Asset tracking software

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface

Volledig inzicht in uw aanhangers en aangedreven bedrijfs­mid­delen

Bedrijfs­mid­delen en wagen­park­voer­tuigen

Volledig inzicht in uw aanhangers en aangedreven bedrijfs­mid­delen

Webfleet, de toonaan­ge­vende telematica-oplossing in Europa, zorgt ervoor dat u uw waardevolle bedrijfs­mid­delen en wagenpark op één eenvoudige interface kunt volgen en bewaken. Onze asset tracking software met nauwkeurige GPS-po­si­ti­o­nering, gebruiks­rap­porten, onder­houd­smel­dingen en veel meer hiermee helpt u om de beveiliging, waarde en efficiëntie van uw bedrijfs­mid­delen te handhaven.

Webfleet Asset tracking software helpt u

Volg uw bedrijfs­mid­delen met nauwkeurige positi­o­nering

Bewaak de bewegingen van uw bedrijfs­mid­delen

Detecteer diefstal op tijd om effectief actie te kunnen ondernemen

Beheer hoe uw bedrijfs­mid­delen worden gebruikt

Houd uw bedrijfs­mid­delen in uitstekende staat

Verlaag de werklast met geauto­ma­ti­seerde rapportage

Belang­rijkste functies van asset tracking software

Volg uw waardevolle bedrijfs­mid­delen

Dankzij de gedetail­leerde kaart van Webfleet is het eenvoudig om precies te zien waar uw bedrijfs­mid­delen zich bevinden. Als ze niet op locatie zijn, kunt u erop vertrouwen dat u ze snel kunt vinden.

Screenshot van een kaart in Webfleet asset tracking software
Screenshot van voertuig­lo­catie op een kaart

Bekijk de locatie van uw bedrijfs­middel

Krijg beter inzicht in waar uw bedrijfs­mid­delen zijn geweest dankzij een positie-update om de vijf minuten op de kaart1.

Directe waarschu­wingen helpen om diefstal te voorkomen

De asset tracking software van Webfleet laat u weten wanneer de status van uw bedrijfs­middel verandert. Als het bijvoor­beeld een bepaald gebied binnenkomt of verlaat, of als er een ongeau­to­ri­seerde beweging wordt gedetec­teerd, ontvangt u een melding.

Bedrijfs­mid­delen en voertuigen op een werkplaats
Vracht­wagens en auto's op een snelweg

Uw bedrijfs­mid­delen in goede staat houden

U kunt onder­houds­taken plannen en beheren om uw bedrijfs­mid­delen in goede staat te houden. Stel meldingen in op basis van de kilome­ter­teller of verbruikte motortijd sinds laatste onderhoud.

Weet hoe uw bedrijfs­mid­delen worden gebruikt

Gebruik de bedrijfs­mid­de­len­kaart van Webfleet Asset tracking software voor een snel overzicht of bekijk geauto­ma­ti­seerde rapporten met betrekking tot de status van uw bedrijfs­mid­delen, waaronder huidige positie, rit, onderhoud, adres, locatie en invoer­rap­porten (bijv. status aanhan­gerdeur).

Een bedrijfs­mid­de­len­kaart van Webfleet Asset tracking software
Vrachtwagen op een snelweg

Koppel uw bedrijfs­middel en voertuig

Als uw voertuig is uitgerust met een LINK-trac­king­systeem, wordt de gekoppelde bedrijfs­mid­de­len-in­for­matie automatisch weergegeven op de kaart voor voertuigen en bedrijfs­mid­delen. U kunt eenvoudig identi­fi­ceren welk bedrijfs­middel aan welk voertuig is gekoppeld.

Bewaak uw volledige bedrijfs­voering

De asset tracking software geeft de locatie en status van elke aanhanger, aangedreven bedrijfs­middel2 en voertuig in uw wagenpark weer op één interface.

Asset tracking software op een tablet
construction

Technologie verandert de bouw. Wat kan dit voor u betekenen?

construction

Dit eBook onthult hoe digita­li­sering en automa­ti­sering de sector veranderen en hoe de barrières en risico's bij de imple­men­tatie van nieuwe techno­lo­gieën kunnen worden overwonnen.

Download het GRATIS

Alles wat u moeten weten over asset tracking

Wat is asset tracking?

0

Asset tracking is het proces om de exacte locatie, status, positie en andere relevante informatie van uw de assets van uw bedrijf te monitoren en te volgen. Assets kunnen worden gedefi­nieerd afhankelijk van uw bedrijf, wat kan variëren van apparatuur en tools tot IT-systemen en voertuigen. Asset management is een andere veel voorkomende term voor asset tracking. Een telema­ti­ca-op­lossing digita­li­seert het proces met functies zoals GPS-po­si­ti­o­nering en rapportage over het gebruik, waarmee u zicht houdt op uw waardevolle assets.

Welke assets zouden moeten worden gevolgd?

0

De assets van uw bedrijf kunnen bestaan uit verschil­lende tools, apparatuur, voertuigen en IT-systemen. Waardevolle assets zouden moeten worden gemonitord en gevolgd, omdat schade of diefstal duur en verstorend kan zijn voor uw bedrijf. Met telematica houdt u uw assets in goede staat dankzij onder­houd­smel­dingen. U kunt ook diefstal voorkomen met geofen­cing-waar­schu­wingen.

Wie kan asset tracking gebruiken?

0

Een groot aantal branches kan profiteren van asset tracking. In de bouw kunnen apparatuur en zware machines op verschil­lende locaties worden gevolgd. Trans­port­be­drijven en profes­si­onele servi­ce­be­drijven kunnen naast vracht­wagens ook aanhangers volgen en beheren hoe deze worden gebruikt.

Zorgaan­bieders kunnen medische apparatuur volgen en onder­wijs­in­stel­lingen kunnen labora­to­ri­um­ap­pa­ratuur volgen om ervoor te zorgen dat dit op de campus blijft.

Waarom is asset tracking belangrijk?

0

Als u volledig zicht hebt op uw assets, kunt u twee doelen bereiken: tijd en geld besparen. U kunt waardevolle inzichten krijgen in het gebruik van assets (wie, wanneer, waar, hoe), maar ook in onder­houds­schema's, de noodzaak van nieuwe apparatuur en diefstal­pre­ventie. Deze waardevolle gegevens kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te analyseren en de besluit­vorming te onder­steunen, zodat de efficiëntie kan worden verbeterd door het gebruik van assets te maxima­li­seren.

Hoe werkt asset tracking?

0

Er zijn verschil­lende methoden voor digitale of handmatige asset tracking. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan pen en papier, terwijl andere liever Excel gebruiken. Maar de meest effectieve en efficiënte manier voor het monitoren en volgen van het gebruik van uw assets is met software voor asset tracking. Sommige oplossingen voor asset tracking bieden mobiele applicaties en scanbare tags voor assets. Met mobiele applicaties kunt u assets eenvoudig onderweg volgen. De tags helpen u bij het identi­fi­ceren van assets en vormen een verbinding tussen de fysieke items en de bijbe­ho­rende informatie in de database. Er is een groot aantal opties voor tags, met inbegrip van streep­jes­codes, QR-codes en RFID-tags. Met behulp van RFID-tags kunnen fleet managers bestuurders identi­fi­ceren en welke voertuigen ze gebruiken.

Wat is software voor asset tracking?

0

Software voor asset tracking maakt gebruik van GPS om de positie van assets te bepalen. De software verbindt de locatie van uw assets met software voor het verzamelen van asset­ge­gevens. Sommige functies beschikken over geofencing, waarbij GPS wordt gebruikt voor het vaststellen van geogra­fische grenzen. Dit is een belangrijke functie waarmee uw assets kunnen worden beschermd tegen diefstal en ongeoor­loofd gebruik. Bovendien kunnen functies voor tracking en tracing niet alleen de huidige locatie van een asset vaststellen, maar ook vroegere locaties van assets, wat handig is voor asset management en het verbeteren van het gebruik van assets.

Wat zijn de voordelen van software voor asset tracking?

0

Webfleet Asset Tracking geeft fleet managers volledig zicht op aanhangers en aangedreven assets op een overzich­te­lijke interface. Behoud de veiligheid, waarde en effec­ti­viteit van uw assets met nauwkeurige GPS-po­si­ti­o­nering, rapportage over het gebruik, onder­houd­smel­dingen en nog veel meer.

Waarom heeft u asset tracking nodig?

0

Asset tracking is essentieel om de veiligheid en waarde van uw assets te garanderen. Het is van groot belang voor de efficiëntie en winst­ge­vendheid om te weten waar uw assets zijn en hoe deze worden gebruikt. Asset tracking met behulp van telematica zorgt ervoor dat u de controle houdt over de assets van uw organisatie. Software voor asset tracking vereen­voudigt uw admini­stra­tieve processen en voorkomt tijdrovend papierwerk.

Robuuste tracking van bedrijfs­mid­delen

Een LINK 340-trac­king­systeem voor bedrijfs­mid­delen en een abonnement op Webfleet Asset tracking software is alles wat u nodig heeft om uw bedrijfs­mid­delen effectief te beheren.

Stof- en water­be­stendig

Ontworpen voor zware omgevingen.

Accu met langdurige werking

Uitgerust met een grote oplaadbare 5800mAh Li-Ion-accu.

Geavan­ceerde mobiele netwerk­con­nec­ti­viteit

Maximaal bereik dankzij verschil­lende techno­lo­gieën.

Controle bedrijfs­mid­del­ac­ti­viteit

Interne accu3 geeft een dagelijkse update over de locatie als het bedrijfs­middel niet in gebruik is.

MECKY LOGISTICS GMBH gebruikt de Webfleet-oplossing sinds 2015. Met de fantas­tische nieuwe tracking van bedrijfs­mid­delen van de LINK 340 kunnen we onze aanhangers en tractoren op één plek volgen, wat ons bedrijf enorm helpt.
Mecky Logistics GmbH

U heeft uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet Asset tracking software uw bedrijf verder kan helpen.

Webfleet Asset tracking software
1 Volgweergave geeft niet de exacte routes weer die de bedrijfs­mid­delen hebben afgelegd.
2 Aangedreven bedrijfs­mid­delen hebben vaak motoren aan boord.
3 Beschikbaar gedurende maximaal 90 dagen wanneer LINK 340 volledig is opgeladen.