Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Raporty WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01

Raporty WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01

Możesz zarządzać tylko tym, co możesz zmierzyć. Na szczęście dzięki WEBFLEET jesteś w stanie dowiedzieć się naprawdę wiele.

W oparciu o informacje od klientów wiemy, jakie dane są kluczowe podczas zarządzania kierowcami i flotą pojazdów. Wykorzystujemy te informacje, aby stale ulepszać dane w celu zapewnienia ich szybszego i bardziej intuicyjnego wykorzystania. Raporty WEBFLEET umożliwiają monitorowanie różnych parametrów — od efektywności wykorzystania paliwa po zgodność z przepisami — i pozwalają skupić się na zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Pożyteczne funkcje tworzenia raportów, takie jak kompleksowy podgląd wydajności, pozwalają łatwo wyświetlić całościowy widok bez konieczności „przedzierania się" przez każdy raport. Za pomocą gamy najpopularniejszych raportów do zarządzania flotą, z których korzystają nasi klienci, można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Raporty dot. monitorowania pojazdów

Raport z podróży (podsumowanie dnia)

Uzyskaj szybki i czytelny podgląd informacji o czasie i częstotliwości użytkowania Twoich pojazdów.

 • Wykres pokazujący odległości pokonane dziennie i średnią dla floty.
 • Wykres porównujący dzienny czas jazdy z łącznym czasem użytkowania pojazdów.
 • Szczegółowe podsumowanie liczby podróży, przejechanych kilometrów, czasu użytkowania pojazdu oraz czasu poszczególnych jazd i postojów.
 • Przegląd liczby przejechanych kilometrów, odległości, czasu trwania jazdy oraz pozycji początkowej i końcowej.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa (jeśli jest wdrożone, opcja).
wf trip report daily summary
wf trip report daily logbook

Raport z podróży (z kartą drogową)

Korzystaj z niezawodnych, automatycznych kart drogowych dla kierowców zgodnych z wymogami prawnymi.

 • Podsumowanie dla wybranego pojazdu w określonym przedziale czasu.
 • Omówienie poszczególnych podróży wraz z informacjami szczegółowymi.
 • Procentowe porównanie podróży służbowych i prywatnych pozwala szybko określić, czy karta drogowa (logbook) przyda się do celów podatkowych.
 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).

Raport z podróży (szczegółowy)

Sprawdź w łatwy sposób, jak wydajne są Twoje pojazdy w trasie.

 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).
 • Podsumowanie podróży dla wszystkich pojazdów w wybranym przedziale czasu.
 • Podsumowanie dziennie według pojazdów.
 • Linia czasu pokazująca dzienne przejazdy danego pojazdu.
 • Opcja wyszczególnia w raporcie adresy, które występują jako pozycja początkowa i/lub końcowa.
wf trip report daily detailed

Raporty dot. zarządzania pracownikami

Raport czasu pracy (według kierowcy)

Otrzymuj informacje o liczbie godzin przepracowanych przez Twoją załogę.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przedstawiający rozwój kierowcy na podstawie zmieniających się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsumowania z informacjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.
wf working time report by driver
wf order overview report

Raport z informacjami ogólnymi na temat zamówień

Zobacz, jak rośnie wydajność zamówień dla Twojej floty.

 • Wykres pokazujący średnią dzienną liczbę zrealizowanych zamówień i dzienny wynik procentowy dla całej floty.
 • Wykres porównujący liczbę opóźnionych zamówień z liczbą zrealizowanych zamówień na dzień.
 • Szczegółowe podsumowanie wydajności zamówień dla wszystkich pojazdów, obejmujące m.in. liczbę zamówień, odległości do przejechania i przyjazdy (terminowe i opóźnione).
 • Można zdefiniować próg, po przekroczeniu którego zamówienie zostanie uznane za opóźnione.
 • Opóźnione przybycie na miejsce zamówienia może zostać wyszczególnione w przeglądzie.

Raport wyjątków dot. godzin pracy kierowcy

Przekonaj się w szybki sposób, gdzie przekraczane są godziny pracy.

 • Godziny pracy, które przekraczają zdefiniowany limit, są wyświetlane w przeglądzie. Opcje do wyboru to: >4 godz., >6 godz., >8 godz., >10 godz., >12 godz., >16 godz., >20 godz.
 • Można także ustawić dodatkowy próg, według którego w przeglądzie wyszczególniane będą godziny nadliczbowe.
wf driver working hours exception report

Raporty dotyczące ekologii i bezpieczeństwa

Raport OptiDrive 360

Dowiedz się w prosty sposób, jaka jest wydajność kierowców poruszających się w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przedstawiający rozwój kierowcy na podstawie zmieniających się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsumowania z informacjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.
wf optidrive360 report
wf fuel consumption report

Raport dotyczący zużycia paliwa

Monitoruj zużycie paliwa pojazdów należących do floty i z łatwością monitoruj występowanie nietypowych zdarzeń.

 • Wykresy przedstawiają zużycie paliwa, średnią wartość dla floty oraz zmiany w zużyciu paliwa przez flotę w określonym przedziale czasu.
 • Raport sygnalizuje zużycie paliwa powyżej zdefiniowanego, maksymalnego progu.
 • Zużycie paliwa przedstawiane jest w ujęciu danej podróży oraz pokonanego dystansu 100 km.
 • Zużycie paliwa mierzone jest względem wartości referencyjnej w l/100 km oraz w procentach.

Raport serwisowy

Otrzymuj powiadomienia o zaplanowanych terminach przeglądów.

 • Wykres porównujący liczbę zaległych, zaplanowanych i wykonanych przeglądów serwisowych w wybranym okresie.
 • Podsumowania przeglądów serwisowych dla całej floty i dla poszczególnych pojazdów.
 • Informacje ogólne według pojazdów pokazują czas lub kilometraż do dnia zaplanowanego przeglądu lub po nim, datę zaplanowanego zadania serwisowego, jego nazwę, datę ostatniego wykonania i bieżący stan realizacji danego zadania.
wf maintenance report

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

block cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ld

Korzystasz z nieaktualnej przeglądarki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Aktualizuj teraz