Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Fordons­spårning


Du vet alltid var dina fordon befinner sig

Med WEBFLEETs lättanvända gränssnitt och enkla installation kan du optimera din fordons- och vagnparksspårning direkt från kontoret. Registrera tid, körsträcka och plats för alla fordon både historiskt och i realtid.

Hur får jag fordonsspårning för mitt företag?


Fordonsspårning på grundnivå

Fordonsspårning på grundnivå

Fordonsspårningslösning på grundnivå med självinstallation och grundläggande rapporter.

Från
140 kr
per månad

Läs mer 

Köp 

Avancerad fordonsspårning

Avancerad fordonsspårning

Inbyggd spårningsenhet med omfattande rapportfunktioner.

Läs mer 

Köp 

Fordonsspårning på expertnivå

Fordonsspårning på expertnivå

Inbyggd spårningsenhet med förarterminal för navigering, trafikinformation i realtid och kommunikation med kontoret.

Läs mer 

Köp 


Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta, kartlagda plats med WEBFLEET. Det kan hjälpa till med kontroll av leveranser och hjälper dig att övervaka att riktlinjer för arbetstider följs.


Informativ sökning

Informativ sökning

Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor. Vårt fordonsspårningssystem registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit i upp till 90 dagar. Den här funktionen i systemet för fordonspårning och vagnparksspårning ger en omedelbar översikt över fordonens förflyttningar och gör dig uppmärksam på onormala företeelser och tydliggör mönster i företaget.


Omedelbara, direkta varningar

Omedelbara, direkta varningar

WEBFLEET ger varningar direkt när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon.


Fordonsspårningsenhet

Sammanfattande rapporter

Ta reda på när, hur ofta och hur länge fordonen används.

Reserapport (daglig översikt)

Detaljerade rapporter

Få detaljerade rapporter om fordonens effektivitet ute på vägarna.

Reserapport (detaljerad)

Efterlevnadsrapporter

Säkerställ att de rättsliga kraven efterlevs med tillförlitliga och automatiska körjournaler.

Reserapport (loggbok)

Tillförlitlig registrering av körsträcka med WEBFLEET Logbook

Tillförlitlig registrering av körsträcka med WEBFLEET Logbook

Minska administrationstiden till ett minimum med automatisk registrering av privata körsträckor och företagsrelaterade körsträckor.

Mer om registrering av företagsrelaterade körsträckor 

WEBFLEET Tachograph Manager

WEBFLEET Tachograph Manager

Använd WEBFLEET Tachograph Manager för att ladda ner, arkivera och analysera data på ett enkelt sätt. Och visa att du uppfyller gällande bestämmelser om exempelvis arbets- och körtid.

Mer om WEBFLEET Tachograph Manager 

Datasekretess

Datasekretess

Ingen tycker om att känna sig övervakad. Anställda och deras företrädare uttrycker ofta oro över integriteten när det gäller fordonsspårningslösningar. Vi tar den oron på allvar och har utformat våra produkter utifrån det. Vi kontrolleras och granskas av en extern datasekretessansvarig som säkerställer sekretessefterlevnad. Förutom det har förarna total kontroll över sin personliga sekretess. När de slutar sitt arbetspass växlar de bara över till privat läge på sin professionella navigator. Fordonsspårningsfunktionen avaktiveras och förarna kan sköta privata ärenden.

Läs mer 

ISO27001 certified scope

Informationssäkerhet

Säkerheten för dina data är av högsta prioritet för oss. Därför har vi gjort löpande investeringar och uppnådde ISO 27001-certifiering för hantering av informationssäkerhet.

Läs mer 

Hur fungerar GPS för fordonsspårningssystem?

Hur fungerar GPS för fordonsspårningssystem?

Den som färdas med en GPS-mottagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-satelliter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen.

Så här fungerar fordonsspårning med GPS från TomTom 

Den bästa fordonsspårningen för din vagnpark

Gör det möjligt att kontrollera ansvarstagande

För intern hantering, externa myndigheter och kunder.

Ger information

Använd rapporter till att enkelt få information och göra snabba förbättringar.

Är tillförlitligt

Ha hela tiden koll på var dina fordon befinner sig.

Kan användas universellt

För alla företag och alla fordon.

Världens förstahandsval! Visa kunders framgångshistorier 

50.000-kunder uppnår redan mer med WEBFLEET

case cts nordic

Länstrafikens bussbolag har många biljettautomater över en stor yta i hela länet och underhållsbehovet av dessa kan komma plötsligt och behöver ofta åtgärdas på kort tid. Att lägga ut körscheman har varit en väsentlig del av CTS Nordics administrativa börda och har tagit mycket tid och resurser.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.