Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics er nu Webfleet Solutions.

Vilkår og betingelser for anvendelse

Læs de vilkår og betingelser, som er gældende ved brug af Webfleet Solutions-websteder

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Generelle bemærkninger
 3. Restriktioner af brug
 4. Intellektuel ejendom
 5. Personlige oplysninger og cookies
 6. Tredjeparts websteder
 7. Mobiltjenester og adgang
 8. Skadeserstatning
 9. Garantifraskrivelse
 10. Ansvarsbegrænsning
 11. Gældende lov og kompetent domstol
 12. Diverse
 13. Adskillelighed
 14. Spørgsmål eller bemærkninger

Liste over definitioner

Produkt
Ethvert Webfleet Solutions-produkt solgt til dig.
Vilkår og betingelser
Webfleet Solutions' generelle vilkår og betingelser kan findes på https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.
Vilkår og betingelser for anvendelse
Disse Webfleet Solutions-websteder med vilkår og betingelser for anvendelse.
Tredjepartsmateriale
Indhold, softwarekoder, data, oplysninger, funktionalitet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde gjort tilgængelig af andre end Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions' indhold.
Alle oplysninger, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner, funktionaliteter eller andre lignende materialer, stillet til rådighed af Webfleet Solutions.
Webfleet Solutions' websteder
Alle websteder, der er gjort tilgængelige af Webfleet Solutions, som er tilgængelige uden registrering eller login, f.eks. https://www.webfleet.com.
Bruger
Enhver bruger af en Webfleet Solutions-websted.

1. Gyldighedsområde

Find ud af, hvornår vores Vilkår og betingelser for anvendelse gælder og hvad de dækker.

Disse vilkår for brug gælder for brugen af Webfleet Solutions-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger Webfleet Solutions-websteder.

Ved at fortsætte med at bruge dette Webfleet Solutions-websted accepterer du og er bundet af alle disse vilkår for brug og eventuelle ændringer og tilføjelser til dem.

Webfleet Solutions kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug med eller uden forudgående varsel, med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen bliver meddelt på Webfleet Solutions-webstederne. Tjek Webfleet Solutions-webstederne regelmæssigt. Din fortsatte brug af Webfleet Solutions-webstederne betragtes som din accept af de reviderede vilkår.

2. Generelle bemærkninger

Dette afsnit indeholder oplysninger af generel karakter, der hjælper dig med bedre at forstå formålet med disse Vilkår og betingelser for anvendelse.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE FOR BRUG GRUNDIGT, FØR DU BRUGER Webfleet Solutions-WEBSTEDER.

Webfleet Solutions-webstederne er websteder, der drives af enten TT Telematics USA Inc., hvis du bor i USA eller Canada, eller Webfleet Solutions International BV, hvis du bor andre steder.

Hvis du bor i USA eller Canada, er disse vilkår for brug indgået mellem dig og TT Telematics USA Inc., en virksomhed i Delaware på adressen 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, USA. Ellers er disse vilkår for brug indgået mellem dig og Webfleet Solutions B.V., en privat virksomhed med begrænset ansvar, som har sit hovedsæde i Amsterdam, med hjemadresse på De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holland, og registreret i det hollandske handelskammers handelsregister under nummer 61185787, og med CVR-nummer NL 8542.44.797.B01. (i begge tilfælde Webfleet Solutions).

Ved at tilgå eller bruge et Webfleet Solutions-websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være forpligtet af disse vilkår for brug og af gældende lov, uanset om du har en konto registreret hos Webfleet Solutions eller ej.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår for brug, bedes du undlade at bruge Webfleet Solutions-webstederne. Yderligere vilkår, inklusive vilkår og betingelser https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/ kan være gældende ved køb af Webfleet Solutions-produkter og/eller tjenester, og du bliver muligvis bedt om, udtrykkeligt at acceptere disse yderligere vilkår. Sådanne yderligere vilkår kan være et supplement til nærværende vilkår for brug eller, i det omfang hvor de er uforenelige med indholdet eller hensigten med nærværende vilkår for brug, erstatter sådanne yderligere vilkår nærværende vilkår for brug.

Du er indforstået med, at enhver meddelelse, aftale, offentliggørelse eller anden kommunikation, som Webfleet Solutions sender dig elektronisk, når du bruger Webfleet Solutions-webstedet, opfylder ethvert krav til juridisk kommunikation.

Selv om alle skridt er taget for at sikre, at oplysningerne på Webfleet Solutions-webstederne er nøjagtige, påtager Webfleet Solutions sig intet ansvar herfor. Disse Webfleet Solutions-websteder og Webfleet Solutions-indholdet leveres "som beset" og "som tilgængeligt". Vi kan opdatere Webfleet Solutions-webstederne fra tid til anden og kan til enhver tid ændre Webfleet Solutions-indholdet. Webfleet Solutions-webstederne kan indeholde henvisninger til specifikt Webfleet Solutions-indhold, der muligvis ikke er tilgængeligt eller ikke bliver tilgængeligt på noget tidspunkt i et bestemt land. Du bedes kontakte vores lokale repræsentant for at få yderligere information.

3. Restriktioner af brug

Læs disse betingelser for at forstå, hvordan du lovligt bruger Webfleet Solutions-webstederne.

Du må kun bruge Webfleet Solutions-webstederne og Webfleet Solutions-indholdet til lovlige formål. Du accepterer, at du ikke må ændre eller slette oplysninger om ejerskab, der fremgår af materialer, der er downloadet, trykt eller på anden vis hentet via Webfleet Solutions-webstederne. Du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, formulere, reproducere, genudgive, downloade, vise, sende, overføre eller sælge indhold, der er tilgængeligt via Webfleet Solutions-webstederne.

Du må ikke: (i) modificere, ændre, redigere, flette eller på anden måde lave om på det format eller den rækkefølge, hvori søgeresultaterne leveres til dig via Webfleet Solutions-webstederne, herunder modificere, ændre, redigere eller på anden måde lave om på varemærker, der vises som en del af søgeresultaterne; (ii) kombinere, sammenblande eller flette søgeresultaterne med resultater fra en anden søgetjeneste, herunder Google Lokal søgning; (iii) videresælge, kommercialisere, udsende gennem generalkorrespondance eller på anden måde opnå en indtægt, enten direkte eller indirekte, eller tillade en tredjepart at opnå en indtægt fra søgeresultaterne; (iv) foretage en handling, som kan udelukke, hindre, forvride eller på anden måde gribe ind i Webfleet Solutions' evne til at beregne reklameindtægter, der genereres af søgeresultaterne.

Du accepterer, at du ikke må bruge Webfleet Solutions-webstederne på en måde, der kan påvirke tredjeparters rettigheder.

Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for data-mining, robotter, skrabning (herunder skærmskrabning) eller lignende dataindsamlingsmetoder. Du accepterer, at du ikke må foretage dig noget, der kan kompromittere sikkerheden på Webfleet Solutions-webstederne, gøre Webfleet Solutions-webstederne utilgængelige for andre eller på anden måde skade Webfleet Solutions-webstederne eller Webfleet Solutions-indholdet.

Webfleet Solutions forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din adgang til Webfleet Solutions-webstederne, hvis Webfleet Solutions mener – efter eget skøn – at du har overtrådt nærværende vilkår for brug.

4. Intellektuel ejendom

Find ud af hvordan indholdet fra Webfleet Solutions-websteder er beskyttet i henhold til loven om ophavsret Hvis du ønsker yderligere oplysninger om intellektuel ejendom, kan du læse afsnittet Intellektuel ejendom.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Webfleet Solutions-webstederne ejes af Webfleet Solutions, dets associerede selskaber og dets licensgivere, som omfatter (uden begrænsning) materialer, der er beskyttet af copyright, varemærke eller patentlove. Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (f.eks. Webfleet Solutions-navnet og to-hånds-logoet) er ejet, registreret og/eller licenseret af Webfleet Solutions N.V. og dets associerede selskaber. Alt indhold på Webfleet Solutions-webstederne er udarbejdet i henhold til både USA's og/eller Hollands og andre copyright-love og tilhører Webfleet Solutions. Alle rettigheder forbeholdes. Der er intet i disse vilkår for brug, der skal fortolkes som udstedelse af en licens af intellektuelle ejendomsrettigheder til dig.

5. Personlige oplysninger og cookies

Vores fortrolighedspolitik, som er indarbejdet i nærværende vilkår for brug i denne reference, beskriver yderligere indsamlingen og brugen af oplysninger på Webfleet Solutions-webstederne samt brugen af cookies. Hvis du vil vide mere om, hvordan Webfleet Solutions håndterer oplysninger relateret til dig og brugen af cookies hos Webfleet Solutions, kan du læse Webfleet Solutions' fortrolighedspolitik på vores websted https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

6. Tredjepartswebsteder

Webfleet Solutions-websteder kan indeholde links til tredjepartswebsteder; det er udelukkende for at gøre det nemt for dig. Webfleet Solutions godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparts websteder, som har deres egne vilkår for brug og erklæringer om databeskyttelse. Hvis du bruger disse links, forlader du vores websted. Webfleet Solutions ikke ansvarlig for indholdet eller politikker på tredjeparts websteder, og du går ind på sådanne tredjeparts websteder for egen risiko.

7. Mobiltjenester og adgang

Hvis Webfleet Solutions-webstederne indeholder funktioner, der er tilgængelige for visse mobile enheder eller via forbindelse gennem sådan en mobil enhed (f.eks. netdeling), anerkender og accepterer du, at din udbyders priser og takster er gældende, herunder eventuelle yderligere netdelingsgebyrer. Ikke alle mobile tjenester fungerer sammen med alle udbydere eller produkter.

8. Skadeserstatning

Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde Webfleet Solutions, dets associerede selskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og imod alle krav, tab, gæld, udgifter, skader og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som følge af eller i forbindelse med brug af Webfleet Solutions-webstederne, adfærd i forbindelse med Webfleet Solutions-webstederne eller sammen med andre brugere, eller enhver overtrædelse af disse vilkår for brug, love eller tredjeparts rettigheder.

9. Garantifraskrivelse

Din opmærksomhed henledes specielt til dette afsnit. Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, i hvilket omfang Webfleet Solutions er ansvarlig for driften af Webfleet Solutions-websteder og for Webfleet Solutions-indhold fundet på webstederne.

Webfleet Solutions-webstederne, herunder indholdet på Webfleet Solutions og materiale fra tredjeparter, der ligger på disse Webfleet Solutions-websteder, leveres "som beset" og uden garantier af nogen art. I den udstrækning det er tilladt ved lov, fraskriver Webfleet Solutions sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til Webfleet Solutions-indholdet og driften af Webfleet Solutions-webstederne.

Webfleet Solutions hverken garanterer for eller fremsætter nogen erklæringer om sikkerheden af Webfleet Solutions-webstederne. Du anerkender, at enhver oplysning, der sendes, muligvis kan opfanges af en uautoriseret tredjepart, og Webfleet Solutions kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brugen af Webfleet Solutions-webstederne. Webfleet Solutions hverken erklærer eller garanterer, at Webfleet Solutions-webstederne vil fungere uafbrudt eller fejlfrit, at enhver fejl vil blive rettet, eller at Webfleet Solutions-webstederne eller serveren, der gør Webfleet Solutions-webstederne tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

I den udstrækning, det er muligt i henhold til loven, fremsætter Webfleet Solutions ingen garanti eller erklæringer med hensyn til brugen af Webfleet Solutions-indholdet på Webfleet Solutions-webstederne, for så vidt angår korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, pålidelighed eller andet. Du forstår og er indforstået med, at du downloader eller på anden måde henter Webfleet Solutions-indhold på egen risiko, og at du er eneansvarlig for brugen og for enhver skade, der måtte opstå på den enhed, du bruger til at få adgang til Webfleet Solutions-webstederne, tab af data eller anden skade, uanset hvilken, der måtte opstå. Webfleet Solutions forbeholder sig ret til at ændre alt Webfleet Solutions-indhold og andre elementer, der anvendes eller findes på Webfleet Solutions-webstederne til enhver tid uden varsel. Nogle stater tillader ikke begrænsninger eller undtagelser i garantier, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

10. Ansvarsbegrænsning

Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, under hvilke typer omstændigheder Webfleet Solutions er ansvarlig over for dig for skader forårsaget af Webfleet Solutions-websteder og Webfleet Solutions-indhold. Dette afsnit påvirker ikke dine rettigheder i henhold til den gældende obligatoriske nationale lovgivning.

Intet i disse vilkår for brug undtager Webfleet Solutions eller begrænser dennes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed eller svig eller svigagtige oplysninger, eller for så vidt angår de stiltiende garantier i afsnit 12-15 i Sale of Goods Act Act 1979 (købeloven) eller Consumer Protection Act 1987 (forbrugerbeskyttelsesloven) eller dine juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er som beskrevet, eller andet erstatningsansvar, som ikke kan undtages eller begrænses af af gældende lov.

Med forbehold for ovenstående og i den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, er hverken Webfleet Solutions eller dets associerede selskaber, leverandører og/eller underleverandører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller hændelige skader, herunder tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning, erstatning hvad enten det er i forbindelse med en kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), overtrædelse af en lovfæstet pligt eller andet opstået under eller i forbindelse med:

Heller ikke hvis Webfleet Solutions er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne skader kunne opstå. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af Webfleet Solutions-webstederne og Webfleet Solutions-indholdet. Dit eneste retsmiddel mod Webfleet Solutions ved brug af Webfleet Solutions-webstedet er at stoppe med at bruge Webfleet Solutions-webstederne.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af en virus, distribueret "denial-of-service"-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af Webfleet Solutions-webstederne, eller fordi du har downloadet Webfleet Solutions-indhold eller fra et websted knyttet dertil.

Hvis det imidlertid viser sig, at Webfleet Solutions er ansvarlig over for dig for skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din (manglende mulighed for at få) adgang til og/eller brug af Webfleet Solutions-webstederne, udgør Webfleet Solutions' samlede erstatningsansvar i henhold til Webfleet Solutions-webstederne for et eller flere krav højst 350,00 USD. Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke denne begrænsning eller fraskrivelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

Forskellige begrænsninger af og undtagelser for ansvar kan finde anvendelse ved erstatningsansvar som følge af levering af et eller flere produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser: https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/legal/terms/.

11. Gældende lov og kompetent domstol

Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du, at nærværende vilkår for brug og Webfleet Solutions-indholdet i alle henseender er underlagt lovgivningen i staten New York, USA, uden hensyn til dennes valg af lovbestemmelser, og at alle tvister, krav og retssager direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med vilkår for brug eller Webfleet Solutions-indholdet skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i New York City, New York, USA.

Hvis du bor uden for USA eller Canada, er alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af vilkår for brug eller Webfleet Solutions-indholdet, underlagt hollandsk lovgivning, uden hensyn til modstridende juridiske principper, der ville kunne resultere i anvendelsen af enhver anden jurisdiktions lovgivning, og skal udelukkende afgøres af domstolene i Amsterdam, Holland. FN's konvention af 1980 Konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for Webfleet Solutions-websteder eller for nærværende vilkår for brug og fraskrives hermed udtrykkeligt.

12. Diverse

Medmindre det er forbudt ved gældende lov, skal ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til Webfleet Solutions-webstederne, indledes inden for et (1) år, efter at kravet eller søgsmålsgrunden opstår.

Webfleet Solutions' undladelse af at insistere på eller håndhæve strengt et eller flere af nærværende vilkår for brug vil ikke blive betragtet som fraskrivelse af en bestemmelse eller rettighed, uanset hvilken. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis skal ændre nogle af nærværende vilkår for brug. Webfleet Solutions kan overdrage sine rettigheder og uddelegere sine opgaver i henhold til nærværende vilkår for brug til en anden part når som helst uden varsel til dig.

13. Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug er ugyldig, skal resten fortsat kunne håndhæves. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse udskilles, og de øvrige bestemmelser skal fortsat være gyldige og retskraftige.

14. Spørgsmål eller bemærkninger

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller bemærkninger vedrørende Webfleet Solutions-webstederne eller nærværende vilkår for brug, eller hvis du ønsker at kontakte Webfleet Solutions, bedes du gøre det pr. e-mail via https://www.webfleet.com/da_dk/webfleet/support/.