Funkcje Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Funkcje Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Łatwa w użyciu technologia „oprogra­mo­wanie jako usługa” platformy Webfleet pozwala bardziej efektywnie zarządzać pojazdami komer­cyjnymi. Dzięki innowa­cyjnym możli­wo­ściom zarządzania flotą pojazdów przez Internet można monitorować wszystko, co dzieje się na drodze. Główne funkcje znajdują się poniżej.

Kluczowe funkcje

Najlepszy w swojej klasie interfejs użytkownika

 • Prosty, łatwy w użyciu interfejs z czytelnymi wykresami.
 • Zopty­ma­li­zowany interfejs użytkownika pozwalający szybciej wykonywać pracę
 • Najno­wo­cze­śniejsze metody obsługi danych zapew­niające najwyższy poziom prywatności i bezpie­czeństwa danych
 • Rozwiązanie na lata i ciągłe innowacje
map vehicle small
map view 02

Mapy — bieżący widok

 • Dzięki mapom ulic i informacjom o ruchu drogowym otrzymujesz bardziej szczegółowy widok na skali mapy oraz zawsze znasz lokalizację i stan pojazdów.
 • Dostępne nagradzane mapy TomTom lub mapy Google.
 • Przełączaj pomiędzy różnymi poziomami informacji na mapie, takimi jak informacje o ruchu drogowym, adresy i strefy.
 • Grupuj pojazdy, aby widok mapy był bardziej przejrzysty.

Pulpit

Wykresy w aplikacji Webfleet dają możliwość szybkiego zapoznania się wydajnością Twojej floty. Wskaźniki KPI pozwalają monitorować wydajność pojedyn­czych pracowników i porównywać zespoły, a ponadto zapewniają przejrzysty podgląd wszystkich działań. Można wyświetlać maksymalnie 27 wskaźników KPI, które umożliwiają monito­ro­wanie na bieżąco wydajności w porównaniu ze wstępnie zdefi­nio­wanymi wskaźnikami KPI.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Rapor­to­wanie

Webfleet zapewnia natych­mia­stowy dostęp do istotnych informacji, dzięki czemu pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu oraz podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje biznesowe.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Zarządzanie poza biurem

Dla urządzeń z systemem iOS i Android jest dostępna aplikacja Webfleet Mobile. Można także zarządzać flotą, wykorzy­stując tablet, laptopa lub komputer stacjonarny. A wszystko dzięki logowaniu do Webfleet przez przeglą­darkę internetową.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania poza biurem⁠
wf desktop mobile
a b routing

Planowanie podróży z punktu A do punktu B w Webfleet z możliwością przesyłania tras bezpo­średnio do kierowców

 • Dostosowuj zmienne, takie jak lokalizacja/godzina odjazdu/przyjazdu czy typ pojazdu.
 • Określaj, czy podczas planowania uwzględniać utrudnienia w ruchu.
 • Wyświetlaj alter­na­tywne trasy, a także sugerowaną najszybszą trasę.
 • Wprowadzaj własne ustawienia tras — punkty trasy można w prosty sposób dodawać, korzystając z funkcji wyszu­ki­wania dowolnego tekstu, punktu na mapie lub poprzez przecią­gnięcie i upuszczenie sugerowanej trasy.
 • Wysyłaj zaplanowane trasy do najnowszych terminali kierowcy PRO

Optymalizuj działania firmy dzięki dodatkowym funkcjom Webfleet

Karta drogowa

Karta drogowa

Bezpro­blemowe rejestro­wanie przeje­chanych kilometrów.

Webfleet Tachograph Manager

Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
Webfleet Tachograph Manager

Pobieraj zdalnie dane z tachografu, aby być w zgodzie z obowią­zu­jącym prawem.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 i Webfleet
OptiDrive 360

Zwiększ wydajność pracy swojego zespołu.

Pozostałe czasy jazdy

Pozostałe czasy jazdy

Bieżący dostęp do informacji o czasie jazdy.

Harmonogram serwisowy

Harmonogram serwisowy

Inteli­gentne planowanie terminów przeglądów.

Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Dynamiczne przydzie­lanie zadań z Webfleet
Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Usprawnij przydzie­lanie zadań i zintegruj informacje o ruchu drogowym ze swoim systemem planowania.

Webfleet TachoShare

Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
Webfleet TachoShare

Moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który umożliwia zarządzanie danymi z tachografów.

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów, monito­ro­wanie naczep i pojazdów za pomocą jednego interfejsu

Klienci 60 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

Rozwiązanie Webfleet to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS
Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.