Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Återstående körtider

Information i realtid som hjälper dig att följa lagar och regler och optimera produktiviteten

device desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdt

Med WEBFLEET får du tillgång till korrekt aktuell körtid. Du kan använda det till att se till att du och dina förare följer alla lagar och regler. Du får tillgång till exakt information om hur många körtimmar dina förare har kvar varje dag för att du ska kunna planera på ett mer effektivt sätt.

Med hjälp av funktionen för återstående körtid kan du

Se till att dina förare följer arbetstidsreglerna

Göra din körningsprocess mer flexibel och produktiv

Minska risken för straff och böter

Huvudfunktioner

Alla data du behöver på en enda plats

Återstående dags- och veckokörtider, rast- och viloperioder, regelöverträdelseindikatorer och tillåtna undantag för dina förare visas på ett tydligt sätt i WEBFLEET. Det innebär att du kan fatta beslut med rätt beslutsunderlag med information som är enkel att jämföra.

weekly rdt
wf social infringement with map

Varningar vid rätt tidpunkt

Meddelanden utlöses vid alla sociala överträdelser. Du får information tidigt så att du kan informera förarna i god tid innan överträdelserna blir till större och dyrare överträdelser.

Automatisering innebär noggrannhet

Eftersom WEBFLEET automatiserar registreringen av körtider behöver du inte ringa alla förare manuellt för att få tillgång till deras återstående körtid. Du behöver inte längre vara orolig för att du får fel information eller hindra dina förare från att utföra sina huvuduppgifter.

automated for accuracy
fleet manager lat 03

Anpassa det efter dina lokala regler

Även om körtider beräknas enligt förordning (EG) nr 561/2006 som standard i WEBFLEET kan du använda arbetstidsdirektivet eller andra lokala regler² till att beräkna dem.

Få information om hur långt dina förare får köra

Med funktionen för återstående körsträcka i WEBFLEET visas skuggade områden på kartan som anger hur långt fordonen kan köra. För den här funktionen används återstående körtider, aktuell trafik, fordonstyp, fordonsmått och fordonets lasttyp (om tillgängligt). Du kan använda det till att förhindra att du lägger in orealistiska specialkörningar.

rdd
business owner cau 03

Användning med system från tredje part

Använder du ett transporthanterings- eller företagsresursplaneringssystem från en annan leverantör? Inga problem. Du kan använda API:t WEBFLEET.connect till att enkelt få tillgång till data för återstående körtid i WEBFLEET i tredjepartslösningar.

Så här fungerar det

remaining driving times how does it works

Aktuell information från de digitala färdskrivarna i fordonen används till att beräkna återstående körtid och viloperioder för alla förare.

Värdena för återstående körtid korrigeras med datanedladdningar från förarkorts- och fordonsenheten1. Det innebär att det går att korrigera för arbete som utförs utanför fordonet och sedan anges manuellt i färdskrivaren, och även för andra typer av fel.

Du får tillgång till de senaste återstående körtiderna där alla färdskrivardata har tagits med i beräkningen, vilket innebär att du kan undvika straff för regelöverträdelser.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

block cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ld
1Det här är endast tillgängligt för lösningarna Tachograph Manager Plus och Tachoshare Plus.2Tillgängligheten beror på land.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu