Pokročilé sledování vozidel

Webfleet + LINK 410

Snadno použitelná technologie Webfleet „software jako služba“ (SaaS) se hodí pro jakékoli užitkové vozidlo. Díky inovativním možnostem online správy vozového parku budete mít úplný přehled o všem, co se děje na cestách. Nespokojte se s tím, že víte, kdy, kde a jak bylo vozidlo použito. Pomozte svému týmu v terénu pomocí správných nástrojů, které jim usnadní práci. Naši certi­fi­kovaní pracovníci vám vše zprovozní během jednoho dne bez jakékoli IT instalace a hned od prvního dne začnete šetřit peníze.

Neustálý přehled o tom, kde jsou řidiči

Na mapě TomTom uvidíte, kde se vaše vozidla právě nachází – a zda stojí nebo jsou v pohybu. Přiřazením úkolu nejbližšímu řidiči zapůsobíte na své zákazníky a také minima­li­zujete čas strávený na cestě.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Rozsáhlé výkazy

Služba Webfleet nabízí různorodá hlášení, která vám pomohou optima­li­zovat výkonnost vozového parku. Tato nejkom­plex­nější sada předpři­pra­vených hlášení nabízí detailní přehled o aktivitách jednotlivců i vozového parku. V případě, že si hlášení přizpů­sobíte, získáte v ten pravý čas přesně ty informace, které potřebujete. Hlášení pak můžete naplánovat tak, aby se spouštěla automaticky, nebo je stahovat na vyžádání.

Infor­ma­tivní zjišťování polohy

Prohlédněte si ujeté trasy a objevte možné úspory. Sledujte jednotlivé jízdy od začátku až do konce a získáte víc informací o rychlosti vozidla a počtu zastávek.

vehicle tracing
map zoom

Intuitivní rozhraní

Díky rozhraní, jasné struktuře a logickému uspořádání funkcí se služba Webfleet velmi snadno používá. Můžete přiřadit ikony různým typům vozidel a získat přehled o různých skupinách vozidel. Poloha každého vozidla se automaticky aktualizuje na mapě. Webfleet je předplacená služba, proto získáte všechny mapy a vylepšení v okamžiku, kdy je potřebujete.

Zabezpečené

Chápeme, že ke své aplikaci pro správu vozového parku potřebujete spolehlivý nonstop přístup a neustálé úplné zabezpečení. Můžete být klidní. Webfleet vykazuje vynikající statistiku provo­zu­schop­nosti a lze do ní vstoupit pouze prostřed­nictvím zabez­pe­čeného online účtu pomocí osobního uživa­tel­ského jména a hesla. To je důvodem, proč službě Webfleet důvěřuje více než 60 000 zákazníků z řad podniků.

information security and privacy
business owner lat 09

Zlepšete spokojenost zákazníků

  • Informujte zákazníky o každém vašem kroku.
  • Poskytněte zákazníkům nejspo­leh­li­vější čas doručení.
  • Okamžitě informujte zákazníky, pokud dojde ke zpoždění, a poskytněte jim nový odhadovaný čas doručení.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.