COVID-19 Update.  Läs mer

Fordons­spårning och integritet

Det finns ingen som tycker om att känna sig övervakad. Anställda och deras företrädare uttrycker ofta oro över integri­teten när det gäller fordons­spår­nings­lös­ningar. Du kan därför vara tryggt förvissad om att vi tar sådan oro på allvar och att vi har utvecklat våra produkter med hänsyn till detta. Varje produkt säker­ställer integri­teten för dina data och ger ändå stora fördelar för dina förare. Det är därför våra fordons­spår­nings­lös­ningar används av mer än 50.000 företagskunder.

Datasek­retess

Webfleet Solutions

Datasek­retess

Vi kontrol­leras och granskas av en extern datasek­re­tes­s­an­svarig som säker­ställer sekre­tes­s­ef­ter­levnad. Förutom det har förarna total kontroll över sin personliga sekretess. När de slutar sitt arbetspass växlar de till det privata läget på sin profes­sio­nella Webfleet Solutions­-na­vi­gator. Fordons­spår­nings­funk­tionen avaktiveras och förarna kan sköta privata ärenden.

Läs mer

Infor­ma­tions­sä­kerhet

Webfleet Solutions

Infor­ma­tions­sä­kerhet

Säkerheten för dina data är av högsta prioritet för oss. Därför har vi gjort löpande investe­ringar och uppnådde ISO 27001-certi­fi­ering för hantering av infor­ma­tions­sä­kerhet.

Läs mer

Fördelar för förare

Den viktigaste punkten att betona är dock att alla våra lösningar för vagnparks­han­tering är utformade för att göra livet lättare för dina förare. När de har börjat dra nytta av skrivna jobbin­struk­tioner, okompli­cerad navigering och att undvika trafik kommer de uppskatta skillnaden i det dagliga arbetet. De kommer också att vara de första att tacka dig för investe­ringen i Webfleet Solutions fordons­spår­nings­teknik.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu