Flådestyring til nødtje­nester

Reager hurtigere, oprethold sikkerheden, og reducer omkost­nin­gerne

Flådestyring til nødtje­nester

Reager hurtigere, oprethold sikkerheden, og reducer omkost­nin­gerne

Få bedre kontrol over driften af dine nødtje­nester med Webfleet. Med detaljerede rapporter, der genereres automatisk, kan du reagere hurtigere på hændelser, sikre teamets sikkerhed og drive en mere omkost­nings­ef­fektiv flåde.

Fordele:

Få bedre styr på din flåde­ved­li­ge­hol­delse

Oprethold et sikkert arbejds­miljø

Optimer dine reaktioner med værdifuld data

Hvad kan Webfleet gøre for din nødtje­ne­stes­flåde?

Reager hurtigere på hændelser

Reager hurtigere på hændelser

Reager hurtigere på hændelser

Med Webfleet får du komplet kontrol over hele flåden. Send opgave­de­taljer og opdate­ringer om status for en aktivitet til teamet i realtid, og hav dokumen­tation for deres indsats med automatiske rapporter. Og når trafik­in­for­mation inddrages i ligningen, kan du sikre, at de rette personer er på det rette sted på den hurtigst mulige tid.

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Sørg for dine medar­bej­deres sikkerhed

Vær sikker på, at chauf­fø­rerne er i kontakt med kontoret og få live opdate­ringer om status for en opgave. Vores satel­lit­navi­ga­tions­en­heder leveres med stemmestyring, så de første på stedet kan fokusere på vejen og ankomme til desti­na­tionen hurtigt og sikkert - ved at undgå trafik og omveje.

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

Få dokumen­tation for dine aktiviteter

De detaljerede rapporter fra Webfleet registrerer respon­s­tider og den tid, der anvendes på stedet, så du kan dokumentere, hvilke aktiviteter der er udført.

Webfleet-fordelen

60.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.