Sporing af køretøjer

Spor køretøjer i realtid, og spar penge og tid på vejen.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Sporing af køretøjer, eller flådesporing, opretter forbindelse fra køretø­jernes position til software, som indsamler flådedata. Denne flådesty­rings­løsning viser præcis, hvor lang tid der er tilbragt bag rattet, samt hvornår, hvor og hvordan din flåde benyttes.

Webfleet Solutionss løsninger til sporing af køretøj og flådesporing leverer realtidspo­si­tionen for hvert enkelt køretøj i flåden. Derfor kan du hurtigt tilpasse dig nye udviklinger og foretage smarte og velover­vejede beslut­ninger. Vores system til sporing af køretøjer fortæller dig, hvilken medarbejder der er nærmest nye opgaver, og giver dig øjeblik­kelig adgang til vigtige oplysninger om køretøjer og køreadfærd, f.eks. fartover­skri­delser eller hårde opbrems­ninger. Med sporing af køretøjer kan du spare penge og gøre din forretning mere effektiv.

Hvorfor sporing af køretøjer?

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er – i realtid.

Få dokumen­tation for levering, og indsigt i tidsforbrug hos kunden.

Se, hvordan du sparer penge ved at sammenligne med tidligere ture.

Skab øget gennem­sig­tighed for dine kunder ved at give dem præcise ankomst­tids­punkter.

Reager hurtigt på akutte kunde­si­tu­a­tioner ved at sende chaufføren med den hurtigste forventede ankomst­tider.

Spar admini­stra­tionstid og overhold skatte­regler med registrering af kilome­tertal.

Nøgle­funk­tioner

Sporing af køretøjer i realtid

Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position med WEBFLEET. Dette hjælper med bevis for aflevering og gør det muligt at overvåge overhol­delse af retnings­linjerne for arbejdstid.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Informativ sporing og rutetegning

Se, hvordan du kan spare penge med rutetegning af tidligere ture. Vores system til sporing af køretøjer registrerer arbejds­timer eller timer bag rattet nøjagtigt og husker, hvor alle køretøjer i din flåde har været i op til de seneste 90 dage. Denne funktion til sporing af køretøjer og flådesporing giver et hurtigt overblik over køretøjers bevægelser, og fremhæver udsving og mønstre i din virksomhed.

Omgående og direkte advarsler

WEBFLEET leverer øjeblik­kelige advarsler, når et køretøj kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret område eller en nomineret geozone.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Pålidelig logbog med WEBFLEET Logbook

Få mindre admini­stra­tionstid med automatisk registrering af antal kørte kilometer til hhv. privat og erhvervs­mæssig brug.

Læs mere

Kort

Vælg mellem TomTom-kort med ekstremt nøjagtig trafik­in­for­mation og Google-kort med Street View eller satel­litkort

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dashboards og bruger­til­passede rapporter

Boost produk­ti­vi­teten ved at analysere chauf­førdata. Få adgang til et omfattende sæt dashboards og bruger­til­passede rapporter om køretimer, kørsels­hæn­delser, arbejdstid, tur-rap­porter og meget mere.

Læs mere

Administrer din flådedrift på farten

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med WEBFLEET Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

  • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
  • Tovejskom­mu­ni­kation
  • Turstyring
  • Udsend nye ordrer og job
  • Meddelelser og advarsler
Mere om WEBFLEET Mobile
Webfleet Solutions

Alt hvad du behøver at vide om sporing af køretøjer

Hvad er sporing af køretøjer?

Sporing af køretøjer fungerer ved at kombinere automatisk køretøjspo­si­tions­pro­gram­mering med software, der indsamler og gemmer pågældende data. Dens tredelte funktioner, tilegnelse, opbevaring og behandling af positionsdata giver et klart billede af køretøjets position i realtid.

Ved at levere information om erhvervs­flåders biler, varevogne og lastbilers positioner i realtid og deres tidligere positioner hjælper sporings­løs­ninger af køretøjer flådechefen med at admini­strere virksom­hedens arbejds­gange effektivt og forbedre dem ved hjælp af velin­for­merede beslut­ninger.

Hvad er et sporings­system for køretøjer med GPS?

Sporing af køretøjer med GPS virker som navnet antyder. Ved hjælp af et globalt positio­ne­rings­system kan brugerne overvåge flåde­kø­re­tøjers position, da det forholder sig til deres geografiske placering.

Afhængig af enheden bliver de indsamlede oplysninger gemt internt eller sendt til et samar­bej­dende program i realtid. Nogle GPS-spor­ings­en­heder anvender mobildata (som dem fundet i de fleste moderne smartphones), mens andre anvender satel­lit­sig­naler til at gemme og udsende oplysninger.

Satel­lit­styrede GPS-spor­ings­sy­stemer kræver ikke mobiltje­nester for at give opdate­ringer i realtid. Derfor er kan de håndtere mere udfordrende ruter, hvor der sjældent er signal. I begge tilfælde er GPS-sy­stemer pålidelige og præcise.

Hvorfor bruge et sporings­system til køretøjer?

Der er mange fordele ved sporings­sy­stemer for køretøjer, når det gælder flådestyring. Sporing af køretøjer gør det muligt for flådechefer og tilsyns­førende at vide, hvor deres chauffører og last befinder sig hele tiden. Dette er en nyttig egenskab, når der opstår uventede situationer og et stærkt værktøj, der sørger for, at nogle af virksom­hedens mest værdifulde ressourcer er sikre og i god stand.

Sporings­sy­stemer for køretøjer hjælper dig med at angive mere præcise ankomst­tids­punkter, særligt hvis du benytter en løsning, som tilbyder nøjagtig trafik­in­for­mation. Med den funktion kan du tilpasse dig uventede trafikpropper og få din chauffør til at omlægge sin rute.

Hvis du har behov for det, kan et pålideligt sporings­system også give dig dokumen­tation for levering, samtidig med at du får indblik i, hvor meget tid der bruges med kunder.

Chauf­førkom­mu­ni­kation og evaluering af deres præsta­tioner forbedres også gennem sporing af køretøjer. Eksempelvis kan sporing af køretøjer give indblik i chauf­fø­rernes adfærd bag rattet, hvilket kan danne grundlag for fokuseret instruktion og forbed­ringer.

Sporing af køretøjer kan også hjælpe med ruteplan­lægning. Den kan give indblik i, hvordan du i fremtiden vælger hurtigere og mere effektive ruter, eller garanterer at chauffører overholder lovene om, hvor mange fortløbende timer de må arbejde på en enkelt vagt.

Kort fortalt giver tjenesten et helt nyt niveau af flådetilsyn, som aldrig før er set fra ældre teknologier.

Hvad er fordelene ved sporing og rutetegning?

Ved at optegne dine køretøjers tidligere ture kan du identi­ficere, hvor du kan opnå besparelser, og du kan skabe større effek­ti­vitet i din arbejdsgang. Et pålideligt sporings­system for køretøjer registrerer arbejds­timer og antal kørte timer nøjagtigt. Brugere kan også se deres køretøjers tidligere positioner og i nogle tilfælde kan de gå hele 90 dage tilbage i tiden.

Med de oplysninger kan du bedre vurdere din flådes præstation, og hvordan dine ressourcer bliver anvendt. Du kan identi­ficere mønstre og uregel­mæs­sig­heder på baggrund af dine køretøjers daglige bevægelser, så du kan træffe velin­for­merede beslut­ninger om, hvordan du forbedrer dem.

Hvor meget koster sporing af køretøjer?

Prisen for sporing af køretøjer afhænger af, hvilken plan du vælger. Antallet af køretøjer, som du gerne vil spore, påvirker de samlede omkost­ninger af din sporings­løsning.

Selvom der er udgifter ved at imple­mentere et system til sporing af køretøjer, er der også besparelser forbundet med tjenesten. Eksempelvis kan forbedring af præsta­tioner forbundet med øget tilsyn spare flåder penge på antal kørte kilometer, tid og andre udgifter, som er forbundet med skuffende effek­ti­vitet.

Hvordan fungerer et sporings­system for køretøjer?

Sporing af køretøjer fungerer ved hjælp af globale positio­ne­rings­sy­stemer. Indled­ningsvist udstyres køretøjer med hardwa­re­en­heder, der fungerer som modtagere af vigtige satel­lit­sig­naler. Grund­læg­gende sporing af køretøjer behøver ikke kræve mere end en smartphone, mens andre systemer kan involvere en form for instal­lation.

En GPS-ak­ti­veret enhed kommu­ni­kerer uafbrudt med satellitten, mens køretøjet er i bevægelse. Udover at angive oplysninger om et køretøjs nøjagtige position er mange sporings­sy­stemer i stand til at levere andre vigtige data såsom retning og hastighed.

Webfleet Solutions

Download vejledning til køretøj­st­e­le­matik

Webfleet Solutions

Hvad er køretøj­st­e­le­matik, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Se, hvordan det fungerer

Hvordan fungerer GPS til sporings­system for køretøjer?

Det siger vores kunder

case ab copenhagen
De kører med popstjerner, piloter og Webfleet Solutions.
Stig Ferslev, AB Copenhagen
case mettler toledo
20 procent højere effektivitet med Webfleet Solutions.
Jacob Madsen, Mettler Toledo
case just eat
Med WEBLEET fik vi overblik og et godt hjælpeværktøj
Jesper Jacobsen, JustEat
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu