Løsninger til sporing af varevogne

Gør flådens ydeevne bedre med indsigt i realtid

Få nøjagtig viden om, hvor dine varevogne er placeret, i realtid. Sporing af varevogn kombinerer automatisk program­mering af køretøjspo­si­tioner med software, der indsamler, behandler og gemmer dine positionsdata. Med indsigt i realtid kan du bedre vurdere din flådes ydeevne, og hvordan dine ressourcer kan blive anvendt mere effektivt. Find ud af alt det, du har brug for at vide om sporing af varevogne, her.

Sporing af varevogne hjælper dig med at

Spore din flådes varevogne

i realtid

Spare admini­stra­tionstid og overholde skatte­regler

med logbog

Få bevis for levering

og indsigt i den tid, der bruges på en kunde

Forbedre kunde­til­fredshed

med nøjagtige forventede ankomst­tider

Øge produk­ti­vi­teten

med optimeret ruteplan­lægning

Overvåge brænd­stof­for­bruget

Få data i realtid og historiske data om brænd­stof­forbrug

Vigtige funktioner til sporing af varevogne fra Webfleet

Sporing af varevogne i realtid

Få viden om, hvor dine chauffører befinder sig hele tiden, uanset om de hviler for natten eller kører på vejene. Sporing af din flådes varevogne i realtid under­støtter kundernes forventede ankomst­tider og bevis for levering. Det gør det også nemt at overvåge overhol­delse af chauf­fø­rernes køretider.

vehicle tracking left hand traffic
vehicle tracing

Indsigt i sporing af varevogne

Find ud af, hvor du kan reducere omkost­nin­gerne ved sporing og rutetegning af tidligere ture. Få viden om, hvor længe chauf­fø­rerne har siddet bag rattet med mulighed for at hente køretøjspo­si­tioner i op til 90 dage tilbage i tiden. Få større overblik med et kort i realtid over køretøjets bevægelser.

Geofencing med direkte advarsler

Modtag øjeblik­kelige meddelelser, når et køretøj kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret geografisk område. Sporing af varevogne fungerer med GPS, så du kan oprette virtuel fencing i henhold til udvalgte positioner, uanset om det er kunde­virk­som­heder eller din flådes parke­rings­plads.

alerts areas
log book 2019 en mi

Logbog

Du kan skære ned på dit admini­strative arbejde ved at automa­tisere registre­ringen af kilome­tertal både privat og for arbejde. Webfleets digitale logbog beskytter chaufførens privatliv i forbindelse med personlige ture. Chauffører kan endda håndtere deres egen turad­mi­ni­stration med Webfleet Logbook­-appen.

Nøjagtig trafik­in­for­mation

Sæt din lid til information om trafik­forhold i realtid for at holde dine chauffører på de bedste veje. Læg trafikpropper og vejrre­la­terede forsin­kelser bag dig. Brug TomTom-kort med opdaterede trafik­in­for­mation, Google-kort med street view eller satel­lit­ba­serede kort

truck pro8 navigation wide eu
dashboard 01

Tilpasset rappor­tering og dashboards

Giv din produk­ti­vitet et løft med analyser af chauf­fø­rernes effek­ti­vitet. Få adgang til et stort udvalg af dashboards og tilpassede rapporter med Webfleets sporings­system for køretøjer. Få indsigt i chauf­før­timer, brænd­stof­forbrug, vejhæn­delser og meget mere.

Vedli­ge­hol­delse af varevogne

Sørg for, at dine køretøjer opfylder kravene til trafik­sik­kerhed med regelmæssig vedli­ge­hol­delse. Begræns uventet nedetid, og reducer repara­tions­om­kost­ninger ved at planlægge vedli­ge­hol­delse af din flåde. Med data i realtid om antal kørte kilometer kan du træffe køretøjs­spe­ci­fikke beslut­ninger om vedli­ge­hol­del­ses­behov.

van maintenance

Alt det, du skal vide om sporing af varevogne

Hvordan fungerer et sporings­system for varevogne?

0

Et sporings­system for varevogne forbinder GPS-enheder med databe­hand­lings­software, så du præcist kan lokalisere dine varevogne. Har du brug for at vide, hvilken chauffør der er tættest på en opgave? Sporing af varevogne i realtid viser dig det og hjælper dig samtidig med at foretage sidste øjebliks ændringer af ruten.

Hvad er fordelene ved sporing af varevogne?

0

Forbedret effek­ti­vitet og omkost­nings­be­spa­relser er to vigtige fordele ved sporing af varevogne. Overblik over dine varevognes positioner betyder, at du kan give kunderne nøjagtige forventede ankomst­tider. Indsigt i sammen­ligning af ture viser, hvor du kan reducere driftsom­kost­nin­gerne.

Hvor meget koster sporing af varevogne?

0

Prisen afhænger af din flådes drifts­mæssige dynamik. Antallet af varevogne i din flåde bestemmer f.eks. antallet af enheder og instal­la­tioner. Med effek­ti­vi­tets- og produk­ti­vi­tets­for­bed­ringer sparer du på omkost­nin­gerne.

Hvem bruger sporing af varevogne?

0

Sporing af varevogne er ideel til virksom­heder, der leverer kurer- og vedli­ge­hol­del­se­s­tje­nester. Virksom­heder inden for byggeri og VVS bruger f.eks. sporing af varevogne til at oprette nøjagtig kunde­fak­tu­rering. Last mile-tje­nester bruger det til at planlægge smartere ruter.

Det siger vores kunder

case mettler toledo
20 procent højere effektivitet med Webfleet.
Jacob Madsen, Mettler Toledo
case k hansen transport
Det er så brugervenligt.
, K. Hansen Transport AS
case just eat
Det er forbåde chaufførens og virksomhedens sikkerhed
Jesper Jacobsen, JustEat

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og find ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål, du måtte have.