Flådestyring til nødtje­nester

Reager hurtigere, oprethold sikkerheden, og reducer omkost­nin­gerne

Få bedre kontrol over driften af dine nødtje­nester med WEBFLEET. Med detaljerede rapporter, der genereres automatisk, kan du reagere hurtigere på hændelser, sikre teamets sikkerhed og drive en mere omkost­nings­ef­fektiv flåde.

Fordele:

Få bedre styr på din flåde­ved­li­ge­hol­delse

Oprethold et sikkert arbejds­miljø

Optimer dine reaktioner med værdifuld data

Hvad kan WEBFLEET gøre for din nødtje­ne­stes­flåde?

Reager hurtigere på hændelser

Reager hurtigere på hændelser

Reager hurtigere på hændelser

Med WEBFLEET får du komplet kontrol over hele flåden. Send opgave­de­taljer og opdate­ringer om status for en aktivitet til teamet i realtid, og hav dokumen­tation for deres indsats med automatiske rapporter. Og når trafik­in­for­mation inddrages i ligningen, kan du sikre, at de rette personer er på det rette sted på den hurtigst mulige tid.

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Vær sikker på, at chauf­fø­rerne er i kontakt med kontoret og få live opdate­ringer om status for en opgave. Vores satel­lit­navi­ga­tions­en­heder leveres med stemmestyring, så de første på stedet kan fokusere på vejen og ankomme til desti­na­tionen hurtigt og sikkert - ved at undgå trafik og omveje.

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

De detaljerede rapporter fra WEBFLEET registrerer respon­s­tider og den tid, der anvendes på stedet, så du kan dokumentere, hvilke aktiviteter der er udført.

Webfleet Solutions-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

App Center

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

Det er nemt at integrere WEBFLEET i eksiste­rende systemer og drive partner­pro­grammer og data. Ved integration med et GIS-system, f.eks. Esri, og med kamer­a­funk­tionen i WEBFLEET har du altid dokumen­tation ved hånden, der registrerer oplysninger på ulykkes­stedet og sender dem tilbage til kontoret.

App Center

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.