Fordons­spårning

Spåra fordon i realtid, spara tid och pengar på vägen.

Med hjälp av fordons­spårning, eller vagnparks­spårning, kan du ansluta information om var dina fordon befinner sig till programvara som används till att samla in vagnparksdata. Med hjälp av den här vagnparks­han­te­rings­lös­ningen kan du se exakt hur lång tid dina förare har tillbringat vid ratten och när, var och hur vagnparken används.

Med hjälp av fordons- och vagnparks­spår­nings­lös­ningarna från Webfleet får du tillgång till realtids­lös­ningar för alla fordon i din vagnpark. Det gör att du snabbt kan anpassa dig till nya utveck­lingar och fatta smarta, välgrundade beslut. Vårt fordons­spår­nings­system ger dig information om vem som är närmast ett nytt uppdrag och ger dig omedelbar åtkomst till viktig information om fordon och körstil, som fortkörning eller hård inbromsning. Fordons­spårning kan spara pengar och göra ditt företag effektivare.

Varför ska du använda fordons­spårning?

Var medveten om var dina fordon befinner sig, i realtid.

Få information om leveranser och hur lång tid förarna har tillbringat hos kunder.

Identifiera var du kan göra besparingar genom att jämföra med tidigare resor.

Öka insynen för dina kunder genom att kunna ange mer exakta beräknade ankomst­tider.

Svara snabbt på nödlägen för kunder genom att skicka den förare som har den kortaste beräknade ankomst­tiden.

Minska administ­ra­tions­tiden och följ skatte­lag­stift­ningen genom att registrera körsträckor.

Huvud­funk­tioner

Fordons­spårning i realtid

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta, kartlagda plats med Webfleet. Det kan hjälpa till med kontroll av leveranser och hjälper dig att övervaka att riktlinjer för arbetstider följs.

vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Informativ spårning och sökning

Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor. Vårt fordons­spår­nings­system registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit i upp till 90 dagar. Den här funktionen i systemet för fordon­spårning och vagnparks­spårning ger en omedelbar översikt över fordonens förflytt­ningar och gör dig uppmärksam på onormala företeelser och tydliggör mönster i företaget.

Omedelbara, direkta varningar

Webfleet varnar direkt när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon.

alerts areas
log book 2019 en mi

Tillför­litlig registrering av körsträckor med Webfleet Logbook

Minska administ­ra­tions­tiden till ett minimum med automatisk registrering av privata körsträckor och företags­re­la­terade körsträckor.

Läs mer⁠

Kartor

Välj mellan TomToms kartor med extremt exakt trafi­kin­for­mation och Googles kartor med gatuvyer och satel­lit­kartor

map view 02
dashboard 01

Dashboard och anpassade rapporter

Öka produk­ti­vi­teten genom att analysera förardata. Få tillgång till en omfattande uppsättning med dashboardin­for­mation och anpassade rapporter för körtid, körhän­delser, arbetstid, reserap­porter och mycket mer.

Läs mer⁠

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

  • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
  • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
  • Resehan­tering
  • Distribuera nya ordrar och jobb
  • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠
mobile apps

Allt du behöver veta om fordons­spårning

Vad är fordons­spårning?

0

Fordons­spårning fungerar genom att kombinera automatiska program för fordons­plats med programvara som kan samla in och bevara dessa data. Den tredubbla funktionen med att samla in, lagra och slutligen bearbeta platsdata gör att man kan få bra inblick i realtid om var ett fordon befinner sig.

Genom att leverera data om var företagets bilar, skåpbilar eller lastbilar befinner sig, eller har befunnit sig, kan fordons­spår­nings­lös­ningar hjälpa vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören att både hantera arbets­flödet effektivt i stunden och fatta mer välgrundade beslut för att förbättra det på sikt.

Vad är ett GPS-for­dons­spår­nings­system?

0

Fordons­spårning med GPS fungerar som namnet antyder. Med hjälp av ett globalt system för positions­be­stämning kan användarna övervaka var vagnparkens fordon befinner sig i förhållande till deras geografiska plats.

Beroende på hur enheten är utformad kan den registrerade infor­ma­tionen lagras internt eller sändas i realtid till ett samverkande program. Vissa GPS-spår­nings­en­heter använder mobildata (t.ex. sådana som finns i de flesta moderna smartphones), medan andra använder satel­lit­sig­naler för att lagra och sända ut infor­ma­tionen.

Satel­lit­ba­serade GPS-spår­nings­system behöver inget mobilnät för att ge uppda­te­ringar i realtid. Därför passar de bra för mer utmanande rutter där det är svårt att få en signal. Oavsett vad är GPS-system tillför­litliga.

Varför använda ett spårnings­system för fordon?

0

När det gäller vagnparks­han­tering finns många fördelar med ett fordons­spår­nings­system. Med fordons­spårning vet vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och arbets­ledare alltid var förarna och lasten finns – en mycket användbar funktion för att hantera oväntade situationer, och ett kraftfullt verktyg för att hålla företagets värdefulla resurser säkra och i bra skick.

Fordons­spår­nings­system gör även att du kan ange mer exakta beräknade ankomst­tider, särskilt om lösningen du använder erbjuder exakt trafi­kin­for­mation. Med den funktionen kan du anpassa dig efter oväntade trafik­stock­ningar och meddela föraren om att ändra rutten.

En pålitlig fordons­spår­nings­lösning kan även tillhan­da­hålla leverans­bevis om det krävs, och ge inblick i hur mycket tid som har tillbringats hos kunderna.

Dessutom blir både förar­kom­mu­ni­kation och presta­tions­ut­vär­de­ringar bättre med fordons­spårning. En fordons­spår­nings­lösning kan exempelvis ge inblick i hur förarna beter sig bakom ratten, vilket kan vara en bra utgångs­punkt för fokuserad coachning och förbätt­ringar.

Fordons­spårning kan även vara till hjälp vid ruttpla­nering. Det kan ge insikt i hur du kan välja snabbare och mer effektiva rutter i framtiden eller säkerställa att förarna följer regelverken för hur många timmar i sträck de får jobba under ett skift.

Den här tjänsten ger kort sagt bättre översikt över vagnparken än vad som varit möjligt med äldre teknik.

Vad är fördelarna med spårning och sökning?

0

Att söka resor som dina fordon gjort tidigare är ett bra sätt att identifiera områden där du kan göra besparingar och få ett mer effektivt arbetsflöde. Ett pålitligt fordons­spår­nings­system registrerar arbetstimmar och körtimmar exakt. Användarna kan också se var deras fordon har varit tidigare, i vissa fall så långt tillbaka som 90 dagar.

Med den här infor­ma­tionen kan du göra en bättre bedömning av vagnparkens prestanda och hur resurserna nyttjas. Det går att identifiera mönster och avvikelser i hur fordonen förflyttar sig från dag till dag, så att du kan fatta informerade beslut om förbätt­ringar.

Hur mycket kostar fordons­spårning?

0

Kostnaderna för fordons­spårning beror till stor del på vilket abonnemang du väljer. Total­kost­naden för fordons­spår­nings­lös­ningen påverkas bland annat av antalet fordon du vill spåra.

Men även om ett fordons­spår­nings­system medför kostnader bidrar det också till besparingar. När förbätt­ringar görs tack vare bättre översikt kan vagnparken exempelvis spara pengar på körsträcka, tid och andra utgifter som förknippas med undermålig effek­ti­vitet.

Hur fungerar ett fordons­spår­nings­system?

0

Fordons­spårning använder sig av globala system för positions­be­stämning. Först utrustas fordonen med enheter som fungerar som mottagare för satel­lit­sig­naler. Enklare fordons­spårning kanske inte kräver något mer än en smartphone, medan andra system kan innefatta en instal­lation av något slag.

GPS-enheten kommu­ni­cerar konti­nu­erligt med satelliten medan fordonet är i rörelse. Förutom att ge information om ett fordons specifika plats kan många fordons­spår­nings­system tillhan­da­hålla andra viktiga data, t.ex. riktning och hastighet.

Vad är programvara för fordons­spårning?

0

Programvara för fordons­spårning hjälper användare att spåra hela vagnparker, ned till en enskild truck eller skåpbil. Sådan programvara kan användas som en heltäckande lösning för vagnparks­han­tering eftersom den ger alla data som krävs för att driva ett företag på ett effektivt sätt. Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan till exempel hålla koll på under­hålls­scheman lika enkelt som de kan övervaka fordonens positioner.

Hur fungerar program­varan för fordons­spårning?

0

Program­varan för fordons­spårning gör det möjligt för företag att analysera vagnparksdata på ett effektivt sätt. Den hanterar data om fordons­po­sition och förar­be­teende för programmet för vagnparks­han­tering. Programvara för fordons­spårning fungerar i realtid så att du kan få tydliga insikter i verksam­heten dygnet runt.

ttt guide to vehicle telematics

Hämta en guide till fordon­ste­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Vad är fordon­ste­le­matik och vilka är fördelarna?

Ladda ned dokumentet

Se hur det fungerar

Hur fungerar GPS för fordons­spår­nings­system?

Så här tycker våra kunder

case sanctuary
25% savings in 2 months.
Dennis Evans, Sanctuary Maintenance
case marshalls
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls
case fife council
Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.