Løsninger til sporing af varevogne

Gør flådens ydeevne bedre med indsigt i realtid

Løsninger til sporing af varevogne

Gør flådens ydeevne bedre med indsigt i realtid

Få nøjagtig viden om, hvor dine varevogne er placeret, i realtid. Sporing af varevogn kombinerer automatisk program­mering af køretøjspo­si­tioner med software, der indsamler, behandler og gemmer dine positionsdata. Med indsigt i realtid kan du bedre vurdere din flådes ydeevne, og hvordan dine ressourcer kan blive anvendt mere effektivt. Find ud af alt det, du har brug for at vide om sporing af varevogne, her.

Sporing af varevogne hjælper dig med at

Spore din flådes varevogne

i realtid

Spare admini­stra­tionstid og overholde skatte­regler

med logbog

Få bevis for levering

og indsigt i den tid, der bruges på en kunde

Forbedre kunde­til­fredshed

med nøjagtige forventede ankomst­tider

Øge produk­ti­vi­teten

med optimeret ruteplan­lægning

Overvåge brænd­stof­for­bruget

Få data i realtid og historiske data om brænd­stof­forbrug

Vigtige funktioner til sporing af varevogne fra Webfleet

Sporing af varevogne i realtid

Få viden om, hvor dine chauffører befinder sig hele tiden, uanset om de hviler for natten eller kører på vejene. Sporing af din flådes varevogne i realtid under­støtter kundernes forventede ankomst­tider og bevis for levering. Det gør det også nemt at overvåge overhol­delse af chauf­fø­rernes køretider.

vehicle tracking left hand traffic
vehicle tracing

Indsigt i sporing af varevogne

Find ud af, hvor du kan reducere omkost­nin­gerne ved sporing og rutetegning af tidligere ture. Få viden om, hvor længe chauf­fø­rerne har siddet bag rattet med mulighed for at hente køretøjspo­si­tioner i op til 90 dage tilbage i tiden. Få større overblik med et kort i realtid over køretøjets bevægelser.

Geofencing med direkte advarsler

Modtag øjeblik­kelige meddelelser, når et køretøj kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret geografisk område. Sporing af varevogne fungerer med GPS, så du kan oprette virtuel fencing i henhold til udvalgte positioner, uanset om det er kunde­virk­som­heder eller din flådes parke­rings­plads.

alerts areas
log book 2019 en mi

Logbog

Du kan skære ned på dit admini­strative arbejde ved at automa­tisere registre­ringen af kilome­tertal både privat og for arbejde. Webfleets digitale logbog beskytter chaufførens privatliv i forbindelse med personlige ture. Chauffører kan endda håndtere deres egen turad­mi­ni­stration med Webfleet Logbook­-appen.

Nøjagtig trafik­in­for­mation

Sæt din lid til information om trafik­forhold i realtid for at holde dine chauffører på de bedste veje. Læg trafikpropper og vejrre­la­terede forsin­kelser bag dig. Brug TomTom-kort med opdaterede trafik­in­for­mation, Google-kort med street view eller satel­lit­ba­serede kort

service van driver pro8475 cam50 01
dashboard 01

Tilpasset rappor­tering og dashboards

Giv din produk­ti­vitet et løft med analyser af chauf­fø­rernes effek­ti­vitet. Få adgang til et stort udvalg af dashboards og tilpassede rapporter med Webfleets sporings­system for køretøjer. Få indsigt i chauf­før­timer, brænd­stof­forbrug, vejhæn­delser og meget mere.

Vedli­ge­hol­delse af varevogne

Sørg for, at dine køretøjer opfylder kravene til trafik­sik­kerhed med regelmæssig vedli­ge­hol­delse. Begræns uventet nedetid, og reducer repara­tions­om­kost­ninger ved at planlægge vedli­ge­hol­delse af din flåde. Med data i realtid om antal kørte kilometer kan du træffe køretøjs­spe­ci­fikke beslut­ninger om vedli­ge­hol­del­ses­behov.

van maintenance

Alt det, du skal vide om sporing af varevogne

Hvordan fungerer et sporings­system for varevogne?

0
Gå til indhold

Et sporings­system for varevogne forbinder GPS-enheder med databe­hand­lings­software, så du præcist kan lokalisere dine varevogne. Har du brug for at vide, hvilken chauffør der er tættest på en opgave? Sporing af varevogne i realtid viser dig det og hjælper dig samtidig med at foretage sidste øjebliks ændringer af ruten.

Hvad er fordelene ved sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Sporing af varevogne giver flere fordele. Med nøjagtige køretøjspo­si­tioner ved du altid, hvor dine køretøjer er, så du hurtigt kan reagere på skiftende virksom­heds­behov.

Andre vigtige fordele ved sporing af varevogne inkluderer:

  • Forbedret effek­ti­vitet og omkost­nings­be­spa­relser
  • Bedre overblik og nøjagtige forventede ankomst­tids­punkter
  • Omkost­nings­be­spa­rende indsigt i sammen­ligning af ture

Hvor meget koster en enhed til sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Prisen afhænger af din flådes drifts­mæssige dynamik. Antallet af varevogne i din flåde bestemmer f.eks. antallet af enheder og instal­la­tioner. Med effek­ti­vi­tets- og produk­ti­vi­tets­for­bed­ringer sparer du på omkost­nin­gerne.

Hvem bruger sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Sporing af varevogne er ideel til virksom­heder, der leverer kurer- og vedli­ge­hol­del­se­s­tje­nester. Virksom­heder inden for byggeri og VVS bruger f.eks. sporing af varevogne til at oprette nøjagtig kunde­fak­tu­rering. Last mile-tje­nester bruger det til at planlægge smartere ruter.

Hvilken rækkevidde har en enhed til sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Rækkevidden for en enhed til sporing af varevogne afhænger af den specifikke enhed og de forhold, den anvendes under. Webfle­et-en­heder til sporing af varevogne bruger GPS-tek­nologi, så du altid kender den nøjagtige position for dine køretøjer, uanset om de er på vej til en kunde eller på vej tilbage til virksom­heden.

Hvordan konfi­gu­rerer jeg et system til sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Konfi­gu­ration af et system til sporing af varevogne indebærer typisk, at du vælger din foretrukne type sporings­enhed til køretøjerne i din flåde, installerer enheden i alle dine varevogne og konfi­gu­rerer den software, du skal bruge til at overvåge position for dine varevogne. Med en plug-and-play-funktion kan du selv installere enhederne til sporing af varevogne. Hvis din virksomhed har brug for omfattende rappor­tering, skal du vælge faste instal­la­tioner. Er du på udkig efter profes­sionel navigation og kommu­ni­ka­tions­værk­tøjer i realtid? Vælg en ekspert­kon­fi­gu­ration for at sikre, at alle dine indbyggede enheder er korrekt installeret.

Hvor nøjagtig er sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Med pålidelig trafik­in­for­mation og GPS-enheder, der er tilsluttet databe­hand­lings­software, er sporing af varevogne meget nøjagtig. Foruden sporing af dine køretøjer i realtid kan du definere geografiske områder og få besked, hver gang et køretøj kører ind i eller forlader zonen.

Hvilke sikker­heds­for­an­stalt­ninger findes der til at beskytte mine data til sporing af varevogne?

0
Gå til indhold

Webfleet tager datasik­kerhed alvorligt. Vi har opnået den højest mulige certi­fi­cering inden for admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed, ISO 27001. Når dine chauffører har fri, har de kontrol over deres personlige data – de skal blot skifte til privat tilstand på deres profes­sio­nelle Webfle­et-navi­ga­tions­en­heder for at deaktivere funktionen til sporing af varevogne.

Hvordan kan sporing af varevogne hjælpe mig med at forbedre min kunde­service?

0
Gå til indhold

Med sporing af varevogne i realtid kan du give dine kunder nøjagtige forventede ankomst­tids­punkter og underrette dem om eventuelle forsin­kelser. Sporing af varevogne kan også hjælpe dig med at optimere dine leverings­ruter, forbedre dine levering­stider og øge den samlede kunde­til­fredshed.

Det siger vores kunder

De kører med popstjerner, piloter og Webfleet.
Stig Ferslev, AB Copenhagen
20 procent højere effektivitet med Webfleet.
Jacob Madsen, Mettler Toledo
Vi sparer helt klart på udgifterne til brændstof takket være Bridgestone og Webfleet samarbejdet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og find ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål, du måtte have.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.