Supply chain manager

Maxima­liseer het potentieel van uw wagenpark

Supply chain manager

Maxima­liseer het potentieel van uw wagenpark

Webfleet, Europa's #1 fleet manage­ment­op­lossing biedt u de juiste tools voor supply chain management van uw wagenpark. Optima­liseer uw bedrijfspres­taties en voldoe aan de wensen van uw klant in de huidige snel veran­de­rende wagen­park­sector.

Wat vindt u belangrijk als supply chain manager van een wagenpark?

Trans­pa­rantie

Vergroot de trans­pa­rantie van uw supply chain management. Krijg in realtime een volledig overzicht van uw wagenpark. Monitor de meest essentiële KPI's met het Webfleet Dashboard en krijg zicht op al uw activi­teiten. Bekijk alle locaties van voertuigen op de kaart, waarbij u kunt inzoomen voor informatie over afzon­der­lijke bestuurders en verwachte aankomst­tijden.

Webfleet dashboard voor supply chain management wagenpark
Kosten­be­sparing met Webfleet

Kosten­beheer

Optima­liseer uw wagen­park­budget en -middelen met praktische data. Houd eenvoudig voertuig­on­der­houds­plan­ningen, brand­stof­ver­bruik en tijd die op een locatie is doorge­bracht bij. Bepaal aan de hand van deze inzichten hoe uw bedrijf kosten kan besparen, of dat nu door betere route­planning of minder inactieve tijd van voertuigen is. Ontdek hoe u met Webfleet kosten kunt besparen. Probeer onze bespa­rings­cal­cu­lator voor de supply chain van uw wagenpark.

Klant­te­vre­denheid

Laat uw klanten zien dat u ze waardeert met geper­so­na­li­seerde service. Geef betrouwbare levering­sup­dates op basis van correcte verwachte aankomst­tijden. Pak de klanten­service proactief aan door uw bedrijfs­ge­gevens te analyseren, waarbij u let op levering­trends en zelfs op mogelijk­heden om nieuwe services te bieden. Dankzij Webfleet kunt u de supply chain van uw wagenpark optima­li­seren door uw servi­ce­pres­taties voortdurend te evalueren en verbeteren.

Verhoog klant­te­vre­denheid met Webfleet
Beveilig je assets met Webfleet

Risico­ver­min­dering

De veiligheid van uw assets (bestuurders, voertuigen en lading) heeft altijd prioriteit. Webfleet is een compleet fleet manage­ment-systeem en vereen­voudigt zo het risico­ma­na­gement. Bescherm uw assets met geofencing en ontvang een melding wanneer uw voertuigen zich verplaatsen. Dashcams beschermen bestuurders tegen frauduleuze claims na ongevallen en onveilige gewoonten. Houd naleving en het welzijn van de bestuurder in de gaten met realtime logboeken over het aantal gereden kilometers en uren.

Commu­ni­catie met belang­heb­benden

Soepel supply chain management van een wagenpark is afhankelijk van effectieve commu­ni­catie met fleet managers, bestuurders en klanten. Houd uw managers en bestuurders met sms-mel­dingen op de hoogte van tijdge­voelige problemen. Bekijk alle verzend­ge­gevens, van de locatie van het voertuig en de wegom­stan­dig­heden tot verwachte aankomst­tijden, in één interface. Ondersteun de zakelijke behoeften van uw klanten door hen op de hoogte te houden van leverings­tijden.

Een wagen­be­stuurder bekijkt zijn tablet
Vrachtwagen rijdt door groen landschap

Emissie­normen

Groener rijden is ook veiliger rijden. Versterk uw duurzaam­heids­stra­tegie met realtime en historische overzichten van de CO₂-uitstoot van uw wagenpark. Krijg inzicht in hoe u brand­stof­ver­spilling voorkomt dankzij het dashboard voor brand­stof­ver­bruik. Geef uw bestuurders de mogelijkheid om hun vaardig­heden op het gebied van milieu­bewust rijden te verbeteren met OptiDrive 360, dat patronen als snelheid, stationair draaien, remmen en uitrollen evalueert. Denkt u erover om elektrische voertuigen aan uw wagenpark toe te voegen? Bepaal welke voertuigen kunnen worden vervangen met ons Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport.

Hoe kunnen wij u als supply chain manager van een wagenpark helpen?

Krijg volledig zicht op alle activi­teiten van uw wagenpark

Analyseer realtime data om de kosten van de supply chain te reguleren.

Versterk de relatie met uw klanten door verbeterde service

Blijf op de hoogte van wagen­park­vei­ligheid en nalevings­beleid

Communiceer effectief met uw team en klanten

Maak uw wagenpark groener en haal uw duurzaam­heids­doelen

Bekijk onze supply chain functies in meer detail

transport security

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?

transport security

Download vandaag nog ons eBook en krijg praktische inzichten om de veiligheid in uw wagenpark te behouden.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.