Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Funkcje WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Funkcje WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Łatwa w użyciu technologia „oprogra­mo­wanie jako usługa” platformy WEBFLEET pozwala bardziej efektywnie zarządzać pojazdami komer­cyjnymi. Dzięki innowa­cyjnym możli­wo­ściom zarządzania flotą pojazdów przez Internet można monitorować wszystko, co dzieje się na drodze. Główne funkcje znajdują się poniżej.

Kluczowe funkcje

Najlepszy w swojej klasie interfejs użytkownika

 • Prosty, łatwy w użyciu interfejs z czytelnymi wykresami.
 • Zopty­ma­li­zowany interfejs użytkownika pozwalający szybciej wykonywać pracę
 • Najno­wo­cze­śniejsze metody obsługi danych zapew­niające najwyższy poziom prywatności i bezpie­czeństwa danych
 • Rozwiązanie na lata i ciągłe innowacje
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Mapy — bieżący widok

 • Dzięki mapom ulic i informacjom o ruchu drogowym otrzymujesz bardziej szczegółowy widok na skali mapy oraz zawsze znasz lokalizację i stan pojazdów.
 • Dostępne nagradzane mapy TomTom lub mapy Google.
 • Przełączaj pomiędzy różnymi poziomami informacji na mapie, takimi jak informacje o ruchu drogowym, adresy i strefy.
 • Grupuj pojazdy, aby widok mapy był bardziej przejrzysty.

Pulpit

Wykresy w aplikacji WEBFLEET dają możliwość szybkiego zapoznania się wydajnością Twojej floty. Wskaźniki KPI pozwalają monitorować wydajność pojedyn­czych pracowników i porównywać zespoły, a ponadto zapewniają przejrzysty podgląd wszystkich działań. Można wyświetlać maksymalnie 27 wskaźników KPI, które umożliwiają monito­ro­wanie na bieżąco wydajności w porównaniu ze wstępnie zdefi­nio­wanymi wskaźnikami KPI.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rapor­to­wanie

WEBFLEET zapewnia natych­mia­stowy dostęp do istotnych informacji, dzięki czemu pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu oraz podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje biznesowe.

Dowiedz się więcej o raportach WEBFLEET

Zarządzanie poza biurem

Dla urządzeń z systemem iOS i Android jest dostępna aplikacja WEBFLEET Mobile. Można także zarządzać flotą, wykorzy­stując tablet, laptopa lub komputer stacjonarny. A wszystko dzięki logowaniu do WEBFLEET przez przeglą­darkę internetową.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania poza biurem
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Planowanie podróży z punktu A do punktu B w WEBFLEET z możliwością przesyłania tras bezpo­średnio do kierowców

 • Dostosowuj zmienne, takie jak lokalizacja/godzina odjazdu/przyjazdu czy typ pojazdu.
 • Określaj, czy podczas planowania uwzględniać utrudnienia w ruchu.
 • Wyświetlaj alter­na­tywne trasy, a także sugerowaną najszybszą trasę.
 • Wprowadzaj własne ustawienia tras — punkty trasy można w prosty sposób dodawać, korzystając z funkcji wyszu­ki­wania dowolnego tekstu, punktu na mapie lub poprzez przecią­gnięcie i upuszczenie sugerowanej trasy.
 • Wysyłaj zaplanowane trasy do najnowszych terminali kierowcy PRO

Optymalizuj działania firmy dzięki dodatkowym funkcjom WEBFLEET

Karta drogowa

Bezpro­blemowe rejestro­wanie przeje­chanych kilometrów.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
WEBFLEET Tachograph Manager

Pobieraj zdalnie dane, aby być w zgodzie z obowią­zu­jącym prawem.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
OptiDrive 360

Zwiększ wydajność pracy swojego zespołu.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Pozostałe czasy jazdy

Bieżący dostęp do informacji o czasie jazdy.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Harmonogram serwisowy

Inteli­gentne planowanie terminów przeglądów.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Usprawnij przydzie­lanie zadań i zintegruj informacje o ruchu drogowym ze swoim systemem planowania.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
WEBFLEET TachoShare

Moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który umożliwia zarządzanie danymi z tachografów.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu​

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki WEBFLEET

case birdki
WEBFLEET to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
case burian
Rozwiązanie Webfleet Solutions to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz