Pokročilé sledování vozidel

WEBFLEET + LINK 410

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Snadno použitelná technologie WEBFLEET „software jako služba“ (SaaS) se hodí pro jakékoli užitkové vozidlo. Díky inovativním možnostem online správy vozového parku budete mít úplný přehled o všem, co se děje na cestách. Nespokojte se s tím, že víte, kdy, kde a jak bylo vozidlo použito. Pomozte svému týmu v terénu pomocí správných nástrojů, které jim usnadní práci. Naši certi­fi­kovaní pracovníci vám vše zprovozní během jednoho dne bez jakékoli IT instalace a hned od prvního dne začnete šetřit peníze.

Neustálý přehled o tom, kde jsou řidiči

Na mapě TomTom uvidíte, kde se vaše vozidla právě nachází – a zda stojí nebo jsou v pohybu. Přiřazením úkolu nejbližšímu řidiči zapůsobíte na své zákazníky a také minima­li­zujete čas strávený na cestě.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rozsáhlé výkazy

Služba WEBFLEET nabízí různorodá hlášení, která vám pomohou optima­li­zovat výkonnost vozového parku. Tato nejkom­plex­nější sada předpři­pra­vených hlášení nabízí detailní přehled o aktivitách jednotlivců i vozového parku. V případě, že si hlášení přizpů­sobíte, získáte v ten pravý čas přesně ty informace, které potřebujete. Hlášení pak můžete naplánovat tak, aby se spouštěla automaticky, nebo je stahovat na vyžádání.

Infor­ma­tivní zjišťování polohy

Prohlédněte si ujeté trasy a objevte možné úspory. Sledujte jednotlivé jízdy od začátku až do konce a získáte víc informací o rychlosti vozidla a počtu zastávek.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Intuitivní rozhraní

Díky rozhraní, jasné struktuře a logickému uspořádání funkcí se služba WEBFLEET velmi snadno používá. Můžete přiřadit ikony různým typům vozidel a získat přehled o různých skupinách vozidel. Poloha každého vozidla se automaticky aktualizuje na mapě. WEBFLEET je předplacená služba, proto získáte všechny mapy a vylepšení v okamžiku, kdy je potřebujete.

Zabezpečené

Chápeme, že ke své aplikaci pro správu vozového parku potřebujete spolehlivý nonstop přístup a neustálé úplné zabezpečení. Můžete být klidní. WEBFLEET vykazuje vynikající statistiku provo­zu­schop­nosti a lze do ní vstoupit pouze prostřed­nictvím zabez­pe­čeného online účtu pomocí osobního uživa­tel­ského jména a hesla. To je důvodem, proč službě WEBFLEET důvěřuje více než 50 000 zákazníků z řad podniků.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zlepšete spokojenost zákazníků

  • Informujte zákazníky o každém vašem kroku.
  • Poskytněte zákazníkům nejspo­leh­li­vější čas doručení.
  • Okamžitě informujte zákazníky, pokud dojde ke zpoždění, a poskytněte jim nový odhadovaný čas doručení.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní