Selvstændig chauffør

Hele din flådedrift i ét enkelt interface

Selvstændig chauffør

Hele din flådedrift i ét enkelt interface

Hvis du ejer og driver en lille eller mellemstor virksomhed, som benytter sig af biler, varevogne eller lastbiler, har du sandsyn­ligvis meget at se til. Webfle­et-flå­desty­rings­løs­ningen gør det nemt. Fra et enkelt interface kan du tage dig af alle primære opgaver relateret til dine køretøjer, lige fra at holde øje med brænd­stof­for­bruget til opsyn med vedli­ge­hol­delse af køretøjer, opgave­plan­lægning og meget, meget mere.

Hvad er vigtigt for dig som selvstændig chauffør?

Reducer den tid, der bruges på flåde­ad­mi­ni­stration

Fra uge til uge kan flåde­ad­mi­ni­stra­tions­op­gaver som f.eks. tilbud, fakturering og udgifts­styring tage en stor del af din tid. Webfleet giver selvstændige chauffører adgang til automa­ti­serede data som f.eks. registrering af kilome­tertal og din flådes tidligere rejser med henblik på at reducere risikoen for menne­skelige fejl og nem integration med dit kontors eksiste­rende løn- og udgifts­be­reg­nings­system. Hvis du skal give tilbud til en ny kunde, kan data fra Webfleet om dine tidligere rejser, din tid og din kapacitet gøre processen mere enkel og hurtig.

Dashboard - et hurtigt overblik over KPI'er
fuel over time

Bedre brænd­stof­forbrug

Webfleet giver dig data i realtid såvel som historiske data om dine køretøjers brænd­stof­forbrug. På denne måde kan du spotte, om der anvendes brændstof unødigt, og blive opmærksom på, hvorfor det sker. For eksempel vil dine turdata vise, om dine chauffører bruger fartpiloten oftere, eller om de kører for ofte i tomgang, så du kan gøre driften mere brænd­stof­be­spa­rende.

Hold dine køretøjer i tiptop stand

Webfleet holder dig velin­for­meret om din flådes tilstand via sporings­en­heder. Du kan nemt og effektivt planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver enten baseret på kilome­ter­tæl­lero­p­lys­ninger eller et bestemt tidsin­terval. Desuden sendes køretøjs­di­ag­nostik og motor­fejl­koder omgående til flådechefen, hvis noget går galt. Alt dette betyder mindre sandsyn­lighed for nedbrud, mindre nedetid, mere sikre køretøjer og en mere effektiv flåde.

maintenance
order optimisation

Ordrer, opgaver og planlægning

Webfleet giver selvstændige chauffører mulighed for at planlægge bedre og hurtigere. Med præcise data og mindre automa­ti­sering kan du angive mere præcise levering­stider og bruge mindre tid på at kommunikere tidsplanen til dine chauffører og kunder, samtidig med at du overholder reglerne om køretid. Desuden benytter Profes­sionel navigation et komplekst netværk af live-tra­fikdata og avancerede algoritmer og hjælper dine chauffører med at undgå trafikpropper og holde tidsplanen.

Hvordan kan vi hjælpe dig som selvstændig chauffør?

Vid, hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt med sporing og rutetegning i realtid

Reducer dine omkost­ninger med bedre brænd­stof­forbrug og smartere vedli­ge­hol­delse

Optimer dine virksom­heds­pro­cesser – Webfleet er nemt at integrere med eksiste­rende software og hardware

Hold tidsplanen med Profes­sionel navigation og live-tra­fikdata

Forbedring af din service med nøjagtige ankomst­tider og problemfri kommu­ni­kation

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.