OEM.connect

Maak in een paar seconden gebruik van de kracht van fleet management

OEM.connect

Maak in een paar seconden gebruik van de kracht van fleet management

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

De toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing van Europa verbonden met de populairste autofa­bri­kanten van Europa.

WEBFLEET, onze softwa­reo­p­lossing voor fleet management, verbindt uw voertuig met in de fabriek gemonteerde telema­ti­ca­hardware. Het enige dat u nodig heeft, is het identi­fi­ca­tie­nummer van uw voertuig (chassis­nummer) om de verbinding met WEBFLEET te activeren en te profiteren van alle voordelen.

OEM.connect en WEBFLEET helpen u

Zonder vooruit­be­taling uw fleet manage­ment-op­lossing in te stellen

Snel een voertuig te activeren voor verbinding zonder dat het de weg hoeft te verlaten

Te allen tijde verbonden te blijven met uw voertuigen

Meteen te worden geïnfor­meerd als uw wagenpark onderhoud nodig heeft

Te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving

Sneller en slimmer zakelijke beslis­singen te nemen

De belang­rijkste functies

Voertuigen in realtime volgen

Of uw voertuigen nu stilstaan of in beweging zijn, u ziet hun actuele locatie op de kaart. Dit helpt met bewijs van levering en afgeronde opdrachten en helpt u om de richtlijnen voor werktijden voor bestuurders na te leven.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Meldingen en waarschu­wingen

Wanneer een voertuig een toegewezen locatie binnenrijdt of verlaat, of wanneer voertuigen onderhoud nodig hebben, toont WEBFLEET direct meldingen op uw dashboard.

Eenvoudig ritma­na­gement

Bekijk eerder vastgelegde ritgegevens op datum voor één voertuig of voor het hele wagenpark. Bekijk de begin- en eindpositie, de ritduur, de afgelegde afstand en de vastgelegde rit-/order­ge­gevens. Realtime gegevens van de kilome­ter­teller worden recht­streeks bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller in het voertuig. Dus als de belas­ting­dienst een verzoek indient, weet u dat uw rapporten betrouwbaar zijn.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Alles wat u nodig heeft om de kosten te beheersen

U ontvangt niet alleen regelmatig onder­houd­smel­dingen, maar WEBFLEET stuurt ook automatisch een melding wanneer een voertuig tekenen van een storing vertoont. Op deze manier kunt u onderhoud plannen voordat er een dure storing optreedt. Daarnaast kunt u het brand­stof­ver­bruik controleren om uitzon­derlijk verbruik te identi­fi­ceren en de banden­spanning controleren om mogelijke vertra­gingen onderweg te voorkomen.

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele apps

We hebben onze mobiele apps ontworpen voor intuïtief gebruik. WEBFLEET Mobile helpt wagen­park­be­heerders om onderweg controle te houden over hun wagenparken. Met de mobiele app van WEBFLEET Logbook kunnen bestuurders hun ritad­mi­ni­stratie bijhouden en alle ritgegevens, zoals contact­persoon en reden van de reis, wijzigen.

Webfleet Solutions

We zijn al verbonden met enkele van de grootste OEM's* (original equipment manufac­turers) uit de auto-in­du­strie

Mogelijk zijn uw auto's, bestel­wagens en/of lichte bedrijfs­voer­tuigen al compatibel met onze OEM.connec­t-op­lossing.

Vraag een demo aan

Praat met onze experts en ontdek of uw voertuig compatibel is.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
OEM: original equipment manufac­turer zijn de officiële en echte auto-on­der­delen die door de fabrikant van uw auto zelf worden gemaakt.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten