Flådestyring

Ordliste

A

Acceleration
Acceleration er den hastighed, hvormed køretøjets hastighed stiger. Det er det modsatte af deceleration.
Accelerometer
En enhed, der måler acceleration.
Aktiv GPS-sporingsenhed
Også: Aktiv GPS-tracker. GPS-sporingsenhed, som i jævne intervaller sender data til en central server. Dette giver mulighed for sporing og rutetegning af et køretøj i realtid, herunder geo-fencing.
Analog fartskriver
Enhed i køretøjet, som registrerer hastighed, afstand og kørselstid på en analog enhed.
API
En grænseflade til programmering af applikationer (API) er et sæt programmeringsinstruktioner og standarder, som muliggør adgang til et webbaseret softwareprogram eller værktøj. Det gør det muligt for softwareprogrammer at forbinde, kommunikere og udveksle information eller funktionalitet med hinanden.
App til sporing af køretøjer
En mobilapplikation, som supplerer en enhed til sporing af køretøjer og muliggør sporing i realtid.
Arbejdstidsregistrering
Automatisk registrering af chaufførens arbejdstider ved hjælp af en Driver Terminal. Det er med til at reducere administrationstiden og optimere teamets performance.
Asset Tracking
Asset Tracking handler om at overvåge processer og holde styr på den nøjagtige placering, status, position og andre relevante oplysninger om virksomhedens aktiver.

B

BeiDou
Tidligere kaldet COMPASS. Kinesisk version af et globalt navigationssatellitsystem.
Bluetooth
En trådløs forbindelse til dagligdags udstyr som computere og telefoner. Teknologien forbinder kun over en kort afstand og erstatter som udgangspunkt kabelforbindelser. Dette gør det særligt nyttigt sammen med udstyr, der bruges udendørs, såsom mobiltelefoner og bærbare navigationsenheder.
Brændstofforbrug
Et køretøjs brændstofforbrug målt i l/100 km eller MPG (miles per gallon). Disse målinger fungerer som en standard til at definere og sammenligne et køretøjs brændstofforbrug og effektivitet.
Brændstofeffektivitet
Forholdet mellem brændstofforbrug og tilbagelagt afstand.
Brændstofovervågning
Overvågning af brændstofforbrug og statistik over køretøjer i en flåde med henblik på at reducere brændstofomkostningerne og forbedre køreadfærden.
Breddegrad
Geografisk koordinat, der specificerer den nord-sydlige position af et punkt på jordens overflade.
Besparelsesberegner
Et interaktivt, webbaseret værktøj, der hjælper virksomheder med at få indsigt i, hvor mange penge og hvor meget tid de potentielt kan spare ved hjælp af en flådestyringsløsning.
Brændstofstyringssystem
Et brændstofstyringssystem er en proces til håndtering og forbedring af brændstofforbrug og -omkostninger.
Bilforbindelse
Opkobling er sammenkædning af informations- og kommunikationsteknologi (ICT) mellem mennesker, maskiner og Internet of Things (IoT). Bilforbindelse gør det muligt for køretøjerne at dele og modtage internetadgang og data med andre enheder.

C

CO₂-udledning
Udledningen af kuldioxid (CO₂) i atmosfæren. Hvad køretøjer angår, anses kulstofudledning som værende udstødningsgasser produceret af forbrændingsmotorer, der kører på benzin eller diesel.
CAN-bus
CAN-bus er et bus-standardsystem til køretøjer. Systemet giver mulighed for kommunikation mellem flere elektroniske styreenheder i køretøjerne. CAN står for Controller Area Network. Elektroniske styreenheder (ECU'er) er en del af et køretøj. Det indeholder oplysninger og kan opfange og dele disse oplysninger fra andre dele af køretøjet.
CO2-fodspor
Die CO2-Bilanz ist die Gesamtmenge der Treibhausgasemissionen, die Menschen direkt und indirekt erzeugen. Diese Emissionen umfassen sowohl Kohlendioxid (CO2) als auch andere Gase, die in die Erdatmosphäre abgegeben werden.

D

Dashboard
Et dashboard er en visuel visning af indikatorer for performance (KPI) vist med én visning, hvilket gør det nemt at holde sig løbende opdateret om de oplysninger, der er vigtige for en virksomhed. For eksempel leverer et dashboard til flådestyring omfattende information i realtid om køretøjerne i en flåde.
Deceleration
Deceleration er den hastighed, hvormed køretøjets hastighed falder. Det er det modsatte af acceleration.
Digital fartskriver
Enhed i køretøjet, som registrerer hastighed, afstand og kørselstid digitalt.
Driver Terminal
Enhed og grænseflade, som chauffører har i deres biler, der tilbyder funktionaliteter såsom navigation, håndtering af ordrer, kommunikation med forsendelsesafdelingen, analyse af køreadfærd, niveauer af miljøvenlig kørsel, forbedringer af kørestil, logbog og meget mere.
Dynamisk udsendelse
Procedurer for tildeling af job til chauffører. I flådestyring muliggør det ordreforsendelse fra start til slut. Status for position og ETA-oplysninger giver mulighed for at vælge den mest egnede chauffør til et bestemt job. Instruktioner og jobopdateringer kan sendes eksternt til Driver Terminal.
Digi Tacho-symboler
Digi-tachosymboler (digital fartskriver symboler) er de datapunkter, som en chaufførs aktiviteter registreres igennem.
Dæktryksovervågningssystem (TPMS, Tyre pressure monitoring system)
Dæktryksovervågningssystemer hjælper dig med at undgå nedetid for køretøjer ved at holde det korrekte dæktryk og holde køretøjet sikkert på vejen.

E

Enhed til sporing af køretøjer
En enhed udstyret med GPS-teknologi, der er tilsluttet et køretøj og giver mulighed for sporing og rutetegning af køretøjets bevægelser i realtid.
ETA
Det forventede ankomsttidspunkt, også kaldet ETA (Estimated Time of Arrival), er datoen og tidspunktet for, hvornår vi forventer at et køretøj, en forsendelse eller en levering ankommer til et bestemt sted.

F

Flådestyring
En branchebetegnelse, der anvendes til en bred vifte af løsninger til køretøjsrelaterede anvendelser, der hjælper virksomheder med at styre deres køretøjsflåder, såsom biler, varevogne, lastbiler og busser.
Flådestyringssystem
En kombination af køretøjsbaseret teknologi og SaaS (Software-as-a-Service), der hjælper virksomheder med at forbedre bilens ydeevne, spare på brændstof, forbedre førerens sikkerhed, hjælpe til risikostyring og øge effektiviteten i flåden.
Flådechef
Den person i en virksomhed, der er der er ansvarlig for alt relateret til firmabiler og chauffører.
Flådeoptimering
Alle aktiviteter relateret til at gøre en flåde af køretøjer mere effektive ved brug af en flådestyringsløsning. For eksempel handlingsorienterede indsigter, der er afledt af detaljerede rapporter om brændstofforbrug af enkeltpersoner og flåden.
Flådesporing
Sporing og rutetegning af en komplet flåde af køretøjer såsom biler, varevogne, lastbiler og busser. Det giver mulighed for detaljeret overvågning af en flådes position, bevægelser, status og adfærd.
Fartskriver
En fartskriver er en enhed, der er placeret i store køretøjer, normalt lastbiler og busser, til automatisk registrering af hastighed, afstand og kørselstid. Det er påkrævet ved lov at bruge en fartskriver, hvis det kørte køretøj er omfattet af EU-regler (Den Europæiske Union) eller AETR (Accord Européen sur les Transports Routiers). Det tvinger chauffører og arbejdsgivere til nøjagtigt at registrere deres aktiviteter, føre optegnelser og sende dem på anmodning til myndigheder med ansvar for håndhævelse af chaufførernes arbejdstid.
Flådedriftsomkostninger
Reducering af flådedriftsomkostningerne er en af flådechefernes højeste prioriteter. Hvis omkostningerne bliver for store, har det en direkte indvirkning på lastbilfirmaets profit og kan føre til store pengetab.
Flåderisikostyring
En minimering af flåderisikoen sikrer ikke kun din flådes sikkerhed og drift, men bidrager også til at undgå dyre bøder.
Flådestyring af elkøretøjer
Mange flådechefer er i færd med at evaluere, om elkøretøjer er en holdbar mulighed for deres flåder. Eller de er allerede gået over til el og overvejer, hvordan elbilsflådestyring bedst kan implementeres for at få mest muligt ud af dette.

G

GALILEO
Det europæiske modstykke til GPS.
Geo-fencing
En funktion af køretøjssporingssystemer, der bruger GPS til at definere geografiske grænser. Det kan advare en afsender, når en chauffør afviger fra sin rute eller køre ind i eller ud af foruddefinerede geografiske områder. Der skelnes mellem geo-fencing fra serversiden og fra køretøjssiden. Køretøjssiden udløser en øjeblikkelig alarm, når køretøjet kører ind i et geografisk område. Serversiden udløser en advarsel, der sendes af flådestyringsserveren, når køretøjets position er modtaget og behandlet af serveren.
GLONASS
Russisk version af et globalt navigationssatellitsystem.
GNSS
Et globalt navigationssatellitsystem baseret i rummet, der levere oplysninger om geografisk placering og tid til en GNSS-modtager hvor som helst på eller nær jorden, hvor der er en uhindret synsvinkel på fire eller flere GNSS-satellitter. Der findes flere forskellige GNSS-systemer, såsom GPS, GALILEO, GLONASS og BeiDou. Navigations- og sporingsenheder er ikke kompatible med alle GNSS-systemer. GPS er det mest anvendte system til sporing og navigation af køretøjer.
GPRS
General Packet Radio Service. Et system til overførsel af trådløse oplysninger med høj hastighed. Den bruges til internettet, mobiltelefoner, computere og andre data. GPRS er verdens primære system til overførsel af mobiltelefondata.
GPS
Globalt positioneringssystem Amerikansk version af et globalt navigationssatellitsystem. GPS er et satellitbaseret radionavigationssystem, der består af op til 32 rumsatellitter, udviklet af det amerikanske forsvarsministerium. Alle, der kører med en GPS-modtager, kan bestemme deres egen position og hastighed takket være GPS-satellitter, som kan bruges gratis døgnet rundt og hvor som helst i verden.
GPS-sporingsenhed
Også: GPS-sporer. En køretøjssporingsenhed, der anvender GPS-teknologi.
GPS-køretøjssporing
Sporing af køretøjer ved hjælp af en enhed med GPS-teknologi, der opfanger køretøjets position og andre oplysninger. Der findes aktive og passive GPS-sporingsenheder.
GIS (Geografisk informationssystem)
GIS (geografisk informationssystem) -teknologi er designet til at se og manipulere topografisk information. Mest almindeligt, GIS bruges til manipulation af kort.

H

HGV/LGV
Forkortelse for et tungt eller stort godskøretøj og det officielle EU-udtryk for en lastbil, der har en bruttovægt på over 3500 kg.
HOS (Hours of Service)
HOS (hours of service) henviser til reguleringer implementeret af de styrende trafikorganer. Reglerne vedrører lastbilchauffører, såvel som postforsendere og by- og skolebusschauffører.

I

Informativ rutetegning
Detaljerede oplysninger om et køretøjs bevægelseshistorik i form af en rute på et kort. Det omfatter indsigt i køretøjets bevægelser, fremhæver uregelmæssigheder og viser mønstre.
ISO 27001
En international informationssikkerhedsstandard udstedt af International Organization for Standardization (ISO), der indeholder et sæt standardiserede krav og specifikationer for et informationssikkerhedsstyringssystem. Hvis en organisation er ISO 27001-certificeret, understøtter det, at organisationen yder fuld kontrol over sine processer, og at dens kundedata er sikre.
IP
Interessepunkter eller POI er nyttige steder på kortet, f.eks. tankstationer, værksteder eller hoteller.

K

Kulstofrapport (CO₂-rapport)
Rapportering, der muliggør detaljeret overvågning af en flådes CO₂-udledning og oplysninger om hvert køretøj og hver tur.
Kørsel uden motorkraft
Det at holde et køretøj i bevægelse uden at accelerere, mens køretøjet forbliver i gear. Ved kørsel uden motorkraft indsprøjtes der ikke brændstof i motoren, og derfor er der intet brændstofforbrug. Det anbefales ikke at køre uden motorkraft, mens køretøjet ikke er i gear eller med koblingen trykket ned. Det er farligt, fordi det reducerer førerens kontrol.
Koordinater
Et sæt tal eller referencer, der identificerer din position hvor som helst på Jorden. Dine koordinater angives sædvanligvis ud fra breddegrad og længdegrad. Når du ved, at Amsterdams koordinater er breddegrad: 52° 22' og længdegrad: 4° 53', kan du fastslå Amsterdams nøjagtige position på et kort.
Køreadfærd
Køreadfærd er en indikation af, hvordan en fører kører bil, og den bestemmes af forskellige input såsom hastighed, bremsning, kørsel, gearskift, tomgang og styring. Køreadfærd kan have en positiv påvirkning på brændstofomkostninger, vedligeholdelse og forsikringspræmier og bidrage til at reducere de samlede omkostninger ved ejerskab af køretøjer.
Kørselshændelse
En kørselshændelse opstår, når en fører overstiger et vist niveau af deceleration eller acceleration. Det måles med et accelerometer og registreres under bremsning, svingning og styring og pludselig deceleration, som f.eks. et sammenstød.
Kørestil
Hvor sikkert og effektivt chaufførerne opfører sig på vejen.
Køretøjsregistrering
Køretøjsregistrering er evnen til at se et køretøjs tidligere positioner, bevægelser og andre begivenheder.
Køretøjstype
Klassificering af et køretøj, for eksempel bil, varebil, lastbil eller bus.
Køretøjsnedetid
Når et køretøj af en eller anden grund ikke er tilgængeligt, kaldes det tidsrum for køretøjets nedetid. Køretøjsnedetid kan udløses af flere årsager. Årsagen er ofte en form for funktionsfejl eller skade på køretøjet, der kræver reparationer eller udskiftning af dele.
Køretøjets totalvægt
Køretøjets totalvægt er den totale vægt for store lastbiler, trailere og andre store køretøjer. Dette er en afgørende variabel, som flådecheferne skal tage hensyn til for at garantere sikkerheden på vejen.
Køretøjsudnyttelse
Køretøjsudnyttelse er en måling af et køretøjs præstation. mod den resulterende rentabilitet.

L

LCV
Forkortelse for et let erhvervskøretøj og det officielle EU-udtryk for et køretøj med en bruttovægt på op til 3500 kg.
Logbog
Administrering af køreture for skattemæssige formål ved at klassificere ture som enten værende forretning eller privat.
Længdegrad
Geografisk koordinat, der specificerer den øst-vestlige position af et punkt på jordens overflade.
Logbog
Manuel eller automatisk registrering af kilometer eller miles, der køres i et køretøj.
Løsningsrådgiver
Et interaktivt, webbaseret værktøj, der giver virksomheder en anbefaling til hvilket flådestyringsløsning, der bedst passer til virksomhedens forretning.
Ladestationer til elbiler (EV)
Et CO2-fodspor er den samlede mængde udledning af drivhusgasser, der genereres både direkte og indirekte af menneskelig aktivitet. Disse udledninger indeholder kuldioxid (CO2) og andre gasser, der udskilles i jordens atmosfære.

M

Medarbejderadministration
Et sæt processer og funktioner, som en organisation bruger til at øge produktiviteten for de enkelte medarbejdere. I forbindelse med flådestyring hjælper det med at forbedre kommunikationen mellem chauffører på farten og medarbejdere på kontoret.

O

Opkoblet bil
Et motorkøretøj, der er udstyret med telematik i bilen. Dette gør det muligt at oprette forbindelse til andre enheder i bilen eller tjenester, netværk og enheder uden for bilen.
OBD-II/OBD2
On-Board-Diagnostics er køretøjsterminologi for et køretøjs kapacitet til selvdiagnosticering og rapportering. OBD-systemer blev designet til at overvåge motorens ydeevne, men giver også tidlige advarsler om funktionsfejl. Det bruges under serviceeftersyn og reparation af køretøjer, fordi det giver mulighed for hurtig og enkel hentning af vitale bildiagnosticeringsoplysninger fra OBD-systemet ved hjælp af enkle scanningsværktøjer. OBD-systemet blev introduceret i 1980'erne af en række bilproducenter, og den mest moderne version er OBD-II. I de fleste biler eller lette erhvervskøretøjer er OBD-II-porten placeret under rattet.

P

Passiv GPS-sporingsenhed
Også: Passiv GPS-sporer. GPS-sporingsenhed, der gemmer data uden at sende dem til en central server. Data downloades og evalueres, når køretøjet vender tilbage til sin hjemmebase.
PAYD
Pay As You Drive. Forsikringsomkostninger eller rabatter baseret på kilometertal. Også betegnet som UBI.
PHYD
Pay How You Drive. Forsikringsomkostninger eller rabatter baseret på personlig køreadfærd (f.eks. opbremsning, acceleration, hastighed). Også betegnet som UBI.

R

Ruteoptimering
Processen med planlægning og optimering af ruter for et køretøj eller en flåde af køretøjer ved at medtage position, kørselstid og afstand.
RPM
Omdrejninger i minuttet. Det bruges almindeligvis til at måle rotationshastigheden på en mekanisk komponent, såsom motorhastighed.
Regler om køretid
Reglerne for chaufførernes køretimer beskytter deres sikkerhed og andre trafikanter ved at sikre, at alle chauffører er i stand til at betjene køretøjer.

S

SaaS-platform
Software-as-a-Service (SaaS) er en softwaredistributionsmodel, hvor en udbyder er vært for applikationer og gør dem tilgængelige for kunder over internettet. Du betaler for brugen i stedet for at købe og være ejer af softwaren. SaaS-udbyderen er ansvarlig for installation, vedligeholdelse og support af platformen, så en organisation ikke skal have omkostninger ved hardware, vedligeholdelse og licens.
Stilstand
Når et køretøj holder op med at bevæge sig eller ændrer sin GPS-position inden for et bestemt tidsinterval. Stilstand slutter, når køretøjet begynder at flytte sig eller ændrer sin GPS-position igen.
Sporing
Det at bestemme nuværende og tidligere positioner (og andre oplysninger) for et køretøj eller en flåde ved hjælp af GPS-teknologi.
Sporing af køretøjer
Overvågning af et køretøjs position, bevægelse og andre begivenheder i realtid.
Sporingssystem for køretøjer
En enhed udstyret med en GNSS-teknologi, såsom GPS, der er tilsluttet et køretøj og giver mulighed for sporing og rutetegning af køretøjets bevægelser i realtid.
Samlede ejeromkostninger (TCO)
De samlede ejeromkostninger (TCO, total cost of ownership) er en omfattende økonomisk analyse af den samlede livscyklus for et køb.
Serviceinterval
Serviceintervaller er den hyppighed, hvormed du skal servicere et køretøj. Vedligeholdelse af køretøjer​ er vigtig for køretøjernes levetid og generelle tilstand.
Styring af service i marken
Styring af service i marken er lig med styring af virksomhedens ressourcer ved hjælp af værktøjer, der kan håndtere områder som planlægning, arbejdsordrer, analyser, rapportering og kundeforventninger.
Sporing af varevogne
Sporing af varevogne er muligheden for at se en varevogns positioner, bevægelser og andre køretøjshændelser. Positionsdata for varevogne kan spores på et kort af en flådechef via flådestyringssoftware.
Sporing af lastbiler
Sporing af lastbiler handler om at overvåge position, status og køreadfærd for lastbilerne i din flåde ved hjælp af GPS-teknologi.
Smart fartskriver
Smart fartskriver er en ny generation af obligatoriske digitale registreringsenheder i køretøjer til overholdelse af EU-lovgivningen om professionel kørsel og hviletid.

T

Tomgangstid
Tomgangstid er den tid, hvor køretøjet står stille med motoren kørende, eller den tid, køretøjet bevæger sig meget langsomt. Tomgangstid registreres typisk efter fem minutter.
Tomgang
Når motoren kører i et køretøj, men køretøjet ikke er i bevægelse. Almindelige tomgangssituationer er at holde stille ved rødt lys eller en ventesituation, hvor bilen er parkeret med motoren kørende. Reduktion af tomgang har en positiv effekt på brændstofforbruget og CO₂-udledninger.
Tid med fartoverskridelser
Dette er den samlede tid, som en chauffør har kørt over hastighedsgrænsen.
Tachograph manager
Tachograph manager er en komplet løsning til digital fartskriver, der tillader fjern- og manuel download af data. Det giver også mulighed for analyse af chaufførens performancedata, fra kørselstid til hviletider. Alle data er sikkert arkiveret og kan nemt hentes.
Telematics
Telematics er en kombination af to ord: telekommunikation og informatik. Det er en række teknologier, der udnytter tilslutningsmuligheder (internet- eller kortkommunikationsteknologi) sammen med position, diagnostik eller anden information for større bekvemmelighed (f.eks. meddelelser om manglende luft i dæk eller indstilling af køretøjets indendørstemperatur), sikkerhed (f.eks. positionsbaserede advarsler eller vejbetingelser) og kommunikationstjenester.
Tur
En tur er et køretøjs bevægelse fra en startposition til en slutposition.

U

UBI (usage based insurance)
Også betegnes som PAYD (pay as you drive) eller PHYD (pay how you drive). Det er en form for forsikring, hvor forsikringsomkostningerne afhænger af køretøjstype, kørt afstand, position og køreadfærd (for eksempel hård opbremsning eller hurtig acceleration). Det tilskynder chaufførerne til at forbedre deres køreadfærd, hvilket reducerer trafikulykker og antallet af forsikringskrav.

V

Virksomhedsintegration
Integrationen af en flådestyringsløsning med eksisterende forretningsapplikationer. Et eksempel på en typisk systemintegration er at forbinde en flådestyringsløsning med et arbejdsstyringssystem. Dette muliggør optimering af den daglige drift ved dynamisk planlægning af leverancer, ressourcer og belastninger.
Vedligeholdelse af flåde
Vedligeholdelse af flåden refererer til alle de processer, der holder din flådes køretøjer i god stand, hvilket sikrer, at de er så sikre og effektive som muligt.
VSA
Virksomheders sociale ansvar (VSA) er en aktiv forpligtelse til etisk forretningspraksis.

Ø

Økonomisk kørsel
Økonomisk kørsel er en måde at betjene et køretøj på for at kontrollere og reducere unødvendigt brændstofforbrug, forbedre køre- og vejsikkerheden og minimere risici.