Flåde­bæ­re­dyg­tighed og elektriske køretøjer

Mål og reducer din CO2.

Flåde­bæ­re­dyg­tighed og elektriske køretøjer

Mål og reducer din CO2.

Bæredygtig flåde eller rentabel virksomhed? Lad os gøre begge dele. Ved at tilslutte dine køretøjer til Webfleet får du den nødvendige synlighed til at måle og reducere din flådes CO2-udledning. Uanset om du vil køre elektrisk eller coache dine chauffører til at bruge mindre brændstof, har vi værktøjerne til at få det til at ske.


Se vores flåde­bæ­re­dyg­tig­heds­løs­ninger

EV-flå­destyring

EV-flå­destyring

Få mest muligt ud af dine elektriske køretøjer

Databaseret elektri­fi­cering

Databaseret elektri­fi­cering

Få et klart indblik i, hvornår du skal føje EV'er til din flåde

Beregner for de samlede ejerom­kost­ninger for elektriske køretøjer

Beregner for de samlede ejerom­kost­ninger for elektriske køretøjer

Beregn dine samlede ejerom­kost­ninger for elektriske køretøjer

Grøn og sikker kørsel

Grøn og sikker kørsel

Understøt bæredygtig og sikker kørsel

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Udnyt digitale løsninger til at spare brændstof og reducere emissioner

Dæktryks­over­våg­nings­system

Dæktryks­over­våg­nings­system

Forlæng dækkenes levetid med Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS).

CO2 -rapport

CO2 -rapport

Rapporter din virksomheds miljøpå­virkning nøjagtigt

EV Charger Monitoring

EV Charger Monitoring

Overvåg dine private elbil­o­p­ladere i Webfleet

Webfleet giver dig evnen til at

Reducere din CO2-udledning,

spare brændstof og reducere din påvirkning af planeten

Overgå til eldrift effektivt

og styre elektriske køretøjer uden problemer, når de er i din flåde

Overholde CSRD

og rapportere til myndigheder og kunder efter behov

Holde køretøjer i brænd­sto­fø­ko­nomisk

stand med planlagt vedli­ge­hol­delse

Bruge de bedste ruter og undgå trafik

for bedre service og mindre stress

Forlænge dine dæks levetid

med vores dæktryks­over­våg­nings­system

Vælge den rigtige løsning til din virksomhed

Køreadfærd og coaching

Brug vores OptiDrive 360-værktøj til at give chauffører tip i realtid om mere sikker og brænd­sto­fø­ko­nomisk kørsel. Analyser, hvordan kørslen påvirker brænd­stof­for­bruget og køretøjets udledning. Træf foran­stalt­ninger for at reducere udledning, undgå nedetid og forebygge ulykker.

Få mere at vide om køreadfærd og coaching⁠
fleet manager driver 04
ev van charging plugging 01 cropped

EV-flå­destyring

Find ud af, hvilke køretøjer der kan udskiftes med en elektrisk model med vores rapport om overgang til elektrisk flåde. Overvåg derefter alle dine køretøjs­typer på én bruger­venlig platform - overvåg rækkevidde, energi­forbrug, ladestatus og meget mere for at opnå en pålidelig drift.

Få mere at vide om EV-flå­destyring⁠

CO2-rappor­tering

Overvåg udled­nin­gerne fra alle køretøjer i din flåde med Webfleet CO2-rapporten. Vores metode til beregning af udledning er certi­fi­ceret af TUV Rheinland, så du nemt kan oprette nøjagtige CO2-rapporter og admini­strere overhol­delse af lovgivning som CSRD.

Få mere at vide om CO⁠2 -rappor­tering⁠
C02 Report TUV certif 3
vehicle maintenance

Vedli­ge­hol­delse af køretøjer​

Planlæg vedli­ge­hol­delses- og servi­ce­op­gaver baseret på kilome­tertal eller motortimer i realtid for at holde dine omkost­ninger nede og dine køretøjer brænd­sto­fø­ko­no­miske. Advarsler giver dig besked om fejlfinding eller motor­pro­blemer, og relaterede vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver planlægges automatisk.

Få mere at vide om vedli­ge­hol­delse af køretøjer⁠

Dæktryks­over­våg­nings­system

Maksimer dækkenes levetid med Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS). Forlænget dæklevetid betyder, at der forbruges færre ressourcer, hvilket er godt nyt for planeten, og maksimal effektiv dæklevetid, hvilket er godt nyt for din bundlinje.

Få mere at vide om TPMS⁠
truck front tyre
truck driver tunnel

Profes­sionel navigation

Reducer din CO2-udledning ved at holde dig på de hurtigste ruter. Med profes­sionel navigation kan du også optimere ruteplan­lægning og ordre­styring. Live trafi­kop­da­te­ringer gør det nemmere at undgå forsin­kelser som trafikpropper, byggezoner og dårligt vejr.

Få mere at vide om profes­sionel navigation⁠

Vil du gøre en positiv forskel for klimaet? Lad os gøre din flåde grøn!

Beregn din CO2 på få minutter med vores praktiske værktøj. Find derefter ud af, hvordan du kan slutte dig til vores partnerskab med Justdiggit for at gøre tørre områder i Afrika grønne igen.

Få mere at vide⁠

Hvad du skal vide om flåde­bæ­re­dyg­tighed

Hvad er bæredyg­tighed for flåder?

0
Gå til indhold

I flådestyring betyder bæredyg­tighed at nå forret­nings­mæssige og drifts­mæssige mål uden at gå på kompromis med fremtidige genera­tioners velfærd og sikkerhed. Det kan kræve, at virksom­heder ser ud over en handlings kortsigtede virkning og prioriterer den langsigtede effekt. En bæredygtig flådesty­rings­strategi vil ofte omfatte ting som at reducere brænd­stof­for­bruget, blive mere transparent omkring de mængder af CO2, du producerer, og tilskynde til mere samvit­tig­hedsfuld køreadfærd.

Hvorfor er bæredyg­tighed vigtigt for flåder?

0
Gå til indhold

Det er ikke kun godt for planeten at admini­strere din flåde på en bæredygtig måde - det er også godt for din virksomhed. Ud over at sikre, at du overholder både nuværende og kommende bestem­melser om ting som CO2-udledning, hjælper det også med effektivt at holde ting som brænd­sto­fom­kost­ninger og slitage på køretøjer under kontrol. En mere bæredygtig flåde er ganske enkelt en mere fremtids­sikret flåde.

Hvad er fordelene ved at gøre en bæredygtig indsats for virksom­heder?

0
Gå til indhold

Bæredyg­tighed er i alles interesse. Vi vil alle drage fordel af, at vi omhyggeligt admini­strerer planetens ressourcer og minimerer den negative indvirkning, vi har på økosystemet. Der er dog mange specifikke fordele, som en virksomhed opnår ved at køre mere bæredygtigt - fra at overholde lovgiv­ningen til at sænke omkost­nin­gerne på vigtige områder til at opretholde et positivt omdømme på markedet.

Hvordan kan Webfleet hjælpe virksom­heder med at være mere miljø­mæssigt ansvarlige?

0
Gå til indhold

Selvom virksom­heder i dag forstår behovet for at køre mere bæredygtigt, er det ikke så enkelt at handle. Hvordan ved du, hvor i dit flådeøko­system du skal foretage ændringer, der effektivt vil reducere din miljøpå­virkning uden at skade produk­ti­vi­teten kritisk? Webfleet giver dig mulighed for at besvare dette spørgsmål med klar synlighed over hele din flådedrift, nøjagtige data og rappor­tering samt markeds­le­dende værktøjer, så du kan foretage effektive og målbare handlinger.

Hvilke virksom­heder drager fordel af Webfleets bæredygtige løsninger?

0
Gå til indhold

Enhver virksomhed af enhver størrelse, der bruger køretøjer som en vigtig del af driften, kan stole på Webfleets løsninger for at køre mere bæredygtigt.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.