Juridiske oplysninger

Overens­stem­mel­se­ser­klæring

For hvert produkt, Webfleet producerer, overholder det de standarder, der er fastsat af relevante regelud­ste­dende myndigheder for f.eks. produkt­sik­kerhed. Find overens­stem­mel­se­ser­klæ­ringen for dit TomTom-produkt nedenfor.