Resterende rijtijd

Realtime inzichten om u te helpen aan de voorschriften te voldoen en de produc­ti­viteit te optima­li­seren

Webfleet biedt nauwkeurige, actuele resterende rijtijden, zodat u en uw bestuurders aan de voorschriften kunnen voldoen. Dankzij nauwkeurige gegevens over het aantal uren dat uw bestuurders elke dag nog kunnen rijden, kunnen uw planners effectiever en efficiënter plannen.

De resterende rijtijd (RDT) helpt u

Blijf voldoen aan regelgeving betreffende rijtinden

Maak uw planproces flexibeler en produc­tiever

Verlaag het risico op boetes en straffen

De belang­rijkste functies

Alle gegevens die u nodig heeft op één plek

De dagelijkse en wekelijkse RDT's, pauzes en rustpe­rioden van uw bestuurders, overtre­dings­in­di­ca­toren en de toegestane uitzon­de­ringen worden duidelijk weergegeven in Webfleet. Dit betekent dat u welover­wogen beslis­singen neemt op basis van eenvoudig verge­lijkbare informatie.

rdt 01
social infringement with map

Tijdige waarschu­wingen

Elke overtreding activeert een melding. Uw planner wordt tijdig geïnfor­meerd, zodat deze de bestuurder kan waarschuwen voordat het een grotere, dure overtreding wordt.

Geauto­ma­ti­seerd voor nauwkeu­righeid

Doordat Webfleet de opname van rijtijden automa­ti­seert, hoeft u niet handmatig een bestuurder te bellen om RDT-ge­gevens te krijgen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over onnauw­keurige informatie of het afleiden van uw team van hun kerntaken.

pro8 incar wide
fleet manager lat 03

Pas het aan uw lokale regels aan

Hoewel Webfleet de rijtijden van de bestuurders standaard berekent op basis van EU-ver­or­dening (EG) nr. 561/2006, kunt u er ook voor kiezen om te berekenen op basis van de Arbeids­tij­den­richtlijn en andere lokale voorschriften².

Weet hoe ver uw bestuurders kunnen rijden

De functie Resterende rijafstand van Webfleet arceert een gebied op de kaart om de maximale afstand die een voertuig kan afleggen te laten zien. Hierbij wordt rekening gehouden met de RDT van de bestuurder, het huidige verkeer, het type voertuig, de voertui­gaf­me­tingen en het type voertuig­be­lasting indien beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat u geen onrea­lis­tische taken opgeeft tijdens het ad-hoc plannen.

rdt 02
business owner cau 03

Gebruik met een systeem van derden

Heeft u een trans­port­be­heer­systeem of ERP van een andere leverancier? Geen probleem. RDT-ge­gevens van Webfleet zijn eenvoudig te gebruiken in oplossingen van derden dankzij WEBFLEET.connect API.


Zo werkt het

Webfleet maakt gebruik van live informatie op digitale tachografen voor het berekenen van RDT's en rustpe­rioden voor elke bestuurder.

De RDT-waarde wordt ook regelmatig gecor­ri­geerd met gegevens die van de bestuur­ders­kaart en het voertuig­systeem1 worden gedownload. Hierdoor kunnen correcties worden aangebracht voor werkzaam­heden die buiten het voertuig worden uitgevoerd en handmatig in de tachograaf worden ingevoerd, evenals eventuele andere onnauw­keu­rig­heden.

U kunt er zeker van zijn dat u nauwkeurige, actuele RDT's krijgt waarin alle tacho­graaf­ge­gevens zijn verwerkt, zodat u boetes voor overtre­dingen kunt voorkomen.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

1Dit is alleen beschikbaar met onze Tachograph Manager Plus- of TachoShare Plus-op­los­singen.2Beschik­baarheid verschilt per land.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.