Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Fordons­spårning

Spåra fordon i realtid, spara tid och pengar på vägen.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med hjälp av fordons­spårning, eller vagnparks­spårning, kan du ansluta information om var dina fordon befinner sig till programvara som används till att samla in vagnparksdata. Med hjälp av den här vagnparks­han­te­rings­lös­ningen kan du se exakt hur lång tid dina förare har tillbringat vid ratten och när, var och hur vagnparken används.

Med hjälp av fordons- och vagnparks­spår­nings­lös­ningarna från Webfleet Solutions får du tillgång till realtids­lös­ningar för alla fordon i din vagnpark. Det gör att du snabbt kan anpassa dig till nya utveck­lingar och fatta smarta, välgrundade beslut. Vårt fordons­spår­nings­system ger dig information om vem som är närmast ett nytt uppdrag och ger dig omedelbar åtkomst till viktig information om fordon och körstil, som fortkörning eller hård inbromsning. Fordons­spårning kan spara pengar och göra ditt företag effektivare.

Varför ska du använda fordons­spårning?

Var medveten om var dina fordon befinner sig, i realtid.

Få information om leveranser och hur lång tid förarna har tillbringat hos kunder.

Identifiera var du kan göra besparingar genom att jämföra med tidigare resor.

Öka insynen för dina kunder genom att kunna ange mer exakta beräknade ankomst­tider.

Svara snabbt på nödlägen för kunder genom att skicka den förare som har den kortaste beräknade ankomst­tiden.

Minska administ­ra­tions­tiden och följ skatte­lag­stift­ningen genom att registrera körsträckor.

Huvud­funk­tioner

Fordons­spårning i realtid

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta, kartlagda plats med WEBFLEET. Det kan hjälpa till med kontroll av leveranser och hjälper dig att övervaka att riktlinjer för arbetstider följs.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Informativ spårning och sökning

Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor. Vårt fordons­spår­nings­system registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit i upp till 90 dagar. Den här funktionen i systemet för fordon­spårning och vagnparks­spårning ger en omedelbar översikt över fordonens förflytt­ningar och gör dig uppmärksam på onormala företeelser och tydliggör mönster i företaget.

Omedelbara, direkta varningar

WEBFLEET varnar direkt när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Tillför­litlig registrering av körsträckor med WEBFLEET Logbook

Minska administ­ra­tions­tiden till ett minimum med automatisk registrering av privata körsträckor och företags­re­la­terade körsträckor.

Läs mer

Kartor

Välj mellan TomToms kartor med extremt exakt trafi­kin­for­mation och Googles kartor med gatuvyer och satel­lit­kartor

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dashboard och anpassade rapporter

Öka produk­ti­vi­teten genom att analysera förardata. Få tillgång till en omfattande uppsättning med dashboardin­for­mation och anpassade rapporter för körtid, körhän­delser, arbetstid, reserap­porter och mycket mer.

Läs mer

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med WEBFLEET Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

  • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
  • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
  • Resehan­tering
  • Distribuera nya ordrar och jobb
  • Aviseringar och varningar
Mer om WEBFLEET Mobil
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hämta en guide till fordon­ste­le­matik

Webfleet Solutions

Vad är fordon­ste­le­matik och vilka är fördelarna?

Ladda ned dokumentet

Se hur det fungerar

Hur fungerar GPS för fordons­spår­nings­system?

Så här tycker våra kunder

case ws dennison
Reduced fuel & CO2 by 15%.
Pamela Dennison, W.S. Dennison
case telent
Outstanding benefits.
Lee Clinton, Telent
case corporate solutions
Fuel costs cut by 8.1%.
Stuart Payne, Corporate Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu