Fordons­spårning och integritet

Det finns ingen som tycker om att känna sig övervakad. Anställda och deras företrädare uttrycker ofta oro över integri­teten när det gäller fordons­spår­nings­lös­ningar. Du kan därför vara tryggt förvissad om att vi tar sådan oro på allvar och att vi har utvecklat våra produkter med hänsyn till detta. Varje produkt säker­ställer integri­teten för dina data och ger ändå stora fördelar för dina förare. Det är därför våra fordons­spår­nings­lös­ningar används av mer än 50.000 företagskunder.

Datasek­retess

untranslated

Datasek­retess

Vi kontrol­leras och granskas av en extern datasek­re­tes­s­an­svarig som säker­ställer sekre­tes­s­ef­ter­levnad. Förutom det har förarna total kontroll över sin personliga sekretess. När de slutar sitt arbetspass växlar de till det privata läget på sin profes­sio­nella Webfleet-navigator. Fordons­spår­nings­funk­tionen avaktiveras och förarna kan sköta privata ärenden.

Läs mer

Infor­ma­tions­sä­kerhet

Infor­ma­tions­sä­kerhet

Säkerheten för dina data är av högsta prioritet för oss. Därför har vi gjort löpande investe­ringar och uppnådde ISO 27001-certi­fi­ering för hantering av infor­ma­tions­sä­kerhet.

Läs mer

Fördelar för förare

Den viktigaste punkten att betona är dock att alla våra lösningar för vagnparks­han­tering är utformade för att göra livet lättare för dina förare. När de har börjat dra nytta av skrivna jobbin­struk­tioner, okompli­cerad navigering och att undvika trafik kommer de uppskatta skillnaden i det dagliga arbetet. De kommer också att vara de första att tacka dig för investe­ringen i Webfleet fordons­spår­nings­teknik.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.