Enterprise

Anbefalede produkter

Med Webfleet kan du få bedre kunde­service og chauf­før­sik­kerhed, samtidig med at du reducerer omkost­nin­gerne og CO2-udled­ningen. Opnå større effek­ti­vitet med nem integration i dine eksiste­rende systemer.

Styrk førernes sikkerhed

Styrk førernes sikkerhed

Styrk førernes sikkerhed

Giv førerne en simpel advarsel på deres enhed, når de kører for hurtigt eller ved overdrevne sving og opbrems­ninger via Active Driver Feedback.

Desuden kan du reducere de risici, der er forbundet med fartover­skri­delser og hårde opbrems­ninger, ved at overvåge chauf­fø­rernes adfærd og angive retnings­linjer for sikker kørsel.

Sænk dit brænd­stof­forbrug og din CO2-udledning

Sænk dit brænd­stof­forbrug og din CO

Sænk dit brænd­stof­forbrug og din CO2-udledning

Med en Webfleet-løsning til virksom­heder kan du undgå trafik og ineffektiv stop-start kørsel med TomTom Traffic. Find nemt køretøjer og giv effektivt nye opgaver til den chauffør, der er nærmest. Herunder kan du reducere antallet af kørte kilometer med op til 16 % ved at give chauf­fø­rerne den meste præcise rute.

Øg dine servi­ce­ni­veauer

Øg dine servi­ce­ni­veauer

Øg dine servi­ce­ni­veauer

Med Webfleet kan du give chauf­fø­rerne ordrer på deres enheder, så de nemt kan køre fra opgave til opgave uden at skulle forbi kontoret. Eller du kan hjælpe chauf­fø­rerne med at nå deres destination hurtigere via live trafi­kop­lys­ninger og smart ruteplan­lægning i køretøjet. Du kan sågar give kunderne kortere ankomstvinduer takket være smartere ruteplan­lægning og mere præcise beregninger af ankomst­tids­punkter.

Nogle af vores Enter­pri­se-kunder

Hvorfor bør jeg vælge Webfleet?

Lands­dæk­kende og inter­na­tionale instal­la­tører

Første­klasses support fra lokale forhandlere og syste­min­te­gra­torer

Vælg den bedste løsning til sporing af køretøjer til din virksomhed

Løsning til store virksom­heder

  • Få glæde af smart og effektiv sporing og planlægning
  • Brug Active Driver Feedback for en mere sikker og økonomisk kørsel
  • Giv kunderne pålidelige oplysninger om forventet ankomsttid og mere præcise tider
  • Få live trafik­in­for­mation for smartere ruteplan­lægning med navigation
  • Nem integrering med hundredvis af programmer
  • Udrust hele flåden med én kompakt logterminal til chauffør nr. med køread­færds­fe­edback

Valgfrit: Anbefalet ekstraudstyr

  • Se brænd­sto­fø­konomi og CO₂-udledning i realtid

Vores priser og certi­fi­ce­ringer

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.