Sporing af køretøjer og privat­livets fred

Ingen kan lide at føle sig overvåget. Medar­bejdere og de, der repræ­sen­terer dem, udtrykker ofte bekymring over, hvorvidt privat­livets fred er sikret ved brug af løsninger til sporing af køretøjer. Og du kan være helt sikker på, at vi tager disse bekymringer alvorligt og har taget højde for dem under udviklingen af vores produkter. Alle vores produkter sikrer både, at dine data beskyttes, og at dine førere opnår mærkbare fordele. Det er netop derfor, at mere end 60.000 profes­sio­nelle virksom­heds­kunder anvender og har tiltro til vores løsninger til sporing af køretøjer.

Datafor­tro­lighed

untranslated

Datafor­tro­lighed

Vi styres og kontrol­leres af et eksternt kontrol­organ for at sikre, at vi overholder reglerne om datafor­tro­lighed. Herudover har dine chauffører fuld kontrol over deres privatliv. Når de ikke er på arbejde, kan de blot skifte til privat tilstand på deres profes­sio­nelle Webfleet-navi­ga­tions­enhed. Køretøjets sporings­funktion deaktiveres, så de kan ordne deres private ærinder.

Få mere at vide

Infor­ma­tions­sik­kerhed

Infor­ma­tions­sik­kerhed

Det ligger os meget på sinde at opbevare dine data sikkert. Vi har derfor løbende investeret i og er blevet ISO 27001-certi­fi­ceret vedrørende admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed (Information Security Management).

Få mere at vide

Fordele for chaufføren

Men det mest afgørende er, at alle vores løsninger til flådestyring er designet til at gøre livet nemmere for dine chauffører. De vil virkelig mærke, hvordan skriftlige jobin­struk­tioner, problemfri navigation og trafi­kund­gåelse kan lette deres arbejdsdag. Og de vil takke dig for, at du har investeret i Webfleet' teknologi til sporing af køretøjer.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.