COVID-19 Update.  Läs mer

Funktioner i WEBFLEET

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Funktioner i WEBFLEET

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEETs enkla SaaS-teknik kan hjälpa alla som hanterar kommer­siella fordon att göra det mer effektivt. De innovativa online­funk­tio­nerna för vagnparks­han­tering ger dig total insyn i allt som händer på vägen. Huvud­funk­tio­nerna lyfts fram här nedanför.

Huvud­funk­tioner

Klassens bästa gränssnitt

 • Enkelt och praktiskt gränssnitt med rena linjer och inget onödigt krångel.
 • Optimerad använ­darupp­le­velse med färre klick för en snabbare arbetsgång
 • Först­klassig datahan­tering med sekretess och säkerhet av högsta kvalitet
 • Framtids­säker och förbättras löpande
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kartor – en realtidsvy

 • Med kartor och trafi­kin­for­mation på gatunivå får du bättre översyn och kan alltid se dina fordons position och status.
 • Välj antingen de prisbelönta TomTom-kar­torna eller Google Maps.
 • Växla mellan olika infor­ma­tions­nivåer på kartan, som Trafik, Adresser eller Områden.
 • Gruppera fordon så att kartan blir enklare att läsa utan att det blir plottrigt.

Instru­ment­panel

WEBFLEETs instru­ment­panel visar företagets kapacitet med ett ögonkast. Använd nyckeltal till att hålla reda på enskilda förares prestation, ange gränsvärden för team eller se en översikt över hela verksam­heten. Du kan visa upp till 27 nyckeltal och spåra resultaten mot förde­fi­ni­erade nyckeltal i realtid.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rappor­tering

Med WEBFLEET får du omedelbar tillgång till viktig information så att du kan upptäcka trender och fatta smartare och mer välgrundade beslut för företaget.

Läs mer om WEBFLE­ET-rap­porter

Kontroll på fältet

Appen WEBFLEET Mobile är tillgänglig för iOS och Android. Du kan även hantera vagnparken från en surfplatta, bärbar eller stationär dator när du använder WEBFLEET i en webbläsare.

Läs mer om att sköta hanteringen utanför kontoret
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ruttpla­nering från A till B i WEBFLEET med möjlighet att skicka rutter direkt till förarna

 • Justera variabler som plats/tid för avgång/ankomst samt fordonstyp.
 • Välj om aktuell trafik ska tas med i planeringen.
 • Du får förslag på olika rutter, samt en rekom­men­derad snabbaste rutt.
 • Anpassa din rutt – du kan enkelt lägga till riktmärken via fritext­sökning, genom att peka på kartan eller genom att dra och släppa den föreslagna rutten.
 • Skicka planerade rutter till de senaste PRO Driver Terminals

Optimera verksam­heten med extra­funk­tio­nerna i WEBFLEET

Körjournal

Okompli­cerad registrering av körsträcka.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET Tachograph Manager

Förenkla efter­lev­naden genom att ladda ned digitala fjärrdata.

Läs mer
WEBFLEET Mobile
WEBFLEET Mobile

OptiDrive 360

Höj teamets körpre­standa.

Läs mer
OptiDrive 360 och WEBFLEET
OptiDrive 360 och WEBFLEET

Återstående körtider

Realtidsåt­komst till information om restid.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Fordons­un­derhåll

Smart schemaläggning av fordons­un­derhåll.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dynamisk distri­bu­ering

Förbättra jobbupp­dragen och integrera trafikinfo i planeringen.

Läs mer
Dynamisk distri­bu­ering med WEBFLEET
Dynamisk distri­bu­ering med WEBFLEET

WEBFLEET TachoShare

Modul för fjärr­ned­laddning och arkivering som låter dig bestämma över färdskri­vardata.

Läs mer
WEBFLEET Mobile
WEBFLEET Mobile

Tillgångs­spårning i WEBFLEET

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu