddela föraren om att ändra rutten.

En pålitlig fordons­spår­nings­lösning kan även tillhan­da­hålla leverans­bevis om det krävs, och ge inblick i hur mycket tid som har tillbringats hos kunderna.

Dessutom blir både förar­kom­mu­ni­kation och presta­tions­ut­vär­de­ringar bättre med fordons­spårning. En fordons­spår­nings­lösning kan exempelvis ge inblick i hur förarna beter sig bakom ratten, vilket kan vara en bra utgångs­punkt för fokuserad coachning och förbätt­ringar.

Fordons­spårning kan även vara till hjälp vid ruttpla­nering. Det kan ge insikt i hur du kan välja snabbare och mer effektiva rutter i framtiden eller säkerställa att förarna följer regelverken för hur många timmar i sträck de får jobba under ett skift.

Den här tjänsten ger kort sagt bättre översikt över vagnparken än vad som varit möjligt med äldre teknik.

Vad är fördelarna med spårning och sökning?

0
Hoppa till innehåll

Att söka resor som dina fordon gjort tidigare är ett bra sätt att identifiera områden där du kan göra besparingar och få ett mer effektivt arbetsflöde. Ett pålitligt fordons­spår­nings­system registrerar arbetstimmar och körtimmar exakt. Användarna kan också se var deras fordon har varit tidigare, i vissa fall så långt tillbaka som 90 dagar.

Med den här infor­ma­tionen kan du göra en bättre bedömning av vagnparkens prestanda och hur resurserna nyttjas. Det går att identifiera mönster och avvikelser i hur fordonen förflyttar sig från dag till dag, så att du kan fatta informerade beslut om förbätt­ringar.

Hur mycket kostar fordons­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Kostnaderna för fordons­spårning beror till stor del på vilket abonnemang du väljer. Total­kost­naden för fordons­spår­nings­lös­ningen påverkas bland annat av antalet fordon du vill spåra.

Men även om ett fordons­spår­nings­system medför kostnader bidrar det också till besparingar. När förbätt­ringar görs tack vare bättre översikt kan vagnparken exempelvis spara pengar på körsträcka, tid och andra utgifter som förknippas med undermålig effek­ti­vitet.

Hur fungerar ett fordons­spår­nings­system?

0
Hoppa till innehåll

Fordons­spårning använder sig av globala system för positions­be­stämning. Först utrustas fordonen med enheter som fungerar som mottagare för satel­lit­sig­naler. Enklare fordons­spårning kanske inte kräver något mer än en smartphone, medan andra system kan innefatta en instal­lation av något slag.

GPS-enheten kommu­ni­cerar konti­nu­erligt med satelliten medan fordonet är i rörelse. Förutom att ge information om ett fordons specifika plats kan många fordons­spår­nings­system tillhan­da­hålla andra viktiga data, t.ex. riktning och hastighet.

Vad är programvara för fordons­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Programvara för fordons­spårning hjälper användare att spåra hela vagnparker, ned till en enskild truck eller skåpbil. Sådan programvara kan användas som en heltäckande lösning för vagnparks­han­tering eftersom den ger alla data som krävs för att driva ett företag på ett effektivt sätt. Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan till exempel hålla koll på under­hålls­scheman lika enkelt som de kan övervaka fordonens positioner.

Hur fungerar program­varan för fordons­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Program­varan för fordons­spårning gör det möjligt för företag att analysera vagnparksdata på ett effektivt sätt. Den hanterar data om fordons­po­sition och förar­be­teende för programmet för vagnparks­han­tering. Programvara för fordons­spårning fungerar i realtid så att du kan få tydliga insikter i verksam­heten dygnet runt.

ttt guide to vehicle telematics

Hämta en guide till fordon­ste­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Vad är fordon­ste­le­matik och vilka är fördelarna?

Ladda ned dokumentet

Se hur det fungerar

Hur fungerar GPS för fordons­spår­nings­system?

Så här tycker våra kunder

With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
One of our best investments.
Peter Kelly, Elis UK Ltd
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.