Sledujte svůj majetek a vozidla v jednom rozhraní

Sledování majetku ve službě WEBFLEET

Úplný přehled o přívěsech a poháněném majetku

Úplný přehled o přívěsech a poháněném majetku

Služba WEBFLEET, přední evropské telematické řešení, umožňuje sledovat jak cenný majetek, tak vozový park v jednom jednoduchém rozhraní. Přesné sledování pozice GPS, hlášení o využití, oznámení o údržbě a další funkce vám pomáhají zachovat bezpečnost, hodnotu a efektivitu vašeho majetku.

WEBFLEET Asset Tracking hjælper dig med at

Zjišťování polohy majetku díky přesnému sledování pozice

Kontrola nad pohybem majetku

Včasná detekce krádeže s možností efektivně reagovat

Správa využití majetku

Udržování majetku ve vynikajícím stavu

Snížení pracovní zátěže díky automa­tickým hlášením

Hlavní vlastnosti

Zjišťování polohy cenného majetku

Na detailní mapě ve službě WEBFLEET snadno uvidíte, kde se váš majetek momentálně nachází. Pokud není ve vašem areálu, snadno jej najdete.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Zobrazení umístění majetku

Díky pozici na mapě aktua­li­zované každých 5 minut budete vědět, kde se váš majetek nacházel1.

Okamžitá upozornění jako prevence odcizení

Služba WEBFLEET vám oznámí, když se stav vašeho majetku změní. Například při výjezdu nebo vjezdu do definované oblasti nebo při detekci neopráv­něného pohybu dostanete oznámení.

construction site
truck autobahn 01 clean

Udržujte stav majetku

Udržujte svůj majetek ve stále dobrém stavu plánováním a správou úloh údržby. Konfi­gu­rujte oznámení na základě počitadla kilometrů, provozu motoru nebo doby uplynulé od poslední údržby.

Mějte přehled o využití majetku

Můžete použít kartu majetku ve službě WEBFLEET, kde najdete stručný přehled, nebo se podívat na automatická hlášení ohledně stavu majetku včetně aktuální pozice, cesty, údržby, adresy, umístění a hlášení vstupů (např. stav dveří přívěsu).

asset tracking
truck bridge

Propojte svůj majetek a vozidlo

Pokud je vozidlo také vybaveno sledovacím zařízení LINK, informace o propojeném majetku se automaticky zobrazí na mapě pro vozidlo i položku majetku. Snadno zjistíte, která položka majetku je připojená ke kterému vozidlu.

Mějte přehled o celkovém provozu

Služba WEBFLEET v jednom rozhraní zobrazuje polohu a stav každého přívěsu, poháněného zařízení2 a vozidla vašeho vozového parku.

tablet asset tracking

Efektivní sledování majetku

Zařízení pro sledování majetku LINK 340 a předplatné Sledování majetku ve službě WEBFLEET vám stačí k efektivní správě majetku.

Odolnost vůči prachu a vodě

Navrženo do náročných podmínek.

Dlouhá výdrž baterie

Vybaveno velkou dobíjecí Li-Ion baterií s kapacitou 5800 mAh.

Pokročilé připojení k mobilní síti

Maximální pokrytí díky několika techno­logiím.

Průběžná kontrola majetku

Interní baterie3 poskytuje každodenní zprávu o poloze, když se majetek nepoužívá.

Společnost MECKY LOGISTICS GMBH používá řešení WEBFLEET od roku 2015. Skvělé nové zařízení pro sledování majetku LINK 340 nám umožňuje monitorovat přívěsy a traktory na jednom místě, což je pro naši firmu velice přínosné.
Mecky Logistics GmbH

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Se, hvordan WEBFLEET Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Zobrazení pro sledování neuvádí přesné trasy, kudy se majetek pohyboval.
2 Poháněný majetek má zpravidla vlastní motor.
3 Dostupné max. po dobu 90 dní, když je zařízení LINK 340 plně nabité.