Geavanceerd voertuig­volg­systeem

Webfleet + LINK 410

De gebruiks­vrien­de­lijke Software as a Servi­ce-tech­no­logie van Webfleet is geschikt voor iedere bedrijfsauto. De innovatieve, geavan­ceerde online fleet manage­ment-mo­ge­lijk­heden geven u volledig inzicht in alles wat er op de weg gebeurt. Met deze oplossingen bent u niet alleen op de hoogte van waar, wanneer en hoe een voertuig is gebruikt, maar maakt u het werk voor uw teams op de weg ook gemak­ke­lijker door ze te onder­steunen met de juiste tools. Onze gecer­ti­fi­ceerde instal­la­teurs zorgen dat u binnen één dag aan de slag kunt, zonder IT-in­stal­latie, zodat u direct geld bespaart. Ontdek alle mogelijk­heden van LINK 640 in combinatie met Webfleet en creëer het ideale voertuig­volg­systeem voor uw bedrijf.

Altijd inzicht in waar uw bestuurders zich bevinden

Bekijk uw rijdende en geparkeerde voertuigen in realtime op een TomTom-kaart. Zoek de bestuurder die het dichtst in de buurt is en maak met een snelle service indruk op uw klanten door de tijd op de weg te minima­li­seren.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Uitgebreide rapporten

Met de geavan­ceerde rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u de prestaties van uw wagenpark optima­li­seren. U vindt de meest uitgebreide reeks kant-en-klare rapporten die gedetail­leerde inzichten bieden in de activi­teiten van individuen en het wagenpark. Met de aangepaste rapporten kunt u de informatie markeren die uw bedrijf nodig heeft op het moment dat u die nodig hebt. En rapporten kunnen op geplande momenten automatisch worden gegenereerd of naar wens worden gedownload.

Infor­ma­tieve tracering

Bepaal waar u kunt besparen door eerdere ritten na te trekken. Traceer de reis van begin tot eind en verkrijg informatie over de snelheid en het aantal tussenstops van het voertuig.

vehicle tracing
map zoom

Intuïtieve interface

U kunt picto­grammen toekennen aan verschil­lende voertuig­typen en een overzicht krijgen van verschil­lende categorieën voertuigen. Op de kaart wordt de positie van ieder voertuig automatisch bijgewerkt. En omdat Webfleet een abonne­ments­service is, ontvangt u alle kaarten en upgrades zodra deze beschikbaar zijn.

Veilig

Wij begrijpen dat u 24 uur per dag betrouwbare toegang tot uw applicatie voor fleet management nodig heeft en permanente, volledige beveiliging. U kunt gerust zijn. Webfleet biedt uitstekende prestaties en is alleen toegan­kelijk via een beveiligde online account met uw persoon­lijke gebrui­kersnaam en wachtwoord. Daarom vertrouwen meer dan 60.000 zakelijke klanten op de Webfleet-service.

information security and privacy
business owner lat 09

Verbeter de tevre­denheid van uw klanten

  • Houd uw klanten van elke fase op de hoogte.
  • Bied uw klanten de meest betrouwbare aankomst­tijden.
  • Stel uw klanten direct op de hoogte als er een vertraging optreedt en geef hen een nieuwe verwachte aankomsttijd.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.