Sledujte svůj cenný majetek pomocí softwaru na sledování majetku

Sledujte svá vozidla a majetek z jednoho rozhraní

Získejte možnost kdykoli zjistit polohu majetku ve vozovém parku, ať už se nachází na pracovišti nebo na cestách. Sledujte svá vozidla a majetek z jednoho rozhraní, ve kterém můžete snadno řídit využití návěsů nebo poháněného vybavení.


Úplný přehled o návěsech a poháněném majetku

Úplný přehled o návěsech a poháněném majetku

Sledování cenného majetku ve vozovém parku je zásadní ke snížení nákladů a zvýšení efektivity. Díky softwaru na sledování majetku pomocí GPS můžete sledovat polohu veškerého majetku včetně využití a nutné údržby. Software Webfleet na sledování majetku umožňuje zachovat zabezpečení, hodnotu a produk­tivitu majetku bez časově náročné správy. Díky jednomu nástroji můžete získat celkový přehled, ať už máte na starost nepoháněný majetek, jako jsou návěsy, nebo poháněný, jako jsou buldozery.

Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o sledování majetku.⁠

Sledování majetku ve službě Webfleet vám pomáhá

Zjistit polohu majetku

Uvidíte přesnou polohu majetku, díky určování polohy pomocí GPS

Sledovat pohyb majetku

Budete vědět, zda majetek opustil vymezenou oblast

Zabránit krádežím

Upozornění vám pomohou zabránit krádežím

Řídit využití majetku

Díky hlášením budete mít přehled o využití majetku

Zjednodušit údržbu majetku

Údržbu můžete plánovat a řídit online

Snížit adminis­tra­tivní zatížení

Automatická hlášení poskytují informace o stavu majetku

Hlavní funkce softwaru na sledování majetku

Zjišťování polohy cenného majetku

Na podrobné mapě pro sledování majetku ve službě Webfleet uvidíte, kde přesně se váš majetek nachází. Pokud nejsou návěsy nebo poháněné vybavení na pracovišti, budete je moct rychle najít. Získáte neustálý přehled o cenném majetku s aktua­li­zacemi polohy na mapě každých 5 minut1.

map trailer standstill
construction site

Okamžitá upozornění jako prevence odcizení

Služba Webfleet vám oznámí, když se stav vašeho majetku změní. Například při výjezdu z definované oblasti nebo při vjezdu do ní, případně při detekci neopráv­něného pohybu dostanete oznámení. Potřebujete sledovat stav majetku, když jste mimo kancelář? Díky aplikaci Webfleet Mobile můžete mít přehled o činnosti vozového parku a polohách majetku na mobilním telefonu.

Udržujte stav majetku

Udržujte svůj majetek ve stále dobrém stavu plánováním a správou úloh údržby. Když se budete starat o údržbu majetku, můžete se vyhnout nečekaným prostojům a ztrátě zakázek. Nastavte si upozornění na základě počitadla kilometrů, doby provozu motoru nebo doby od poslední plánované preventivní údržby.

truck autobahn 01 clean
asset tracking

Mějte přehled o využití majetku

Můžete použít kartu majetku ve službě Webfleet, kde najdete stručný přehled, nebo se podívat na automatická hlášení ohledně stavu majetku včetně aktuální pozice, cesty, údržby, adresy, umístění a hlášení vstupů (např. stav dveří návěsu). Služba Webfleet v jednom rozhraní zobrazuje polohu a stav každého návěsu, poháněného zařízení2 a vozidla vašeho vozového parku. Díky sledování majetku v podstatě můžete spravovat veškerý provoz.

Propojte svůj majetek a vozidlo

Pokud je vozidlo také vybaveno sledovacím zařízení LINK, informace o propojeném majetku se automaticky zobrazí na mapě pro vozidlo i položku majetku. Snadno zjistíte, která položka majetku je připojená ke kterému vozidlu. To zjedno­dušuje řízení využití, protože okamžitě vidíte, které položky majetku jsou pořád dostupné.

truck bridge
service van mobile 02

Sledujte svá vozidla a majetek v mobilní aplikaci

Díky sledování majetku Webfleet máte přístup ke všem datům firmy ze svého online účtu. To znamená, že můžete sledovat majetek v rámci vozového parku na cestách v mobilní aplikaci. Se spolehlivým připojením k internetu a aplikací Webfleet Mobile na telefonu můžete kontrolovat stav majetku kdykoli a odkudkoli.

Prohlédněte si naše řešení sledování majetku

Společnost MECKY LOGISTICS GMBH používá řešení Webfleet od roku 2015. Skvělé nové zařízení pro sledování majetku LINK 340 nám umožňuje monitorovat návěsy a tahače na jednom místě, což je pro naši firmu velice přínosné.
Mecky Logistics GmbH

Vše, co potřebujete vědět o sledování majetku

Co je sledování majetku?

0
Přejít na obsah

Sledování majetku je proces monito­rování a sledování přesné polohy, stavu, umístění a dalších relevantních informací o majetku společnosti. Majetek je možné definovat podle podnikání, může tedy jít o cokoli od vybavení a nástrojů po IT zařízení a vozidla. Dalším běžně používaným termínem pro sledování majetku je správa položek. Telematické řešení digita­lizuje tento proces pomocí funkcí, jako je určování polohy pomocí GPS a hlášení o využití, díky kterým získáte přehled o svém cenném majetku.

Jaký je rozdíl mezi sledováním majetku a správou majetku?

0
Přejít na obsah

Sledování majetku i správa majetku představují důležité aspekty provozu vozového parku, ale mají různé účely. Sledování majetku označuje proces sledování polohy a stavu majetku v reálném čase, zatímco správa majetku zahrnuje strategické plánování a rozhodování během jeho celého životního cyklu. Efektivní sledování majetku pomáhá k lepší správě majetku díky přesným a aktuálním informacím o jeho poloze a využití. Tyto informace pomáhají provo­zo­va­telům vozového parku informovaně se rozhodovat o údržbě majetku, jeho využití a výměnách.

Jaký majetek by měl být sledován?

0
Přejít na obsah

Majetek vaší organizace může zahrnovat různé nástroje, vybavení, vozidla a IT systémy. Majetek vysoké hodnoty by měl být monitorován a sledován, protože jeho poškození nebo odcizení může být nákladné a narušit chod podniku. Díky telematice můžete udržovat svůj majetek v dobrém provozním stavu pomocí oznámení o údržbě. Pomocí upozornění na vymezené geografické zóny také můžete zabránit krádežím.

Kdo může využívat sledování majetku?

0
Přejít na obsah

Sledování majetku může být přínosné pro celou řadu odvětví. Ve staveb­nictví je možné sledovat vybavení a těžké stroje na různých stave­ništích. Společnosti poskytující přepravu a profe­si­o­nální služby mohou sledovat nejen nákladní vozy, ale také návěsy a spravovat jejich využití.

Ve zdravot­nictví je možné sledovat lékařské vybavení a vzdělávací instituce je mohou využít u labora­torního vybavení k zajištění, že zůstane v areálu.

Proč je sledování majetku důležité?

0
Přejít na obsah

Pokud máte úplný přehled o majetku, můžete dosáhnout dvou cílů: ušetřit čas a peníze. Můžete získat cenné informace o tom, jak se váš majetek využívá (kým, kdy, kde, jak), nebo o plánech údržby, potřebě nového vybavení a ochraně před krádeží. Všechna tato důležitá data je možné použít k analýze provozu a při rozhodování, a zlepšit tak efektivitu na základě maxima­lizace využití majetku.

Jak sledování majetku funguje?

0
Přejít na obsah

Existuje řada metod, jak sledovat majetek digitálně nebo ručně. Některé společnosti dávají přednost papírové dokumentaci, jiné Excelu. Nejefek­tiv­nější způsob, jak monitorovat a sledovat využití majetku společnosti, ale představuje software pro sledování majetku. Některá řešení pro sledování majetku nabízejí mobilní aplikace a skeno­va­telné štítky na majetek. S mobilním zařízením můžete snadno skenovat majetek na cestách. Štítky pomáhají identi­fi­kovat majetek a propojit fyzické předměty s informacemi v databázi. Štítky mohou mít řadu podob včetně čárových kódů, kódů QR a značek RFID. Značky RFID umožňují správcům vozového parku identi­fi­kovat řidiče a vozidla, která používají.

Co je software pro sledování majetku?

0
Přejít na obsah

Software pro sledování majetku využívá systém GPS k zjištění polohy majetku. Poloha majetku je propojená se softwarem, který o něm shromažďuje údaje. Mezi funkce patří geofencing (zónové monito­rování), který využívá GPS k definování geogra­fických hranic. Jde o důležitou funkci, která chrání majetek před krádeží a neopráv­něným používáním. Dále pak funkce sledování a zjišťování polohy, která může zjistit nejen aktuální polohu majetku, ale také jeho dřívější polohu, což je užitečné při správě položek a zlepšování jejich využití.

Jaké jsou výhody softwaru sledování majetku?

0
Přejít na obsah

Sledování majetku ve službě Webfleet poskytuje správcům vozového parku úplný přehled o návěsech a poháněném majetku v jednoduchém rozhraní. Zachovejte bezpečnost, hodnotu a efektivitu majetku díky přesnému sledování pozice GPS, hlášení o využití, oznámení o údržbě a dalším funkcím.

Proč potřebujete sledování majetku?

0
Přejít na obsah

Sledování majetku je klíčem k zabezpečení majetku a uchování jeho hodnoty. K dosažení co nejvyšší efektivity a ziskovosti je zásadní vědět, kde se váš majetek nachází – a jak je využíván. Sledování majetku řízené pomocí telematiky zajišťuje, že máte majetek své organizace pod kontrolou. Software ke sledování majetku zjedno­dušuje adminis­tra­tivní procesy a odstraňuje zdlouhavé papírování.

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Se, hvordan Webfleet Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Zobrazení pro sledování neuvádí přesné trasy, kudy se majetek pohyboval.
2 Poháněný majetek má zpravidla vlastní motor.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.