Volgsysteem voor bestel­wagens

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met realtime inzichten

Volgsysteem voor bestel­wagens

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met realtime inzichten

Zie in één oogopslag waar uw bestel­wagens zich bevinden, in realtime. Het volgsysteem combineert automa­tische voertuig­lo­catie met software die uw locatie­ge­gevens verzamelt, verwerkt en opslaat. Met realtime inzichten kunt u beter beoordelen hoe uw wagenpark presteert en hoe uw bedrijfs­mid­delen efficiënter kunnen worden gebruikt. Hier vindt u alles wat u moet weten over het volgsysteem voor bestel­wagens.

Met een volgsysteem voor bestel­wagens kunt u

De bestel­busjes in uw wagenpark volgen

In realtime

Tijd besparen op de admini­stratie en voldoen aan de belas­ting­ver­plichting

Met kilome­ter­re­gi­stratie

Bewijs ontvangen van levering

En inzicht krijgen in de bij een klant bestede tijd

De klant­te­vre­denheid verbeteren

Met nauwkeurige verwachte aankomst­tijden

De produc­ti­viteit verhogen

Met geopti­ma­li­seerde route­planning

Het brand­stof­ver­bruik monitoren

Ontvang realtime en historische gegevens over brand­stof­ver­bruik

Belangrijke functies van het volgsysteem voor bestel­wagens van Webfleet

Bestel­wagens in realtime volgen

Weet op elk moment waar uw bestuurders zijn, of ze nu 's nachts aan het rusten zijn of net de weg op gaan. Door de bestel­busjes in uw wagenpark in realtime te volgen, kunt u nauwkeurige aankomst­tijden bieden en bewijs van levering overleggen. Ook wordt het zo eenvoudiger om te controleren of regels voor rust- en rijtijden worden nageleefd.

GPS tracking van bedrijfs­wagens
Systeem voor het volgen van bestel­busjes

Inzichten van volgsys­temen voor bestel­wagens

Ontdek waar u kosten kunt besparen door eerdere ritten van voertuigen te analyseren. Weet precies hoe lang bestuurders achter het stuur hebben gezeten dankzij de mogelijkheid om voertuig­lo­caties tot 90 dagen terug op te halen. Krijg een beter overzicht met een realtime kaart van voertuig­be­we­gingen.

Geofencing met directe alarmen

Ontvang direct een melding wanneer een voertuig een vooraf bepaald geografisch gebied in- of uitrijdt. Het volgsysteem voor bestel­wagens gebruikt GPS, zodat u virtuele grenzen kunt instellen voor geselec­teerde locaties, bijvoor­beeld het bedrijfs­terrein van een klant of de parkeer­plaats van uw wagenpark.

Geofencing met GPS tracker
Systeem voor digitale kilome­ter­re­gi­stratie

Kilome­ter­re­gi­stratie

Dankzij automa­tische registratie van afgelegde kilometers (zakelijk en privé) bent u minder tijd kwijt aan papierwerk. Het digitale logboek van Webfleet beschermt de privacy van de bestuurder tijdens privéritten. Met de Webfleet Logbook-app kunnen bestuurders zelfs hun eigen ritten­ad­mi­ni­stratie bijhouden.

Nauwkeurige verkeers­in­for­matie

Vertrouw op realtime verkeers­in­for­matie om uw bestuurders de beste route te geven. Files en vertra­gingen door slecht weer worden zo verleden tijd. Kies voor TomTom-kaarten met actuele verkeers­in­for­matie, Google Maps met Street View of satel­liet­kaarten.

GPS-systeem voor het volgen van bestel­busjes
Webfleet dashboard en rapporten

Rapportages en dashboards op maat

Verbeter uw produc­ti­viteit door de prestaties van de bestuurder te analyseren. Krijg toegang tot een breed scala aan dashboards en rapporten op maat met het voertuig­volg­systeem van Webfleet. Kom meer te weten over rijtijden, brand­stof­ver­bruik, gebeur­te­nissen op de weg en nog veel meer.

Onderhoud van bestel­wagens

Zorg dat uw voertuigen rijklaar zijn door regelmatig onderhoud uit te voeren. Plan het onderhoud van uw wagenpark om onverwachte inactieve tijd en repara­tie­kosten te beperken. Met realtime data over afgelegde kilometers kunt u per voertuig bepalen welk onderhoud nodig is.

Onderhoud van bestel­busjes

Alles wat u moet weten over volgsys­temen voor bestel­wagens

Hoe werkt een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Een volgsysteem voor bestel­wagens koppelt GPS-trackers met software die data verwerkt om de exacte locatie van uw bedrijfs­wagens te tonen. Wilt u weten welke bestuurder het dichtst bij de locatie van een klus is? Het systeem­toont u de locaties in realtime en past waar nodig de route direct aan.

Wat zijn de voordelen van het volgen van bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Verbeterde efficiëntie en kosten­be­spa­ringen zijn twee belangrijke voordelen van volgsys­temen voor bestel­wagens. U kunt uw klanten nauwkeurige aankomst­tijden geven, omdat u precies weet waar uw bestel­busjes zich bevinden. Door ritten te vergelijken, kunt u zien waar u bedrijfs­kosten kunt besparen.

Andere belangrijke voordelen van een volgsysteem voor bestel­wagens zijn:

  • Verbeterde efficiëntie en kosten­be­spa­ringen
  • Verbeterde zicht­baarheid en nauwkeurige geschatte aankomst­tijden
  • Inzicht in kosten­be­sparing door ritten te vergelijken

Hoeveel kost een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

De kosten zijn afhankelijk van hoe uw wagenpark opereert. Het aantal bedrijfs­wagens in uw wagenpark bepaalt bijvoor­beeld hoeveel systemen en instal­laties er nodig zijn. U bespaart kosten doordat u met het systeem de efficiëntie en produc­ti­viteit verbetert.

Wie gebruikt volgsys­temen voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Volgsys­temen voor bestel­wagens zijn ideaal voor bedrijven die bezorg- en onder­houds­diensten aanbieden. Bouw- en loodgie­ters­be­drijven gebruiken het volgen van bestel­busjes bijvoor­beeld om nauwkeurige klant­fac­turen te maken. Last-mile bezorg­diensten gebruiken het om slimmere routes te plannen.

Wat voor bereik heeft een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Het bereik van een volgsysteem voor bestel­wagens is afhankelijk van het specifieke systeem en de omstan­dig­heden waarin het wordt gebruikt. Het volgsysteem voor bestel­wagens van Webfleet maakt gebruik van GPS-tech­no­logie, zodat u altijd weet waar uw voertuigen zich bevinden, of ze nu op weg zijn naar een klant of naar uw bedrijf terugkeren.

Hoe stel ik een volgsysteem voor bestel­wagens in?

0
Naar content gaan

Het instellen van een volgsysteem voor bestel­wagens houdt meestal in dat u het gewenste type volgsysteem moet kiezen voor de bestel­wagens in uw wagenpark, dit systeem in elk van uw bestel­wagens moet installeren en de software moet confi­gu­reren die u gebruikt om de locatie van uw bestel­wagens te monitoren. Dankzij de plug-and-playoptie kunt u het volgsysteem voor bestel­wagens zelf installeren. Als uw bedrijf uitgebreide rapportage nodig heeft, kunt u het best kiezen voor vaste instal­laties. Bent u op zoek naar tools voor profes­si­onele navigatie en realtime commu­ni­catie? Laat een expert het systeem instellen, zodat u zeker weet dat alle ingebouwde apparaten correct worden geïnstal­leerd.

Hoe nauwkeurig is een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Met betrouwbare verkeers­in­for­matie en GPS-ap­pa­ratuur die gekoppeld is aan software die data verwerkt, is een volgsysteem voor bestel­wagens uiterst nauwkeurig. Naast het in realtime volgen van uw voertuigen, kunt u geogra­fische gebieden definiëren zodat u een melding ontvangt wanneer een voertuig deze zone binnenrijdt of verlaat.

Welke bevei­li­gings­maat­re­gelen worden er genomen om de gegevens van mijn volgsysteem voor bestel­wagens te beschermen?

0
Naar content gaan

Webfleet neemt gegevens­be­vei­liging serieus. We hebben de hoogst mogelijke certi­fi­cering voor infor­ma­tie­be­vei­li­gings­beheer, ISO 27001, behaald. Buiten werktijd hebben uw bestuurders de controle over hun persoon­lijke gegevens. Door simpelweg over te schakelen naar de privémodus op hun profes­si­onele Webfleet-na­vi­ga­tie­systeem, kunnen ze het volgsysteem voor bestel­wagens uitscha­kelen.

Hoe kan ik met een volgsysteem voor bestel­wagens mijn klanten­service verbeteren?

0
Naar content gaan

Door uw bestel­wagens in realtime te volgen kunt u uw klanten voorzien van nauwkeurige geschatte aankomst­tijden en hen op de hoogte stellen van eventuele vertra­gingen. Met een volgsysteem voor bestel­wagens kunt u ook uw leverings­routes optima­li­seren, uw levertijden verbeteren en de algehele klant­te­vre­denheid verhogen.

Wat onze klanten zeggen

Webfleet geeft ons inzicht in brandstofdata
Ad van Geffen, Kuijpers Transport
100 uur tijdswinst per jaar.
Jan van Holland, Bruil Beton & Mix
Onze brandstofkosten zijn gedaald dankzij de synergie tussen Webfleet en Bridgestone.
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Plan een demo en ontdek hoe Webfleet uw bedrijf kan helpen of praat met een expert die al uw vragen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.