Avancerad fordons­spårning

Webfleet + LINK 410

Webfleets lättanvända Saas-teknik (programvara som tjänst) passar alla kommer­siella fordon. De innovativa online­funk­tio­nerna för vagnparks­han­tering ger dig total insyn i allt som händer på vägen. Gå utöver att veta när, var och hur ett fordon har körts: stöd teamen på fältet genom att ge dem rätt verktyg som gör arbetet lättare. Våra certi­fi­erade instal­la­tions­tek­niker ser till att du är igång inom en dag, utan någon IT-in­stal­lation och du kan börja spara pengar från dag ett.

Du vet alltid var dina förare befinner sig

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Bred rappor­tering

Med Webfleets omfattande rappor­te­rings­funk­tioner kan du optimera vagnparkens prestanda. De inkluderar branschens mest omfattande uppsättning färdiga rapporter och ger detaljerad information om enskilda personers aktiviteter och om vagnparken. Med anpassade rapporter kan du fokusera på precis den information företaget behöver – när du behöver det. Och rapporter kan schemaläggas att köras automatiskt eller så kan de laddas ner på begäran.

Informativ sökning

Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor. Spåra resan från början till slut och få mer information om fordonets hastighet och antal stopp som har gjorts.

vehicle tracing
map zoom

Intuitivt gränssnitt

Gräns­snittet, den tydliga strukturen och de logiskt grupperade funktio­nerna gör att Webfleet är mycket enkelt att använda. Du kan tilldela ikoner till olika fordon­styper och få en översikt över olika fordons­grupper. Varje enskilt fordons position uppdateras automatiskt på kartan. Och eftersom Webfleet är en abonne­mangs­tjänst får du alla kartor uppgra­derade när du behöver dem.

Säker

Vi förstår att du dygnet runt behöver driftsäker åtkomst till appli­ka­tionen för vagnparks­han­tering och fullständig säkerhet hela tiden. Du kan vara trygg. Webfleet har enastående statistik för stabilitet och det går bara att komma åt via ett säkert onlinekonto med ditt personliga använ­darnamn och lösenord. Det är därför över 60.000 företagskunder litar på Webfleet-tjänsten.

information security and privacy
business owner lat 09

Förbättra kundtill­freds­stäl­lelsen

  • Håll dina kunder informerade om allt som händer på vägarna.
  • Ge dina kunder branschens mest pålitliga information om ankomst­tider.
  • Informera dina kunder på en gång vid förseningar och beräkna ny ankomsttid.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.