Funktioner i Webfleet

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Funktioner i Webfleet

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleets enkla SaaS-teknik kan hjälpa alla som hanterar kommer­siella fordon att göra det mer effektivt. De innovativa online­funk­tio­nerna för vagnparks­han­tering ger dig total insyn i allt som händer på vägen. Huvud­funk­tio­nerna lyfts fram här nedanför.

Huvud­funk­tioner

Klassens bästa gränssnitt

 • Enkelt och praktiskt gränssnitt med rena linjer och inget onödigt krångel.
 • Optimerad använ­darupp­le­velse med färre klick för en snabbare arbetsgång
 • Först­klassig datahan­tering med sekretess och säkerhet av högsta kvalitet
 • Framtids­säker och förbättras löpande
map vehicle small
map view 02

Kartor – en realtidsvy

 • Med kartor och trafi­kin­for­mation på gatunivå får du bättre översyn och kan alltid se dina fordons position och status.
 • Välj antingen de prisbelönta TomTom-kar­torna eller Google Maps.
 • Växla mellan olika infor­ma­tions­nivåer på kartan, som Trafik, Adresser eller Områden.
 • Gruppera fordon så att kartan blir enklare att läsa utan att det blir plottrigt.

Instru­ment­panel

Webfleets instru­ment­panel visar företagets kapacitet med ett ögonkast. Använd nyckeltal till att hålla reda på enskilda förares prestation, ange gränsvärden för team eller se en översikt över hela verksam­heten. Du kan visa upp till 27 nyckeltal och spåra resultaten mot förde­fi­ni­erade nyckeltal i realtid.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Rappor­tering

Med Webfleet får du omedelbar tillgång till viktig information så att du kan upptäcka trender och fatta smartare och mer välgrundade beslut för företaget.

Läs mer om Webfleet-rapporter⁠

Kontroll på fältet

Appen Webfleet Mobile är tillgänglig för iOS och Android. Du kan även hantera vagnparken från en surfplatta, bärbar eller stationär dator när du använder Webfleet i en webbläsare.

Läs mer om att sköta hanteringen utanför kontoret⁠
wf desktop mobile
a b routing

Ruttpla­nering från A till B i Webfleet med möjlighet att skicka rutter direkt till förarna

 • Justera variabler som plats/tid för avgång/ankomst samt fordonstyp.
 • Välj om aktuell trafik ska tas med i planeringen.
 • Du får förslag på olika rutter, samt en rekom­men­derad snabbaste rutt.
 • Anpassa din rutt – du kan enkelt lägga till riktmärken via fritext­sökning, genom att peka på kartan eller genom att dra och släppa den föreslagna rutten.
 • Skicka planerade rutter till de senaste PRO Driver Terminals

Optimera verksam­heten med extra­funk­tio­nerna i Webfleet

Körjournal

Körjournal

Okompli­cerad registrering av körsträcka.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile
Webfleet Tachograph Manager

Förenkla efter­lev­naden genom att ladda ned digitala fjärrdata.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 och Webfleet
OptiDrive 360

Höj teamets körpre­standa.

Återstående körtider

Återstående körtider

Realtidsåt­komst till information om restid.

Fordons­un­derhåll

Fordons­un­derhåll

Smart schemaläggning av fordons­un­derhåll.

Dynamisk distri­bu­ering

Dynamisk distri­bu­ering med Webfleet
Dynamisk distri­bu­ering

Förbättra jobbupp­dragen och integrera trafikinfo i planeringen.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile
Webfleet TachoShare

Modul för fjärr­ned­laddning och arkivering som låter dig bestämma över färdskri­vardata.

Tillgångs­spårning i Webfleet

Tillgångs­spårning i Webfleet

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.