Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Kérjen bemutatót

Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Kérjen bemutatót

Az üzemanyag­költ­ségek csökkentése csupán a kezdet

Ismerje meg, miért köt össze több járművet a Webfleet, mint Európa bármely más jármű­park­ke­zelési megoldása

Kérjen bemutatót

Webfleet

Webfleet

Ismerje meg Európa első számú jármű­park­kezelő rendszerét

A Webfleet Európa első számú vállalati járműkövető és jármű­park­kezelő szoftvere a felhőben. Fő funkciók:

Ellenőrizze járművei helyzetét a nap 24 órájában

A valós idejű nyomkö­ve­téssel

Jármű­kö­vetés⁠

Csökkenti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

A vezetői stílus figyelemmel kísérésével és fejlesz­té­sével

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás⁠

Optima­li­zálja üzleti folyamatait

A meglévő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel történő egyszerű integráció révén

PREMIUM.connect⁠

Maradjon a megfelelő útvonalakon

A professzi­o­nális navigá­ciónak és az élő forga­lom­ada­toknak köszön­hetően

Professzi­o­nális navigáció és dugókerülés⁠

Javíthatja szolgál­ta­tását

Dinamikus feladat­ki­osz­tással és zökke­nő­mentes jármű­ve­zetői kommu­ni­ká­cióval

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés⁠

Kövesse járműveit valós időben

Kövesse járműveit valós időben

Keresse meg járműveit az átlátható térkép­né­zetben, és nézze meg, hogy parkolnak-e vagy úton vannak. Határozza meg azt a jármű­ve­zetőt, aki a legal­kal­masabb egy új feladatra, hogy minima­li­zálja az úton töltött időt és magas színvonalon tartsa a szolgál­tatást.

Jármű­kö­vetés

Végezzen el több feladatot

Végezzen el több feladatot

Az iroda és a jármű­ve­zetők közötti zökke­nő­mentes kommu­ni­káció javítja a munka­fo­lya­mat-ke­zelést. Növelje az ügyfelek elége­dett­ségét a kiváló becsült érkezési időpon­tokkal, és optima­li­zálja megren­de­léseit.

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

Csökkentse az üzemanyag-fel­hasz­nálást és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet az üzemanyag-fel­hasz­ná­lásba. Azonosítsa az üzemanyag-ha­té­kony­sággal kapcsolatos trendeket és rendel­le­nes­sé­geket a vezér­lő­pulton, és tegyen lépéseket a fogyasztás csökkentése érdekében.

Webfleet jelentések

Miért válassza a Webfleet vállalatot?

Több mint50,000ügyfél
Több mint20 évtapasztalat

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

A Webfleet segíthet az üzleti életben. Szeretné megtudni, hogyan? Próbálja ki most. Kérjen bemutatót, vagy beszéljen egy szakem­berrel még ma.