Databaseret overgang til elektrisk flåde

Kombinerer kraften ved Webfleet og Chargylize

Databaseret overgang til elektrisk flåde

Kombinerer kraften ved Webfleet og Chargylize

Det kan være kompliceret at føje elektriske køretøjer til din flåde. Vi ønsker at gøre det nemmere. Webfleet og Chargylize er gået sammen om at designe et elektri­fi­ce­ring­stjek til din flåde. Med vores letfor­stå­elige indsigt i telema­tikdata kan du tage bedre, enklere og hurtigere beslut­ninger om, hvorvidt og hvordan du tilføjer elektriske køretøjer og får den maksimale værdi ud af det.

EV.connect hjælper dig med

At identi­ficere, om en del af flåden kan elektri­fi­ceres for at nå dine mål for bæredyg­tighed

At finde det rigtige tidspunkt at elektri­ficere dine køretøjer ved at overvåge din flådes adfærd

Nemt at beregne det potentielle investe­rings­afkast ved at tilføje elektriske køretøjer

At tage smartere, hurtigere beslut­ninger på baggrund af letfor­stå­elige data

At være opmærksom på, hvor du kan reducere omkost­ninger, takket være et oversku­eligt overblik over driften

At reducere dit CO2-fodspor og skabe en mere bæredygtig virksomhed

Nøgle­funk­tioner til EV.connect

Et komplet elektri­fi­ce­ring­stjek

Ved hjælp af telema­tikdata fra Webfleet analyserer Chargylize dit nuværende forbrug af køretøjer, tilgængelig infra­struktur til opladning, de køre- og parke­rings­mæssige begræns­ninger i dit servi­ce­område, nuværende oplad­nings­om­kost­ninger, CO2-bespa­relser m.m. med henblik på at lave en komplet analyse af elektri­fi­ce­ringens potentielle omfang.

EV van charging PRO8475 2
ev vanman

Indsigt til optimering af processerne

EV.connect viser dig, hvordan det ville være en god investering at skifte helt eller delvist til elektriske alter­na­tiver. Det kan endda hjælpe dig med at planlægge din infra­struktur til opladning på stedet.

Nem opsætning

EV.connect kan aktiveres af flådechefen i Webfleet.

fleet manager driver 04
information security and privacy

Datafor­tro­lighed

Deling af køretøjsdata mellem platformene er begrænset til blot det, der er nødvendigt for at kunne udbyde tjenesten.

Sådan fungerer det: Tre enkle trin til en elektrisk flåde

Vi indsamler dataene

Vi analyserer dine nuværende køretøjers adfærd ved hjælp af telema­tikdata fra Webfleet.

Vi kommer med en anbefaling

Vi ser på problemer såsom de køre- og parke­rings­mæssige begræns­ninger i dit servi­ce­område, nuværende oplad­nings­om­kost­ninger og CO2-kompen­sa­tioner og vurderer, om du bør tilføje elektriske køretøjer.

Du elektri­fi­cerer din flåde

Du bestemmer, hvilke elektriske køretøjer du vil bruge i din flåde, baseret på letfor­ståelig, præcis indsigt.
Du får også oplysninger fra vores partnere om, hvordan du opretter infra­struk­turen til opladning.

Om Chargylize

Chargylize er en uafhængig udbyder af databa­serede løsninger inden for e-mobilitet.

Chargylize blev stiftet i 2020 som datter­selskab af thaltegos, et konsu­lent­firma med speciale i big data og dataanalyse.

Chargylize er et team bestående af entusiaster, udviklere, dataspe­ci­a­lister og erfarne iværk­sættere, som arbejder med at udvikle innovative tjenester. De tilbyder en række SaaS-pro­dukter inden for e-mobilitet.

Hvad du skal bruge til EV.connect

En Webfleet-spor­ings­enhed

(LINK1, OEM.connect, Webfleet Work App eller CAM 50)

Et Webfleet-abonnement

Chargylize

Konto2 og abonne­ments­gebyr

Få en demon­stration

Tal med vores eksperter for at få at vide, om dine køretøjer er kompatible.

Fungerer også sammen med LINK 2x0/410/510.
Rapporter om energi­forbrug/-niveau, automatiske servi­cepå­min­delser og EV-data under­støttes med Webfleet ECO-ta­riffen.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.