Hold styr på dine tilsluttede aktiver og maskiner

Med Asset Tracking af tilsluttede aktiver fra Webfleet, kan du nemt overvåge køretøjer, anhængere og udstyr i din flåde. Du ved altid, hvor dine aktiver er placeret, hvordan de bruges, og om de har brug for vedli­ge­hol­delse.

Find ud af alt, du har brug for at vide om Asset Tracking af tilsluttede aktiver, her.

Asset Tracking af tilsluttede aktiver hjælper dig med at

Nøjagtigt lokalisere aktiver

Finde ud af, hvor dine aktiver er, med nøjagtig GPS-lo­ka­li­sering

Altid kende dine aktivers bevægelser

Få under­ret­ninger, hvis aktiver er på farten

Beskytte dine aktiver

Undgå tyveri med geofencing og meddelelser

Vide, hvordan dine aktiver bliver brugt

Spore udnyttelse af aktiver for at opnå større produk­ti­vitet

Holde styr på vedli­ge­hol­delse

Vedli­ge­holde dine aktiver for at undgå nedetid

Reducere admini­stra­tions­op­gaver

Automa­tisere rappor­tering med hurtig adgang til aktivstatus

Nøgle­funk­tioner ved Asset Tracking af tilsluttede aktiver

Overvåge dine tilsluttede aktiver

Kende de nøjagtige positioner for dine køretøjer og maskiner. Med kortet til Asset Tracking kan du se, om din flådes værdifulde aktiver kører via en planlagt leveringsrute eller er parkeret på et arbejdssted i nærheden. Uanset hvor dine tilsluttede aktiver er, kan du finde dem på ingen tid.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Få overblik i realtid

Find ud af, hvor hvert enkelt aktiv har været, og gør din flådes køretøjer og andre aktiver mere sikre. Brug sporvis­ningen til at følge de nøjagtige geografiske positioner for dine køretøjer eller maskiner. Da positioner opdateres hvert femte minut1 på kortet til Asset Tracking, kan du regne med fuldt overblik over din flåde.

Undgå tyveri med hurtig handling

Indstil forud­de­fi­nerede områder til dine køretøjer og maskiner. Når dine tilsluttede aktiver kører ind i eller forlader disse geofen­cing-om­råder, hjælper meddelelser dig med at handle hurtigt, hvis nødvendigt. Du får også meddelelser, hvis der registreres uauto­ri­serede bevægelser. Disse meddelelser hjælper dig med at undgå tyveri og uauto­ri­seret brug af din virksomheds køretøjer eller udstyr.

construction site
construction worker with pad

Hold styr på vedli­ge­hol­delse

Regelmæssig vedli­ge­hol­delse er nøglen til at holde tilsluttede aktiver i produktiv tilstand. Reducer nedetiden for dine køretøjer og maskiner ved at konfigurere vedli­ge­hol­del­ses­planer. Det kan være en udfordring at holde styr på vedli­ge­hol­delsen. Med Webfleet kan du oprette meddelelser baseret på specifikke parametre som f.eks. antal kørte kilometer, aktive motortimer eller vedli­ge­hol­del­ses­hi­storik.

Administrer udnyttelse af aktiver

Se, hvordan aktiver bruges med Webfleets aktivkort. Du kan også få adgang til automa­ti­serede rapporter, som indeholder alle oplysninger om status for aktiver. Analyser hurtigt oplysninger om f.eks. aktivets position, tur, vedli­ge­hol­delse og adresse. Har du brug for status for anhængerdør eller andre input­rap­porter? Du kan også få vist disse oplysninger.

truck autobahn 01 clean
carrying construction machines

Tilknyt dine tilsluttede aktiver

Hvis nogen af køretøjerne eller maskinerne i din flåde har LINK-spor­ings­en­heder installeret, kan du tilknytte deres sammen­koblede aktiver til din Webfleet-konto for effektiv overvågning. Find ud af, hvilke aktiver der er sammen­koblet til bestemte køretøjer. Du kan nemt overvåge dine sammen­koblede aktiver - oplys­nin­gerne om de tilknyttede aktiver vises på dit kort til Asset Tracking af tilsluttede aktiver.

Få overblik over driften

Fra dit Webfleet-dashboard kan du se positionen og status for hvert enkelt tilsluttet aktiv i din flåde. Gør din flådes aktiv­styring enklere med opdate­ringer i realtid og kortvis­ninger, som giver et komplet overblik over driften. Med alt på ét interface kan du træffe hurtigere og smartere forret­nings­be­slut­ninger.

devices tablet 01 map
construction

Teknologi forandrer bygge­branchen. Hvad kan det betyde for dig?

construction

Denne e-bog afslører, hvordan digita­li­sering og automa­ti­sering forandrer bygge­branchen, og hvordan du overkommer de udfor­dringer og risici, som følger med indførslen af ny teknologi.

Download den GRATIS

Alt det, du skal vide om Asset Tracking af tilsluttede aktiver

Hvad er forskellen mellem tilsluttede aktiver og ikke-til­sluttede aktiver?

0
Gå til indhold

Den største forskel mellem disse typer aktiver er, om de er med motor. Tilsluttede aktiver er med motor, mens ikke-til­sluttede aktiver ikke er med motor. Eksempler på tilsluttede aktiver er køretøjer og tungt bygge- og anlægs­ma­teriel som bulldozere, sakse­e­le­va­torer og generatorer. Ikke-til­sluttede aktiver omfatter anhængere, vandtanke og tungt udstyr uden motor.

Hvordan fungerer en tilsluttet GPS-enhed til sporing af aktiver?

0
Gå til indhold

I modsætning til ikke-til­sluttede enheder til sporing af aktiver, der kun fungerer med udskif­telige batterier, bruger tilsluttede GPS-spor­ings­en­heder genop­la­delige batterier og elektri­citet. En anden forskel mellem tilsluttede og ikke-til­sluttede enheder er, når de sporer. Tilsluttede sporings­en­heder registrerer, når et aktiv er i brug og ikke i brug, men ikke-til­sluttede sporings­en­heder registrerer kun aktivitet, når aktivet er i bevægelse.

Hvad er fordelene ved Asset Tracking af tilsluttede aktiver?

0
Gå til indhold

Varetagelse af sikkerheden i dine køretøjer og maskiner er en vigtig fordel ved Asset Tracking af tilsluttede aktiver. Nøjagtig GPS betyder, at du konstant kan overvåge positionen og tilgæn­ge­lig­heden af din flådes motordrevne aktiver. Webfleet Asset Tracking gør det også nemt for flåde­o­pe­ra­tører at holde styr på aktivernes tilstand med meddelelser om vedli­ge­hol­delse.

Hvordan kan Asset Tracking forhindre tyveri?

0
Gå til indhold

Fordi Asset Tracking leverer opdaterede positions­op­lys­ninger, kan det hjælpe med at forhindre tyveri af dine køretøjer eller maskiner. Kortvis­ninger viser, hvor dine aktiver er på alle tidspunkter. Med geofen­cing-med­del­elser ved du med det samme, om et aktiv bevæger sig uden for et forud­de­fi­neret område, så du hurtigt kan reagere i tilfælde af potentielt tyveri.

Hvornår har du brug for en sporings­enhed til tilsluttede aktiver eller ikke-til­sluttede aktiver?

0
Gå til indhold

Hvis din flåde består af køretøjer eller maskiner med motorer, skal du bruge en sporings­enhed til tilsluttede aktiver. Tilsluttede sporings­en­heder overvåger konstant dine motor­ba­serede aktiver, uanset om de bevæger sig eller er inaktive. Ikke-til­sluttede sporings­en­heder overvåger ikke-til­sluttede aktiver, når de er i bevægelse, og leverer positions­op­da­te­ringer hvert 15. minut (eller én opdatering om dagen, når de ikke er i bevægelse).

Hvilke udgifter er forbundet med en sporings­enhed til tilsluttede aktiver?

0
Gå til indhold

Flere faktorer har indflydelse på udgifterne ved sporings­en­heder til tilsluttede aktiver. Det antal tilsluttede aktiver, du vil installere sporings­en­heder i, bestemmer prisen. Udgifterne kan også fastsættes i din servi­ce­kon­trakt og i dine vilkår. Mulig­he­derne i forhold til enhed, tilslutning og batteri spiller alle en rolle i prisfast­sæt­telsen, ligesom abonne­mentspakker.

Holdbar sporings­enhed til tilsluttede aktiver

En LINK 340 Asset Track­ing-enhed og Webfleet Asset Track­ing-a­bon­nement er alt, hvad du behøver for at komme i gang med at admini­strere dine aktiver effektivt.

Støvfri og vandtæt

LINK 340 er designet til at fungere i barske miljøer.

Batteri med lang levetid

Sporings­en­heden er udstyret med et stort, genop­la­deligt 5800 mAh lithi­um-ion-batteri.

Avanceret mobil netværks­for­bin­delse

Flere teknologier sikrer maksimal dækning.

Pulstjek for aktiver

Det interne batteri leverer daglige positions­op­da­te­ringer, når aktivet ikke er i brug.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Sporings­vis­ningen tegner ikke den præcise rute, som aktiver har kørt.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.