Återstående körtider

Information i realtid som hjälper dig att följa lagar och regler och optimera produk­ti­vi­teten

Med Webfleet får du tillgång till korrekt aktuell körtid. Du kan använda det till att se till att du och dina förare följer alla lagar och regler. Du får tillgång till exakt information om hur många körtimmar dina förare har kvar varje dag för att du ska kunna planera på ett mer effektivt sätt.

Med hjälp av funktionen för återstående körtid kan du

Se till att dina förare följer arbets­tids­reg­lerna

Göra din körnings­process mer flexibel och produktiv

Minska risken för straff och böter

Huvud­funk­tioner

Alla data du behöver på en enda plats

Återstående dags- och vecko­kör­tider, rast- och vilope­rioder, regelö­ver­trä­del­se­in­di­ka­torer och tillåtna undantag för dina förare visas på ett tydligt sätt i Webfleet. Det innebär att du kan fatta beslut med rätt besluts­un­derlag med information som är enkel att jämföra.

rdt 01
social infringement with map

Varningar vid rätt tidpunkt

Meddelanden utlöses vid alla sociala överträ­delser. Du får information tidigt så att du kan informera förarna i god tid innan överträ­del­serna blir till större och dyrare överträ­delser.

Automa­ti­sering innebär noggrannhet

Eftersom Webfleet automa­ti­serar registre­ringen av körtider behöver du inte ringa alla förare manuellt för att få tillgång till deras återstående körtid. Du behöver inte längre vara orolig för att du får fel information eller hindra dina förare från att utföra sina huvud­upp­gifter.

pro8 incar wide
fleet manager lat 03

Anpassa det efter dina lokala regler

Även om körtider beräknas enligt förordning (EG) nr 561/2006 som standard i Webfleet kan du använda arbets­tids­di­rek­tivet eller andra lokala regler² till att beräkna dem.

Få information om hur långt dina förare får köra

Med funktionen för återstående körsträcka i Webfleet visas skuggade områden på kartan som anger hur långt fordonen kan köra. För den här funktionen används återstående körtider, aktuell trafik, fordonstyp, fordonsmått och fordonets lasttyp (om tillgängligt). Du kan använda det till att förhindra att du lägger in orealis­tiska speci­al­kör­ningar.

rdt 02
business owner cau 03

Användning med system från tredje part

Använder du ett trans­port­han­te­rings- eller företags­re­surs­pla­ne­rings­system från en annan leverantör? Inga problem. Du kan använda API:t WEBFLEET.connect till att enkelt få tillgång till data för återstående körtid i Webfleet i tredje­parts­lös­ningar.


Så här fungerar det

Aktuell information från de digitala färdskri­varna i fordonen används till att beräkna återstående körtid och vilope­rioder för alla förare.

Värdena för återstående körtid korrigeras med dataned­ladd­ningar från förarkorts- och fordon­sen­heten1. Det innebär att det går att korrigera för arbete som utförs utanför fordonet och sedan anges manuellt i färdskri­varen, och även för andra typer av fel.

Du får tillgång till de senaste återstående körtiderna där alla färdskri­vardata har tagits med i beräkningen, vilket innebär att du kan undvika straff för regelö­ver­trä­delser.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1Det här är endast tillgängligt för lösningarna Tachograph Manager Plus och Tachoshare Plus.2Tillgäng­lig­heten beror på land.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.