Funkcje Webfleet

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Funkcje Webfleet

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Łatwa w użyciu technologia „oprogra­mo­wanie jako usługa” platformy Webfleet pozwala bardziej efektywnie zarządzać pojazdami komer­cyjnymi. Dzięki innowa­cyjnym możli­wo­ściom zarządzania flotą pojazdów przez Internet można monitorować wszystko, co dzieje się na drodze. Główne funkcje znajdują się poniżej.

Kluczowe funkcje

Najlepszy w swojej klasie interfejs użytkownika

 • Prosty, łatwy w użyciu interfejs z czytelnymi wykresami.
 • Zopty­ma­li­zowany interfejs użytkownika pozwalający szybciej wykonywać pracę
 • Najno­wo­cze­śniejsze metody obsługi danych zapew­niające najwyższy poziom prywatności i bezpie­czeństwa danych
 • Rozwiązanie na lata i ciągłe innowacje
map vehicle small
map view 02

Mapy — bieżący widok

 • Dzięki mapom ulic i informacjom o ruchu drogowym otrzymujesz bardziej szczegółowy widok na skali mapy oraz zawsze znasz lokalizację i stan pojazdów.
 • Dostępne nagradzane mapy TomTom lub mapy Google.
 • Przełączaj pomiędzy różnymi poziomami informacji na mapie, takimi jak informacje o ruchu drogowym, adresy i strefy.
 • Grupuj pojazdy, aby widok mapy był bardziej przejrzysty.

Pulpit

Wykresy w aplikacji Webfleet dają możliwość szybkiego zapoznania się wydajnością Twojej floty. Wskaźniki KPI pozwalają monitorować wydajność pojedyn­czych pracowników i porównywać zespoły, a ponadto zapewniają przejrzysty podgląd wszystkich działań. Można wyświetlać maksymalnie 27 wskaźników KPI, które umożliwiają monito­ro­wanie na bieżąco wydajności w porównaniu ze wstępnie zdefi­nio­wanymi wskaźnikami KPI.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Rapor­to­wanie

Webfleet zapewnia natych­mia­stowy dostęp do istotnych informacji, dzięki czemu pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu oraz podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje biznesowe.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Zarządzanie poza biurem

Dla urządzeń z systemem iOS i Android jest dostępna aplikacja Webfleet Mobile. Można także zarządzać flotą, wykorzy­stując tablet, laptopa lub komputer stacjonarny. A wszystko dzięki logowaniu do Webfleet przez przeglą­darkę internetową.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania poza biurem⁠
wf desktop mobile
a b routing

Planowanie podróży z punktu A do punktu B w Webfleet z możliwością przesyłania tras bezpo­średnio do kierowców

 • Dostosowuj zmienne, takie jak lokalizacja/godzina odjazdu/przyjazdu czy typ pojazdu.
 • Określaj, czy podczas planowania uwzględniać utrudnienia w ruchu.
 • Wyświetlaj alter­na­tywne trasy, a także sugerowaną najszybszą trasę.
 • Wprowadzaj własne ustawienia tras — punkty trasy można w prosty sposób dodawać, korzystając z funkcji wyszu­ki­wania dowolnego tekstu, punktu na mapie lub poprzez przecią­gnięcie i upuszczenie sugerowanej trasy.
 • Wysyłaj zaplanowane trasy do najnowszych terminali kierowcy PRO

Optymalizuj działania firmy dzięki dodatkowym funkcjom Webfleet

Karta drogowa

Karta drogowa

Bezpro­blemowe rejestro­wanie przeje­chanych kilometrów.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile
Webfleet Tachograph Manager

Pobieraj zdalnie dane, aby być w zgodzie z obowią­zu­jącym prawem.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 i Webfleet
OptiDrive 360

Zwiększ wydajność pracy swojego zespołu.

Pozostałe czasy jazdy

Pozostałe czasy jazdy

Bieżący dostęp do informacji o czasie jazdy.

Harmonogram serwisowy

Harmonogram serwisowy

Inteli­gentne planowanie terminów przeglądów.

Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Dynamiczne przydzie­lanie zadań z Webfleet
Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Usprawnij przydzie­lanie zadań i zintegruj informacje o ruchu drogowym ze swoim systemem planowania.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile
Webfleet TachoShare

Moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który umożliwia zarządzanie danymi z tachografów.

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

case interteam
Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team
case polthermo
Webfleet to usprawnienie pracy w firmie
Ewelina Gradowska, Polthermo Jan Thomsen
case britpol
Pełna kontrola dzięki Webfleet Asset Tracking.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.