Hvad er køretøjs­ne­detid?

Når et køretøj af en eller anden grund ikke er tilgæn­geligt, kaldes det tidsrum for køretøjets nedetid. Køretøjs­ne­detid kan udløses af flere årsager. Årsagen er ofte en form for funktionsfejl eller skade på køretøjet, der kræver repara­tioner eller udskiftning af dele.

Køretøjs­ne­detid påvirker forskellige aspekter af din forretning. Det kan have indflydelse på de samlede omkost­ninger, indtægter og også dit omdømme. Køretøjs­ne­detid kan trække ud af forskellige årsager. Det kan være uforud­si­gelige årsager (f.eks. at du ikke ved, hvornår/hvis dine chauffører er involveret i ulykker, eller hvornår køretøjet vil vise tegn på funktionsfejl) og manglen på en proaktiv flådesty­rings­strategi.


Køretids­ne­detid: Hvordan reducerer man dem?

Køretids­ne­detid: Hvordan reducerer man dem?

Køretids­ne­detid: Hvordan reducerer man dem?

Her er fire tip til at reducere nedetid for køretøjer og øge flådens effek­ti­vitet:

1. Rutine­mæssige køretøj­s­ef­tersyn
Daglige køretøj­s­ef­tersyn sikrer, at du overholder reglerne, men sikrer også dine chaufførers sikkerhed, før de kører ud på vejene. Brug af papir til manuelt at kontrollere køretøjets tilstand er tidskræ­vende, øger menne­skelige fejl, risikerer at gå tabt eller blive ødelagt og tager tid fra vigtigere opgaver. Digita­li­sering af køretøj­s­ef­tersyn øger flådens effek­ti­vitet og giver nøjagtig rappor­tering.

Gå til indhold

2. Sporing og analyse af køretø­jernes tilstand
Som flådechef er det godt at kende til køretøjets fortid og den nuværende tilstand for hele din flåde. Hvordan får du denne værdifulde indsigt? Ved at spore og overvåge tidligere tilstand­s­ef­tersyn. Her er flådesty­rings­software nyttigt. Mange systemer tilbyder fuld synlighed over hele din flåde fra ét interface, tilpassede rapporter og analyser.

3. Overvågning af køreadfærd
Noget af det der har størst indvirkning på nedetid for køretøjer er, hvordan dine chauffører opfører sig på vejen. F.eks. øger for høj hastighed risikoen for ulykker, påvirker køretøjets dele samt sænker brænd­sto­fø­ko­nomien. Sørg for, at dine chauffører har fået tilstræk­kelig træning i passende køreadfærd såsom aktivering af fartpilot, når det er muligt, kørsel uden motorkraft, når det er muligt, og begrænsning af pludselige opbrems­ninger. Noget flådesty­rings­software giver dig mulighed for at overvåge køreadfærd og tilbyder også aktiv coaching for at bryde dårlige kørevaner.

4. Planlæg vedli­ge­hol­delse
De bedste måder at forhindre nedetid på køretøjer er at være proaktiv med planlagte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Rutine­mæssig service, også kendt som planlagt forebyg­gende vedli­ge­hol­delse (PPM, planned preven­tative maintenance), giver dig mulighed for at allokere udgifter og holde dit køretøj i top stand.

Software til køretøjs­ne­detid

Software til køretøjs­ne­detid

Software til køretøjs­ne­detid

Med en flådesty­rings­løsning som Webfleet får du værktøjer til nøje at overvåge servicekrav på tværs af din flåde og holde dig informeret om dens tilstand.

Med smartere planlægning får du indsigt i køretø­jernes tilstand, så du kan minimere risikoen for nedbrud og nedetid i forbindelse med vedli­ge­hol­delse af køretøjer. Webfleet registrerer kilome­ter­tæl­lero­p­lys­ninger, så du effektivt kan planlægge forebyg­gende vedli­ge­hol­delse.

Gå til indhold

Velholdte køretøjer er sikrere køretøjer, og det øger chaufførens sikkerhed. Webfleets grønne og sikre kørefunktion, OptiDrive 360, kan hjælpe dit team med at lære, blive coachet, evaluere og sammenligne kørepræ­sta­tions­in­di­ka­torer. Opnå bedre køreadfærd med direkte feedback og kørsels­rå­d­givning.

Desuden har Webfleet avanceret køretøjs­di­ag­nostik, og motor­fejl­koder sendes omgående til flådechefen. Planlæg automatisk vedli­ge­hol­delse, så snart et køretøj rapporterer en fejlkode. Reager med det samme, før noget går galt.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.