Flåde­op­ti­mering

Tag smartere beslut­ninger med mere omfattende rapporter

Lav analyser og opnå mere med Webfleets flåde­op­ti­mering. Webfleets dashboard og rapporter giver dig fyldigere data om dine køretøjer i realtid, så du omgående har fuld kontrol.

Funktioner til flåde­op­ti­mering

Et hurtigt overblik over KPI'er

Webfleet giver dig omgående adgang til KPI'er, der bidrager til optimering af flåden i realtid. Indikatorer for service, produk­ti­vitet og brændstof kan alle konfi­gu­reres til dine præcise behov, så du kan se tendenser, benchmarke din præstation og identi­ficere områder, hvor der er plads til forbedring.

Dashboard - et hurtigt overblik over KPI'er
Rappor­tering - Få mere viden

Få mere viden

Med Webfleets funktio­na­litet til indholdsrige rapporter kan du optimere flådens præsta­tioner. Det omfatter branchens mest omfattende sæt rapporter, der er klar til brug, og som giver dig detaljerede oplysninger om enkelt­per­soners og hele flådens aktivitet. Med tilpassede rapporter kan du fremhæve præcis de data, virksom­heden har brug for - når der er brug for dem. Og du kan planlægge rapporter til automatisk kørsel, eller de kan downloades on-demand.

Få mere at vide om Webfleet-rapporter⁠

Få besked med det samme

Når ordrestatus ændres eller et køretøj trænger til vedli­ge­hol­delse eller krydser forud­de­fi­nerede geozoner, sender Webfleet omgående en meddelelse til dit dashboard.

Meddelelser - Gør arbejds­tids­re­gi­strering automatisk

Alt det, du skal vide om flåde­op­ti­mering

Hvad er flåde­op­ti­mering?

0
Gå til indhold

Flåde­op­ti­mering kombinerer flådesty­rings­fær­dig­heder med digitale løsninger for at forenkle arbejds­gange, reducere driftsom­kost­ninger, booste produk­ti­vi­teten og øge trafik­sik­ker­heden. Flåde­op­ti­mering anvender historiske data og data i realtid, hvilket giver dig overblik over din virksomhed, så du kan træffe bedre beslut­ninger hurtigere. Det omfatter integration af telematik- og flådesty­rings­software.

Hvorfor skal du optimere din flåde?

0
Gå til indhold

Det er en klar fordel at have fuld kontrol over driften. Optimering af din flåde eliminerer besværlig papir­ar­bejde og manuelle opgaver – du admini­strerer vedli­ge­hol­delse af køretøjer, overhol­delse, ruteplan­lægning og chauf­før­timer fra et enkelt dashboard. En integreret flådesty­rings­løsning giver dig mulighed for at spore KPI'er, der er specifikke for din virksomhed, fra brænd­stof­forbrug og forventede ankomst­tider til trafik­sik­kerhed.

Hvordan kan du optimere en flåde?

0
Gå til indhold

Flåde­op­ti­mering handler om effek­ti­vitet: Reduktion af omkost­ninger og øget produk­ti­vitet. Du skal have mest muligt ud af dine virksom­hedsdata for at optimere din flåde. Med et digitalt flådesty­rings­system kan du undgå at skulle gennemgå en stor mængde data manuelt, hvilket gør det nemt at få et hurtigt overblik. Slip af med den tidskræ­vende admini­stration, og fokuser på større opgaver som planlægning af smartere ruter og coaching af chauffører om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet og sikkerhed.

Reducer dine omkost­ninger med Webfleet og Bridgestone

Fordelene ved Webfleet flåde­op­ti­mering:

Få mere viden

Få resultater på skrift, så du kan dokumentere jeres præsta­tioner.

Dokumentér præsta­tioner

Få et hurtigt overblik over flådens præsen­ta­tioner og KPI'er.

Få meddelelser med det samme

Hold dig informeret, uanset hvor du er.

Tag smartere beslut­ninger med mere omfattende rapporter

Tag effektive beslut­ninger på baggrund af realtidsdata, som gør virksom­heden mere effektiv.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.