Het hoogste niveau van fleet management voor transport

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Demo aanvragen

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Het hoogste niveau van fleet management voor transport

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Het hoogste niveau van fleet management voor transport

U bepaalt wanneer u met ons in gesprek wilt gaan over prijzen, product demo's of technische speci­fi­caties. We kijken ernaar uit!

Maxima­liseer de kracht van uw trans­port­werk­zaam­heden dankzij de beste Europese aanbieder van voertuig­tele­matica. Webfleet biedt u alle hulpmid­delen die u nodig hebt om aan de regelgeving te blijven voldoen, veiligheid te waarborgen, efficiëntie te verbeteren, de produc­ti­viteit te verhogen en tegelij­kertijd admini­stra­tieve rompslomp te verminderen.

Een uitgebreid pakket hulpmid­delen

Tachograph Manager

Een uitgebreid pakket hulpmid­delen

De Tachograph Manager van Webfleet zorgt ervoor dat het naleven van de regels omtrent de rust- en rijtijden van chauffeurs een probleemloos proces wordt. U krijgt een volledige weergave van de downlo­ad­sta­tussen van de chauffeur en het voertuig tegen uw vastge­stelde tijdschema, heldere rapporten over sociale overtre­dingen en een veilig archief voor alle gegevens.

 • Vermindert het effect van overtre­dingen en boetes door alle vereiste informatie te documen­teren
 • Minima­li­seert admini­stra­tieve rompslomp door te downloaden op afstand
 • Maakt inspecties eenvoudig door al uw gegevens op één plek te bewaren

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse

Met TachoShare, de Webfleet-module om op afstand te downloaden, bepaalt u hoe uw tacho­graaf­ge­gevens gebruikt. U kunt het eenvoudig integreren met uw bestaande externe aanbieder voor data-analyse of u hebt zelf snel toegang tot de gegevens voor een betere besluit­vorming.

 • Biedt keuze­vrijheid met betrekking tot hoe u uw tacho­graaf­ge­gevens gebruikt
 • Geeft u duidelijk inzicht in welke voertuigen en chauffeurs up-to-date zijn qua downloaden van gegevens
 • Voorkomt versto­ringen zonder dat u van aanbieder voor analyses hoeft te veranderen en zonder lokale IT-in­fra­structuur vereisten

Maximale produc­ti­viteit, minimale kosten

Resterende rijtijd

Maximale produc­ti­viteit, minimale kosten

Met Webfleet hebt u alle kennis binnen handbereik. Dit centrale systeem maakt verbinding met de Truck Driver Terminals TomTom PRO 8275 en TomTom PRO 7350 om u te allen tijde totale toegang te bieden tot uw wagenpark, met een volledig overzicht van optimale routes, beschikbare chauffeurs en verwachte planning. Het netto­re­sultaat? Gelukkigere klanten, produc­tievere chauffeurs en hogere ROI.

 • Versnelt besluit­vorming met alle belangrijke informatie in één oogopslag
 • Verbetert routes en planning met speciale routes voor vracht­wagens
 • Berekent nauwkeu­rigere aankomst­tijden door het verkeer in de gaten te houden en klanten op de hoogte te houden

De verkeers­vei­ligheid verbeteren

De verkeers­vei­ligheid verbeteren

In de trans­port­sector is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw chauffeurs veilig zijn op weg. Webfleet is gemaakt om het risico bij elke stap te minima­li­seren. Hiermee nemen uw chauffeurs de veiligste routes en kunt u hun prestaties eenvoudig volgen en hen stimuleren om beter te rijden.

 • Vermindert de kans op ongevallen met behulp van specifieke en vooraf ingestelde routes voor vracht­wagens
 • Motiveert chauffeurs hun rijstijl te verbeteren met behulp van OptiDri­ve-coa­ching­mo­dules
 • Verlaagt de repara­tie­kosten met een eenvoudig overzicht van uw voertuig­on­derhoud

De Webfleet stamboom

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

AVG-com­pa­tibele gegevens­opslag

In-house onderzoek en ontwik­keling

Open archi­tectuur

Waarom Coca-Cola heeft gekozen voor Webfleet

Waarom Coca-Cola heeft gekozen voor Webfleet

Aan het woord is Pascal Libens, Fleet Manager of Belgium and Luxembourg, We waren op zoek naar een oplossing die ons enerzijds zou helpen om waardevolle informatie naar onze chauffeurs te sturen en anderzijds om onze planning te helpen. We hebben daarom gekozen voor Webfleet. Dankzij de integratie van Webfleet met onze eigen software hebben we een totaal­over­zicht van onze eigen distributie.


Onze branche­partners

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Neem contact met ons op voor alle vragen over verkoop en producten

Demo aanvragen

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.