Mobil­al­kal­ma­zások

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A Webfleet Solutions mobil­al­kal­ma­zások segít­sé­gével útközben is kezelheti jármű­parkját, és hatékony kommu­ni­kációt folytathat a mobil munkaerővel.

Jármű­park­ke­zelők számára

Webfleet Solutions

WEBFLEET Mobile

Kezelje járműparkja működését bárhonnan.


Jármű­ve­zetők számára

Webfleet Solutions

WEBFLEET Logbook (Vezetési napló)

A futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­ve­téssel nem kell többé bajlódnia az utazás adminiszt­rá­ci­ó­jával.

Visszahívás kérése

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a Webfleet Solutions mobil­al­kal­ma­zások milyen előnyöket bizto­sít­hatnak jármű­park­jának.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most