Sledování ujetých kilometrů vozového parku

Zjednodušte si správu jízd pomocí digitálního záznamu ujetých kilometrů

Naše digitální kniha jízd s ujetými kilometry pomáhá přesně a jednoduše sledovat ujeté kilometry včetně adminis­trativy u firemních vozidel, řidičů využí­va­jících v práci vlastní vozy a parků sdílených vozidel a zároveň chránit osobní údaje řidičů.

Aplikace Webfleet Logbook pomáhá:

Vytvářet indivi­duální profily řidičů

pro správu řidičů sdílených vozidel

Zjednodušit správu vozového parku

pro daňové účely, kontrolu nákladů a dodržování daňových nařízení

Snížit pracovní nároky

díky přesnému počitadlu kilometrů, které získává údaje přímo z počitadla kilometrů ve vozidle1

Snížit pracovní zátěž řidičů

pomocí automatické registrace pracovních a soukromých cest

Prokazovat dodržování daňových předpisů

díky spolehlivým a přesným údajům

Chránit soukromí řidičů

při používání firemních vozidel pro osobní účely

Hlavní funkce sledování ujetých kilometrů

Automa­ti­zované záznamy cest

Hlášení o sledování cest a ujetých kilometrů ze služby Webfleet lze používat pro účtování cestovného a k potvrzení při žádostech daňových úřadů. To vše vám pomáhá snížit daňovou zátěž a redukovat čas věnovaný adminis­trativě spojené s cestami.

sledování služebních najetých kilometrů
obchodní cestující používající sledování služebních najetých kilometrů

Zvýšené zabezpečení dat pro řidiče

Ochranu osobních údajů bereme vážně. Proto řidiči vidí pouze podrobnosti o svých vlastních cestách a společnosti mají možnost skrýt sledování u soukromých a firemních cest.

Dodržování daňových předpisů

Naše služba automa­tického sledování ujetých kilometrů zajišťuje správné zdanění zaměst­na­neckých benefitů. To rovněž pomáhá dodržovat předpisy pro účely auditu úřadu HM Revenue and Customs (HMRC), který vyžaduje uchovávat dokumentaci o ujetých kilometrech po dobu minimálně 5 let.

správa sledování ujetých kilometrů
indikátor funkce OptiDrive

Zpětná vazba o stylu jízdy

Skóre řidičů (OptiDrive) se ukazují na zařízení Driver Terminal PRO i v mobilní aplikaci Webfleet Logbook. Díky tomu se řidiči mohou věnovat bezpečné a spolehlivé jízdě a zároveň udržovat dobrou pověst vaší společnosti.

Intuitivní mobilní aplikace

Řidiči mohou řešit adminis­trativu spojenou se sledováním cesty a ujetými kilometry v uživatelsky přívětivé mobilní aplikaci Webfleet Logbook. Mohou v ní upravit všechny podrobnosti o cestě (jako je kontaktní osoba a účel cesty), přiřadit se k dostupným vozidlům, upravit nastavení počitadla kilometrů a dostávat zpětnou vazbu pro řidiče (OptiDrive).

balíček s aplikací na sledování ujetých kilometrů
přehled o cestě ve vozovém parku

Spolehlivé a přesné údaje

Data z počitadla kilometrů se aktualizují v reálném čase přímo z počitadla kilometrů ve vozidle. Takže při žádostech daňových úřadů budete mít přesné výkazy. Přehled o cestě je možné kdykoli stáhnout ve službě Webfleet nebo v mobilní aplikaci.


Vše, co potřebujete vědět o sledování počtu ujetých kilometrů

Jak funguje sledování ujetých kilometrů?

0
Přejít na obsah

Sledování ujetých kilometrů je obecný výraz pro záznam vzdálenosti najeté v rámci práce. Může se provádět z mnoha různých důvodů, například kvůli dodržování předpisů, z daňových důvodů nebo kvůli proplácení výdajů zaměstnanců. To je užitečné pro řadu různých typů firem a někdy také povinné.

V podstatě jde o to, že všechny kilometry ujeté zaměst­nancem v rámci výkonu práce se sledují a zazna­me­návají. K tomuto účelu lze využít řadu různých systémů pro sledování ujetých kilometrů od manuálních procesů s papírovými dokumenty přes tabulky v aplikaci Excel po digitální služby pro zazna­me­návání ujetých kilometrů, které celý proces automa­tizují. Pojďme se důkladněji podívat na poslední možnost.

Jaké jsou výhody automa­tického sledování ujetých kilometrů?

0
Přejít na obsah

Sledovat ujeté kilometry pravdě­po­dobně nebude vaší hlavní povinností, ať už jste řidič nebo správce vozového parku. Proto pro vás asi není žádoucí trávit delší dobu vyplňováním papírové dokumentace nebo aktualizací tabulek, abyste to zvládali.

Proto se stále více společností obrací k automa­tickému sledování ujetých kilometrů. Tato řešení za vás přesně vyřeší adminis­trativu ohledně kilometrů ujetých s firemním vozidlem. Manuální úkony už nebudou na vás a budete se moci věnovat své hlavní práci.

Jako firma máte také povinnost uchovávat přesné záznamy o pracovních a soukromých cestách vozidel. Pokud to neuděláte, může to vést k penále za daň z příjmu podle nepřesného cestovného. Používání mobilní sledovací aplikace a digitálního úložiště vám pomůže vyhnout se nákladným pokutám.

Jak aplikace na sledování ujetých kilometrů funguje?

0
Přejít na obsah

Dejme tomu, že máte vozový park sdílených vozidel. Kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů vytvoří profil pro každého řidiče ve vozovém parku. Řidič poté může řešit správu cesty v mobilní aplikaci a snadno zazna­me­návat hlavní informace, jako je účel cesty, použité vozidlo, nastavení počitadla kilometrů atd. Některé aplikace poté dokonce poskytnou zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

Data počitadla kilometrů se poté aktualizují v reálném čase přímo z počitadla kilometrů ve vozidle. Všechna data z cesty lze uchovávat. Poté k nim má snadný přístup správce vozového parku, když potřebuje účtovat cestovné a ověřovat daňové údaje.

Proč používat aplikaci na sledování ujetých kilometrů pro firmy?

0
Přejít na obsah

Jednoduše řečeno, kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů řidičům a správcům vozového parku usnadňuje život. Díky automa­tizaci většího počtu manuálních úkolů je adminis­trativa jednodušší. To znamená, že řidič i manažer se mohou plně věnovat jiným zásadním úkolům, což vede ke zvýšení efektivity a snížení stresu.

Vědomí, že důležité úkony provádí spolehlivý a konzis­tentní systém, také přináší jistý klid. Když chtějí daňové úřady provést audit vašich záznamů, aby zkont­ro­lovaly, zda se správně daní zaměst­na­necké benefity, spoleh­livost a přesnost záznamů z aplikace na sledování ujetých kilometrů se bude velmi hodit. Máte zajištěný další zásadní úkol!

Jak jsme zmínili výše, některé aplikace na sledování ujetých kilometrů zároveň dávají zpětnou vazbu ohledně výkonu řidiče. Například aplikace Webfleet Logbook nabízí řidiči zpětnou vazbu v systému OptiDrive 360, který sleduje důležité prvky stylu jízdy, jako jsou překročení rychlosti, události během jízdy, chod naprázdno, spotřeba paliva, konstantní rychlost, volný dojezd atd. Tato data pomáhají řidiči pracovat bezpečněji, efektivněji z hlediska nákladů a šetrněji k životnímu prostředí.

Je ale také důležité pamatovat na to, jak bude aplikace na sledování ujetých kilometrů přistupovat k soukromí řidiče. Například kvalitní aplikace na sledování ujetých kilometrů poskytne řidiči možnost přerušit sledování vozidla, pokud jej používají k soukromé cestě. Rovněž je důležité, aby posky­to­vatel aplikace uchovával všechna data o cestě a řidičích co možná nejbez­pečněji.

Jaká mobilní sledovací aplikace je pro vás ideální?

0
Přejít na obsah

Funkce požadované od mobilní sledovací aplikace se budou lišit u různých společností. Někdy budete potřebovat jen nejzá­klad­nější údaje o cestě, zatímco jindy je nutné podrobnější a výkonnější řešení.

Ať už máte jakékoli požadavky, je dobré pamatovat, že hlavním důvodem k používání aplikace na sledování ujetých kilometrů je zjedno­dušení práce. Proto je důležité, aby vybraná aplikace nezapo­mínala na uživa­telskou přívětivost. Najděte si aplikaci s rozhraním vstřícným k uživatelům, která nedělá problémy vám ani vašim řidičům a jejíž ovládání vám nezabere příliš mnoho času.

Společnost Webfleet vyvinula aplikaci Webfleet Logbook, aby pomohla podnikům, jako je ten váš, efektivně spravovat data o ujetých kilometrech. Pokud se chcete zbavit komplikací se správou cesty, rádi vám s tím pomůžeme. Kontaktujte některého z našich odborníků na měření ujetých kilometrů a zjistěte, co pro vás můžeme udělat.

Co potřebujete ke službě Webfleet Logbook

Zařízení pro sledování vozidel LINK

Předplatné služby Webfleet

Mobilní aplikaci Webfleet Logbook

1Počitadlo kilometrů s hlášením prostřed­nictvím zařízení připojeného přes sběrnici CAN (LINK 610 nebo LINK 710) ve vozidle.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.