Futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás a WEBFLEET Logbook alkal­ma­zással

A futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás mostantól gyerekjáték

A WEBFLEET automa­tizált naplózási funkciója megbízható útadatokat gyűjt be, így bizonyít­hatja járműparkja futás­tel­je­sít­ményét. Jármű­ve­zetői közvetlenül az okoste­le­fon­jukról vagy a jármű­ve­zetői terminálon keresztül érvénye­sít­hetik utazásaikat.

Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából

A futás­tel­je­sítmény nyilván­tartása gyerekjáték, mivel a jármű­ve­zetők érvénye­sít­hetik saját utazásaikat.

Kezelheti a költségeket és betarthatja az adóügyi irány­el­veket

Pontosabban felügyelheti a bevallott futás­tel­je­sít­ményt, és a vállalati, illetve a magán futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tar­tásnak megfelelően intézheti jármű­ve­zetői megté­rí­tését.

Biztos lehet afelől, hogy minden kilomé­terrel elszámolnak

A pontos futás­tel­je­sítmény nyilván­tartása mellett a WEBFLEET Logbook egyéb infor­má­ciókat is képes rögzíteni, például az utazás célját, az úti cél címét, valamint a kapcso­lat­tartó adatait.

A WEBFLEET Logbook akárhol használható

A WEBFLEET Logbook okoste­le­fonos alkalmazás segít­sé­gével kezelheti jármű­ve­zetői és üzlete megté­rí­tését, és kiszá­mít­hatja adóbe­val­lását is. Egyszerű módja a futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás naprakészen tartásának.

Együtt használva* egy járműbe szerelt LINK járműkövető eszközzel** az alkalmazás megjeleníti a járművezető okoste­le­fonján a futás­tel­je­sít­ményt és a megtett távolságot is.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Hogyan segíthet a WEBFLEET futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jármű­ve­ze­tőinek?

A WEBFLEET Logbook alkal­ma­zással a jármű­ve­zetők rögzíthetik az utazás egyéb adatait is, beleértve:

  • Az út típusa: üzleti, munkahelyi vagy magán­jellegű
  • Az utazás célja
  • Kapcso­lat­tartó
  • Jegyzetek
  • Állítható kilomé­ter­szám­lá­ló-be­ál­lí­tások

Take the hassle out of trip administration with WEBFLEET Logbook


Szerezd meg az alkalmazást

Az alkalmazás iOS-en az App Store, Androidon pedig a Google Play Áruház felületéről tölthető le.

Download on the App Store
Get it on Google play

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a WEBFLEET, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg az iparág típusát.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Haszná­la­tához WEBFLEET®-előfizetés szükséges.
** Rendszer­kö­ve­tel­mények: LINK 3xx firmware 1.9203 vagy újabb/LINK 5xx firmware 2.0 vagy újabb.