Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Webfleet

Webfleet

Ismerje meg Európa első számú jármű­park­kezelő rendszerét

A Webfleet Európa első számú vállalati járműkövető és jármű­park­kezelő szoftvere a felhőben. Fő funkciók:

Ellenőrizze járművei helyzetét a nap 24 órájában

A valós idejű nyomkö­ve­téssel

Jármű­kö­vetés⁠

Csökkenti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

A vezetői stílus figyelemmel kísérésével és fejlesz­té­sével

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás⁠

Optima­li­zálja üzleti folyamatait

A meglévő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel történő egyszerű integráció révén

PREMIUM.connect⁠

Maradjon a megfelelő útvonalakon

A professzi­o­nális navigá­ciónak és az élő forga­lom­ada­toknak köszön­hetően

Professzi­o­nális navigáció és dugókerülés⁠

Javíthatja szolgál­ta­tását

Dinamikus feladat­ki­osz­tással és zökke­nő­mentes jármű­ve­zetői kommu­ni­ká­cióval

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés⁠

Kövesse járműveit valós időben

Kövesse járműveit valós időben

Keresse meg járműveit az átlátható térkép­né­zetben, és nézze meg, hogy parkolnak-e vagy úton vannak. Határozza meg azt a jármű­ve­zetőt, aki a legal­kal­masabb egy új feladatra, hogy minima­li­zálja az úton töltött időt és magas színvonalon tartsa a szolgál­tatást.

Jármű­kö­vetés

Végezzen el több feladatot

Végezzen el több feladatot

Az iroda és a jármű­ve­zetők közötti zökke­nő­mentes kommu­ni­káció javítja a munka­fo­lya­mat-ke­zelést. Növelje az ügyfelek elége­dett­ségét a kiváló becsült érkezési időpon­tokkal, és optima­li­zálja megren­de­léseit.

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

Csökkentse az üzemanyag-fel­hasz­nálást és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet az üzemanyag-fel­hasz­ná­lásba. Azonosítsa az üzemanyag-ha­té­kony­sággal kapcsolatos trendeket és rendel­le­nes­sé­geket a vezér­lő­pulton, és tegyen lépéseket a fogyasztás csökkentése érdekében.

Webfleet jelentések

Az ügyfeleink véleménye

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

A legújabb hírek

Fedezze fel, hogyan csökkentheti a legjobban az üzemanyag­költ­sé­geket vállal­kozása számára

Az üzemanyag változékony és elkerül­he­tetlen költség. Mik a legha­té­ko­nyabb módszerek a vállalat üzemanyag-ki­adá­sainak csökken­tésére? Töltse le ingyenes útmuta­tónkat, hogy megismerje a legjobb üzemanyag-ta­ka­ré­kossági straté­giákat flottája számára.
Szerezze be az ingyenes útmutatót⁠

Hogyan csökkentheti a költségeket - mit tehet Ön és a jármű­ve­zetők?

Tartsa kézben flottája működési költségeit, a jármű­ve­zetők segít­sé­gével. Fedezze fel ingyenes e-köny­vünket, hogy megtudja, mely tényezők növelik az üzemanyag- és karban­tartási költségeket - és hogyan fékezheti meg ezeket.
Fedezze fel most⁠

Az elektromos meghajtás teljes értékének felsza­ba­dítása járművek telema­ti­kával

Az elektromos járművek (EV-k) előnyeinek és hátrá­nyainak mérlegelése során elgon­dol­kodhat azon, hogy hogyan élvezheti az előnyöket, miközben elkerülheti a buktatókat. Ingyenes e-könyvünk megvi­lá­gítja az utat. Töltse le most.
eBook letöltése⁠

Miért válassza a Webfleet vállalatot?

Több mint60,000ügyfél
Több mint20 évtapasztalat

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

A Webfleet segíthet az üzleti életben. Szeretné megtudni, hogyan? Próbálja ki most. Kérjen bemutatót, vagy beszéljen egy szakem­berrel még ma.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.