Flådechef for forsy­ningskæde

Maksimer din flådes potentiale

Flådechef for forsy­ningskæde

Maksimer din flådes potentiale

Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, giver dig værktøjerne til at forenkle din flådes forsy­ningskæde med fleksi­bi­litet. Optimer virksom­hedens performance, mens du opfylder kundernes krav i nutidens travle flåde­in­dustri.

Hvad er vigtigt for dig som flådechef for en forsy­ningskæde?

Gennem­sig­tighed

Gør styringen af din flådes forsy­ningskæde mere gennem­sigtig. Få et komplet billede af din flåde i realtid. Via Webfle­et-das­h­bo­ardet kan du holde øje med dine vigtigste KPI'er og gøre hele driften synlig. Brug kortvis­ningen til at se alle køretøjers position med mulighed for at zoome ind på indivi­duelle chauffør- og ETA-op­lys­ninger.

wf dashboard
save money piggy bank

Kontrol af omkost­ninger

Optimer dit flådebudget og dine ressourcer med handlings­o­ri­en­teret data. Spor nemt planlagt vedli­ge­hol­delse af køretøjer, brænd­stof­forbrug og tidsforbrug på en bestemt position. Ud fra disse oplysninger kan du identi­ficere, hvor din virksomhed kan reducere omkost­nin­gerne, uanset om det er gennem bedre ruteplan­lægning eller reduceret nedetid for køretøjet.

Kunde­til­fredshed

Vis dine kunder, at de er værdsat med personlig service. Giv pålidelige leverings­op­da­te­ringer, der er baseret på nøjagtige forventede ankomst­tids­punkter. Tag en proaktiv tilgang til kunde­service ved at analysere dine virksom­hedsdata, notere levering­s­ten­denser og endda muligheder for at tilbyde nye tjenester. Webfleet gør det muligt at optimere din flådes forsy­ningskæde ved konstant at vurdere og forbedre din servi­cey­delse.

customer satisfaction
security and safety truck shield

Reduktion af risiko

Dine aktivers sikkerhed – chauffører, køretøjer og last – har altid højeste prioritet. Webfleet forenkler risikostyring med et komplet flådesty­rings­system. Beskyt dine aktiver med geofencing, og få besked, når dine køretøjer bevæger sig. Dashbo­ard-ka­meraer beskytter chauffører mod falske anmeldelser og farlige vaner. Hold øje med overhol­delse og chauf­fø­rernes trivsel med antal kørte kilometer og registrering af arbejdstid i realtid.

Kommu­ni­kation med inter­es­senter

Problemfri styring af forsy­nings­kæden afhænger af effektiv kommu­ni­kation med flådechefer, chauffører og kunder. Gør dine chefer og chauffører opmærksomme på eventuelle tidsføl­somme problemer med sms'er. Få adgang til alle dine forsen­del­sesdata, fra køretøjers position og vejforhold til anslåede ankomst­tids­punkter, fra én interface. Støt dine kunders virksom­heds­behov ved at opdatere dem om levering­stider.

service van driver pro8475 cam50 04
green header

Standarder for udledning

Grønnere kørsel er også mere sikker kørsel. Sæt gang i din bæredyg­tig­heds­strategi med historiske oversigter over din flådes CO2-udledning i realtid. Forstå, hvordan du eliminerer brænd­stof­spild med dashboardet for brænd­stof­forbrug. Giv chauf­fø­rerne mulighed for at forbedre deres brænd­sto­f­ef­fektive kørsel med OptiDrive 360, som evaluerer mønstre som hastighed, tomgang, bremsning og kørsel uden motorkraft. Overvejer du at gøre din nuværende flåde elektrisk? Find ud af, hvilke køretøjer der kan udskiftes med vores rapport for overgang til elektrisk flåde.

Hvordan kan vi hjælpe dig som flådechef for en forsy­ningskæde?

Få fuldt overblik over hele din flådes aktiviteter

Analysér data i realtid for at hjælpe med at kontrollere omkost­nin­gerne i forsy­nings­kæden

Styrk kunde­re­la­tioner med forbedret service

Hold styr på politikker for flådesik­kerhed og -over­hol­delse

Kommuniker effektivt med dit team og dine kunder

Gør din flåde grønnere, og nå dine mål for bæredyg­tighed

Se nærmere på vores funktioner til din flådes forsy­ningskæde

transport security

Hvor god er dine lastbilers trafik­sik­kerhed?

transport security

Download vores e-bog i dag, og få handlings­o­ri­en­teret indsigt i opret­hol­delse af sikkerhed på tværs af din flåde.

Hent din kopi

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.