Lösningar för skåpbils­spårning

Förbättra vagnparkens prestanda med insikter i realtid

Få en tydlig bild av var dina skåpbilar befinner sig i realtid. Skåpbils­spårning kombinerar automatisk plats­spårning med programvara som samlar in, bearbetar och lagrar dina platsdata. Med insikter i realtid kan du göra en bättre bedömning av vagnparkens prestanda och hur resurserna kan nyttjas mer effektivt. Du kan läsa allt du behöver veta om skåpbils­spårning här.

Skåpbils­spårning hjälper dig med följande:

Spåra dina skåpbilar

I realtid

Minska administ­ra­tions­tiden och följa skatte­reg­lerna

Med registrering av körsträcka

Få leverans­bevis

Och se hur lång tid förarna har tillbringat hos kunder

Öka kundnöjd­heten

Med tillför­litliga beräknade ankomst­tider

Öka produk­ti­vi­teten

Med optimerad ruttpla­nering

Ha koll på bräns­le­för­brukning

Få aktuella och historiska data om bräns­le­för­brukning

Viktiga funktioner i skåpbils­spårning från Webfleet

Skåpbils­spårning i realtid

Du vet alltid om dina förare har ledigt för nattvila eller precis har gett sig ut på vägarna. Genom att spåra skåpbilarna i realtid kan du ge kunderna beräknade ankomst­tider och leverans­bevis. Det gör det även lätt att kontrollera efterlevnad av reglerna för förartimmar.

vehicle tracking left hand traffic
vehicle tracing

Insikter från skåpbils­spårning

Se var det går att kapa kostnader genom att spåra och söka tidigare resor. Du vet exakt hur länge förarna har jobbat bakom ratten och kan få fram fordons­platser upp till 90 dagar bakåt i tiden. Få bättre överblick med en karta som visar fordonens rörelser i realtid.

Geostaket med direkta varningar

Få notiser så fort ett fordon kör in i eller lämnar ett förde­fi­nierat geografiskt område. Skåpbils­spårning använder GPS så att du kan ange virtuella avgräns­ningar på valda platser, till exempel hos kunderna eller på vagnparkens parke­rings­plats.

alerts areas
log book 2019 en mi

Registrering av körsträcka

Minska administ­ra­tionen genom att automa­tisera registrering av körsträcka för privata resor och i tjänsten. Webfleets digitala körjournal skyddar förarnas integritet för personliga resor. Förarna kan till och med sköta resead­mi­nist­ra­tionen själva med Webfleet Logboo­k-appen.

Korrekt trafi­kin­for­mation

Förlita dig på trafik­för­hål­landen i realtid så att förarna kan köra på de bästa vägarna. Du slipper trafik­stock­ningar och förseningar som orsakas av vädret. Välj TomToms kartor med uppdaterad trafi­kin­for­mation, Googles kartor med gatuvyer eller satel­lit­ba­serade kartor.

truck pro8 navigation wide eu
dashboard 01

Anpassade rapporter och dashboards

Öka produk­ti­vi­teten med analyser av förarnas presta­tioner. Få tillgång till en rad olika dashboards och anpassade rapporter med Webfleets fordons­spår­nings­system. Få insikter i förartimmar, bräns­le­för­brukning, händelser på vägen och mycket annat.

Skåpbils­un­derhåll

Håll dina fordon trafiksäkra med regelbundet underhåll. Begränsa oplanerad stille­ståndstid och minska repara­tions­kost­na­derna genom att schemalägga underhållet i vagnparken. Med information om körsträcka i realtid kan du fatta beslut om under­hålls­behov för specifika fordon.

van maintenance

Allt du behöver veta om skåpbils­spårning

Hur fungerar ett system för skåpbils­spårning?

0

Ett system för skåpbils­spårning kombinerar GPS-enheter med program för databe­ar­betning för att fastställa var dina skåpbilar befinner sig. Behöver du veta vilken förare som är närmast ett jobb? Det ser du med skåpbils­spårning i realtid, vilket underlättar ruttänd­ringar i sista minuten.

Vilka är fördelarna med skåpbils­spårning?

0

Bättre effek­ti­vitet och kostnads­be­spa­ringar är två viktiga fördelar med skåpbils­spårning. När du ser var skåpbilarna befinner sig kan du ge kunderna tillför­litliga beräknade ankomst­tider. Insikter från jämförda resor visar var du kan minska drifts­kost­na­derna.

Hur mycket kostar skåpbils­spårning?

0

Kostnaden beror på hur vagnparkens verksamhet ser ut. Till exempel avgör antalet skåpbilar i vagnparken hur många enheter och instal­la­tioner som behövs. Med ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet sparar du in på kostnader.

Vem använder skåpbils­spårning?

0

Skåpbils­spårning passar perfekt för företag som tillhan­da­håller leverans- och under­hålls­tjänster. Bygg- och VVS-företag använder till exempel skåpbils­spårning för att skapa korrekta kundfak­turor. Företag med last mile-le­verans använder det för att planera smartare rutter.

Så här tycker våra kunder

case ferns
If Webfleet cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.
case marshalls
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls
case transhut
Vi sparar väldigt mycket på bränslekostnaderna genom vårt samarbete med Bridgestone och Webfleet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Boka en demon­stration och ta reda på hur Webfleet kan hjälpa din verksamhet, eller prata med en expert som kan svara på dina frågor.