Wydaj­niejsza flota

Jeszcze lepsze decyzje

Analizuj i osiągaj więcej dzięki optyma­li­zacji pracy floty pojazdów w usłudze WEBFLEET. Monitoring GPS i raporty usługi WEBFLEET w czasie rzeczy­wistym zapewniają szczegółowe informacje o pojazdach, dając Ci natychmiast pełną kontrolę.

Funkcje optyma­li­zacji floty

Łatwe do odczytu wskaźniki KPI

Usługa WEBFLEET zapewnia błyska­wiczny dostęp do kluczowych wskaźników wydajności, które pomagają zopty­ma­li­zować pracę floty pojazdów w czasie rzeczy­wistym. Wskaźniki dotyczące obsługi, wydajności i paliwa można skonfi­gu­rować według własnych potrzeb, aby móc obserwować trendy i porównywać wydajność. W ten sposób można szybko uzyskać informacje na temat tego, co trzeba poprawić.

Pulpit — wskaźniki wydajności w skrócie
Raporty — zdobywanie informacji

Dostęp do informacji

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu WEBFLEET pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Dowiedz się więcej o raportach WEBFLEET

Bądź na bieżąco

Gdy zmieni się stan zamówienia, jakiś pojazd będzie wymagał naprawy lub przekroczy granicę wcześniej określonej strefy, usługa WEBFLEET natychmiast prześle na Twój pulpit powia­do­mienie na ten temat.

Powia­do­mienia — zauto­ma­tyzuj rejestro­wanie czasu pracy

Obniż koszty z Webfleet Solutions i Bridgestone

Korzyści płynące z optyma­li­zacji floty pojazdów w usłudze WEBFLEET:

Zdobądź informacje

Zapisuj wyniki i wykaż swoją wydajność.

Wykaż swoją wydajność

Zobacz jak wydajna jest Twoja flota dzięki kluczowym wskaźnikom efektyw­ności (KPI).

Natych­mia­stowe powia­do­mienia

Zawsze bądź na bieżąco, bez względu na to, gdzie jesteś.

Jeszcze lepsze decyzje

Dzięki informacji otrzy­my­wanej na żywo jesteś w stanie podejmować decyzje, które realnie zwiększają wydajność firmy.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.