Ellenőrizze eszközeit és járműveit egy felületen

WEBFLEET eszköz­kö­vetés

A pótkocsik és a feszültség alatti eszközök teljes átlát­ha­tósága

A pótkocsik és a feszültség alatti eszközök teljes átlát­ha­tósága

Az Európa első számú telematikai megol­dá­sának számító WEBFLEET lehetővé teszi, hogy értékes eszközeit és jármű­parkját egyetlen egyszerű felületen felügyelje. Pontos GPS-hely­meg­ha­tá­ro­zással, kihasz­náltsági jelen­té­sekkel, karban­tartási értesí­té­sekkel és még sok mással segít megőrizni eszközei biztonságát, értékét és hatékony­ságát.

A WEBFLEET eszköz­kö­vetés előnyei:

A pontos helymeg­ha­tá­rozás segít megtalálni eszközeit

Kézben tarthatja eszközei mozgását

Időben észlelheti a lopást a hatékony fellépés érdekében

Kezelheti az eszközök haszná­la­tának módját

Eszközeit a legjobb állapotban tarthatja

Az automatikus jelen­té­sekkel csökken az adminiszt­ráció

Fő funkciók

Megta­lál­hatja értékes eszközeit

A WEBFLEET részletes térképe megkönnyíti az eszközök pontos helyének azono­sí­tását. Ha nem a munkavégzés helyszínén vannak, akkor is biztos lehet abban, hogy gyorsan megtalálja őket.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Tekintse meg az eszközök helyét

A térképen az ötper­cenként frissített pozíciókkal megtudhatja, hogy hol találhatók eszközei1.

Az azonnali riasztások segítenek megaka­dá­lyozni a lopásokat

A WEBFLEET tudatja Önnel, ha az eszköz állapota megváltozik. Például, ha az egy megha­tá­rozott területre lép vagy elhagyja azt, illetve a rendszer engedély nélküli mozgást észlel, Ön értesítést kap.

construction site
truck autobahn 01 clean

Tartsa fenn eszközei megfelelő állapotát

Ütemezheti és kezelheti a karban­tartási feladatokat, hogy eszközeit jó állapotban tartsa. Állítson be értesí­té­seket a kilomé­ter-számláló, az üzemóraszám vagy az utolsó karban­tartás óta eltelt idő alapján.

Legyen tisztában azzal, hogyan használják eszközeit

Használja a WEBFLEET eszköz­kár­tyáját a gyors áttekin­téshez, vagy tekintse meg az automa­tizált jelen­té­seket eszközei állapotáról, beleértve az aktuális helyzetet, utat, karban­tartást, címet, helyet és beviteli jelen­té­seket (pl. a pótkocsi ajtajának állapota).

asset tracking
truck bridge

Kapcsolja össze a pótkocsikat a vontatóval

Ha járműve rendelkezik LINK-kö­ve­tő­esz­közzel is, a társított eszköz adatai automa­ti­kusan megjelennek a térképen mind a járművek, mind a pótkocsik esetében. Könnyen azono­sít­hatja, hogy melyik pótkocsi melyik vontatóhoz kapcsolódik.

Ellenőrizze az egész műveletet

A WEBFLEET egy felületen jeleníti meg jármű­parkjába tartozó összes pótkocsi, feszültség alatti eszköz2 és jármű helyét és állapotát.

tablet asset tracking

Átfogó eszköz­követő

Csak a LINK 340 eszköz­követő eszközre és a WEBFLEET eszköz­követő előfi­ze­tésre van szüksége az eszközök hatékony kezelésének megkez­dé­séhez.

Por- és vízálló

Zord körül­mé­nyekre tervezve.

Hosszú élettartamú akkumulátor

Nagyméretű, tölthető 5800 mAh-s lítium-ion akkumu­lá­torral van felszerelve.

Fejlett mobil­há­lózati csatlakozás

Maximális lefedettség több technológia haszná­la­tával.

Az eszközök állapotának ellenőrzése

A belső akkumulátor3 naponta frissíti a helyada­tokat, ha az eszközt nem használják.

A MECKY LOGISTICS GMBH 2015 óta használja a WEBFLEET megoldásait. A nagyszerű új LINK 340 eszköz­kö­vetés segít­sé­gével egy helyen nyomon követjük pótko­csi­ja­inkat és vonta­tó­inkat, ami nagy segítség vállal­ko­zásunk számára.
Mecky Logistics GmbH

A befektetés 6–9 hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET eszköz­kö­vetés vállal­ko­zá­sának.

1 A nyomkövetés nem biztosítja az eszközök által megtett pontos útvonalakat.
2 A feszültség alatti eszközök általában fedélzeti motorokkal rendel­keznek.
3 Legfeljebb 90 napig érhető el, amikor a LINK 340 teljesen fel van töltve.