Optyma­li­zacja i zwiększanie wydajności floty

Jeszcze lepsze decyzje

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Optyma­li­zacja i zwiększanie wydajności floty

Jeszcze lepsze decyzje

Optyma­li­zacja i zwiększanie wydajności floty

Jeszcze lepsze decyzje

Analizuj i osiągaj więcej dzięki optyma­li­zacji pracy i kosztów floty pojazdów w usłudze Webfleet. Monitoring GPS i raporty usługi Webfleet w czasie rzeczy­wistym zapewniają szczegółowe informacje o pojazdach, dając Ci natychmiast pełną kontrolę.

Funkcje optyma­li­zacji floty

Łatwe do odczytu wskaźniki KPI

Usługa Webfleet zapewnia błyska­wiczny dostęp do kluczowych wskaźników wydajności, które pomagają Fleet Managerom zopty­ma­li­zować pracę floty pojazdów w czasie rzeczy­wistym. Wskaźniki dotyczące obsługi, wydajności i paliwa można skonfi­gu­rować według własnych potrzeb, aby móc obserwować trendy i porównywać wydajność. W ten sposób można szybko uzyskać informacje na temat tego, co trzeba poprawić.

Pulpit — wskaźniki wydajności w skrócie
Raporty — zdobywanie informacji

Dostęp do informacji o stanie Twojej floty

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu Webfleet pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Bądź na bieżąco i jeszcze lepiej zarządzaj swoją flotą firmową

Gdy zmieni się stan zamówienia, jakiś pojazd będzie wymagał naprawy lub przekroczy granicę wcześniej określonej strefy, usługa Webfleet natychmiast prześle na Twój pulpit powia­do­mienie na ten temat. System monitoruje także zużycie paliwa w pojazdach.

Powia­do­mienia — zauto­ma­tyzuj rejestro­wanie czasu pracy

Wszystko, co musisz wiedzieć o optyma­li­zacji floty pojazdów

Czym jest optyma­li­zacja floty pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Optyma­li­zacja floty to połączenie umiejęt­ności zarządzania flotą pojazdów z rozwią­za­niami cyfrowymi w celu uprosz­czenia procesów przepływu pracy, obniżenia kosztów opera­cyjnych, zwiększenia wydajności i poprawy bezpie­czeństwa na drogach. Optyma­li­zacja floty polega na wykorzy­staniu danych histo­rycznych i danych w czasie rzeczy­wistym, dzięki którym można uzyskać wgląd w działalność firmy i szybciej podejmować lepsze decyzje. Obejmuje ona integrację oprogra­mo­wania telema­tycznego i oprogra­mo­wania do zarządzania flotą.

Dlaczego warto zopty­ma­li­zować flotę pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jedną z oczywistych korzyści jest pełna kontrola nad funkcjo­no­waniem firmy. Optyma­li­zacja floty pozwala wyeli­mi­nować uciążliwą papierkową robotę i zadania wykonywane ręcznie — korzystając z jednego pulpitu nawiga­cyjnego, można zarządzać konserwacją pojazdów, zgodnością z przepisami, planowaniem tras i godzinami pracy kierowców. Zinte­growane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów umożliwia monito­ro­wanie wskaźników KPI charak­te­ry­stycznych dla danej działal­ności — od zużycia paliwa i szacowanego czasu przybycia po monitoring ciśnienia w oponach (TPMS), wideo rejestrację trasy, i bezpie­czeństwo na drodze.

Jak można zopty­ma­li­zować flotę pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

W optyma­li­zacji floty chodzi o wydajność — obniżenie kosztów przy jedno­czesnym zwiększeniu wydajności. Aby zopty­ma­li­zować flotę pojazdów, należy jak najlepiej wykorzystać dane biznesowe. Dzięki cyfrowemu systemowi zarządzania flotą pojazdów można uniknąć ręcznego przeszu­ki­wania ogromnych ilości danych, co ułatwia szybkie wyciąganie wniosków. Zapomnij o czaso­chłonnej admini­stracji i skoncentruj się na ważniej­szych zadaniach, takich jak planowanie inteli­gentnych tras i szkolenie kierowców w zakresie oszczęd­ności paliwa oraz bezpie­czeństwa.

Obniż koszty z Webfleet i Bridgestone

Korzyści płynące z optyma­li­zacji floty pojazdów w usłudze Webfleet:

Zdobądź informacje

Zapisuj wyniki i wykaż swoją wydajność.

Wykaż swoją wydajność

Zobacz jak wydajna jest Twoja flota dzięki kluczowym wskaźnikom efektyw­ności (KPI).

Natych­mia­stowe powia­do­mienia

Zawsze bądź na bieżąco, bez względu na to, gdzie jesteś.

Jeszcze lepsze decyzje

Dzięki informacji otrzy­my­wanej na żywo jesteś w stanie podejmować decyzje, które realnie zwiększają wydajność firmy.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.