Speciális jármű­kö­vetés

Webfleet + LINK 410

A Webfleet könnyen használható „Software as a Service” techno­ló­giája bármilyen haszon­gép­jár­műhöz használható. Innovatív online jármű­park­ke­zelési lehetőségei teljes körű rálátást nyújtanak mindenre, ami az úton történik. Amellett, hogy tudja, mikor, hol és hogyan haladt egy jármű, támogat­hatja munka­társait a megfelelő eszközökkel, amelyek megkönnyítik munkájukat. A minősített telepítők egy napon belül, mindenféle IT-te­le­pítés nélkül üzembe helyezik a rendszert, így Ön az első naptól kezdve pénzt takaríthat meg.

Mindig tudni fogja, merre járnak a jármű­ve­zetők

Valós időben, egy TomTom-tér­képen nézheti meg, hogy hol vannak járművei, és hogy parkolnak vagy úton vannak-e. A rendszer megtalálja a legkö­ze­lebbi jármű­ve­zetőt az új feladatra, így lenyű­gözheti ügyfeleit, és minimálisra csökkentheti az úton töltött időt.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Átfogó jelentések

A Webfleet szerteágazó jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. Ezek magukban foglalják az iparág legátfogóbb kész jelentéseit, amelyek részletes betekintést nyújtanak az egyes jármű­ve­zetők és a teljes járműpark tevékeny­sé­geibe. A testre­szabott jelen­té­sekkel kiemelheti a vállal­ko­zá­sának fontos infor­má­ciókat – amikor szüksége van rá. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók vagy igény szerint letölthetők.

Informatív nyomkövetés

A korábbi utazások nyomon követésével felis­merheti a megta­ka­rítási lehető­sé­geket. Az elejétől a végéig nyomon követheti az utazást, és további infor­má­ciókat nyerhet a jármű sebes­sé­géről és a megállások számáról.

vehicle tracing
map zoom

Intuitív kezelő­fe­lület

A kezelő­fe­lület, a világos felépítés és a logikus módon csopor­to­sított funkciók nagyon egyszerűvé teszik a Webfleet használatát. Ikonokat rendelhet a különböző jármű­tí­pu­sokhoz, és áttekintést kaphat a különböző jármű­cso­por­tokról. Az egyes járművek helyzete automa­ti­kusan frissítésre kerül a térképen. És mivel a Webfleet egy előfi­ze­téses szolgál­tatás, minden térképhez és frissí­téshez hozzáférhet, amikor csak szüksége van rá.

Biztonságos

Tisztában vagyunk vele, hogy napi 24 órában a jármű­park­kezelő alkalmazás megbízható elérhe­tő­ségére, valamint folya­ma­tosan teljes biztonságra van szüksége. Aggodalomra semmi ok. A Webfleet kiváló rendel­ke­zésre állási eredmé­nyekkel rendelkezik, és csak a személyi azono­sí­tó­jával és jelszavával érhető el egy biztonságos online fiókon keresztül. Ezért tekinti a Webfleet szolgál­tatást több mint 60,000 üzleti ügyfél megbíz­ha­tónak.

information security and privacy
business owner lat 09

Javíthatja az ügyfelek elége­dett­ségét

  • Tájékoz­tassa ügyfeleit az út minden lépéséről.
  • Lássa el ügyfeleit az érkezési idővel kapcsolatos legmeg­bíz­hatóbb infor­má­ci­ó­ikkal az iparágban.
  • Késedelem esetén azonnal értesítheti az ügyfeleit, és megadhat egy új ETA-t.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.