Sledujte svůj majetek a vozidla v jednom rozhraní

Sledování majetku ve službě Webfleet

Úplný přehled o přívěsech a poháněném majetku

Úplný přehled o přívěsech a poháněném majetku

Služba Webfleet, přední evropské telematické řešení, umožňuje sledovat jak cenný majetek, tak vozový park v jednom jednoduchém rozhraní. Přesné sledování pozice GPS, hlášení o využití, oznámení o údržbě a další funkce vám pomáhají zachovat bezpečnost, hodnotu a efektivitu vašeho majetku.

Webfleet Asset Tracking hjælper dig med at

Zjišťování polohy majetku díky přesnému sledování pozice

Kontrola nad pohybem majetku

Včasná detekce krádeže s možností efektivně reagovat

Správa využití majetku

Udržování majetku ve vynikajícím stavu

Snížení pracovní zátěže díky automa­tickým hlášením

Hlavní vlastnosti

Zjišťování polohy cenného majetku

Na detailní mapě ve službě Webfleet snadno uvidíte, kde se váš majetek momentálně nachází. Pokud není ve vašem areálu, snadno jej najdete.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Zobrazení umístění majetku

Díky pozici na mapě aktua­li­zované každých 5 minut budete vědět, kde se váš majetek nacházel1.

Okamžitá upozornění jako prevence odcizení

Služba Webfleet vám oznámí, když se stav vašeho majetku změní. Například při výjezdu nebo vjezdu do definované oblasti nebo při detekci neopráv­něného pohybu dostanete oznámení.

construction site
truck autobahn 01 clean

Udržujte stav majetku

Udržujte svůj majetek ve stále dobrém stavu plánováním a správou úloh údržby. Konfi­gu­rujte oznámení na základě počitadla kilometrů, provozu motoru nebo doby uplynulé od poslední údržby.

Mějte přehled o využití majetku

Můžete použít kartu majetku ve službě Webfleet, kde najdete stručný přehled, nebo se podívat na automatická hlášení ohledně stavu majetku včetně aktuální pozice, cesty, údržby, adresy, umístění a hlášení vstupů (např. stav dveří přívěsu).

asset tracking
truck bridge

Propojte svůj majetek a vozidlo

Pokud je vozidlo také vybaveno sledovacím zařízení LINK, informace o propojeném majetku se automaticky zobrazí na mapě pro vozidlo i položku majetku. Snadno zjistíte, která položka majetku je připojená ke kterému vozidlu.

Mějte přehled o celkovém provozu

Služba Webfleet v jednom rozhraní zobrazuje polohu a stav každého přívěsu, poháněného zařízení2 a vozidla vašeho vozového parku.

tablet asset tracking

Vše, co potřebujete vědět o sledování majetku

Co je sledování majetku?

0

Sledování majetku je proces monito­rování a sledování přesné polohy, stavu, umístění a dalších relevantních informací o majetku společnosti. Majetek je možné definovat podle podnikání, může tedy jít o cokoli od vybavení a nástrojů po IT zařízení a vozidla. Dalším běžně používaným termínem pro sledování majetku je správa položek. Telematické řešení digita­lizuje tento proces pomocí funkcí, jako je určování polohy pomocí GPS a hlášení o využití, díky kterým získáte přehled o svém cenném majetku.

Jaký majetek by měl být sledován?

0

Majetek vaší organizace může zahrnovat různé nástroje, vybavení, vozidla a IT systémy. Majetek vysoké hodnoty by měl být monitorován a sledován, protože jeho poškození nebo odcizení může být nákladné a narušit chod podniku. Díky telematice můžete udržovat svůj majetek v dobrém provozním stavu pomocí oznámení o údržbě. Pomocí upozornění na vymezené geografické zóny také můžete zabránit krádežím.

Kdo může využívat sledování majetku?

0

Sledování majetku může být přínosné pro celou řadu odvětví. Ve staveb­nictví je možné sledovat vybavení a těžké stroje na různých stave­ništích. Společnosti poskytující přepravu a profe­si­o­nální služby mohou sledovat nejen nákladní vozy, ale také návěsy a spravovat jejich využití.

Ve zdravot­nictví je možné sledovat lékařské vybavení a vzdělávací instituce je mohou využít u labora­torního vybavení k zajištění, že zůstane v areálu.

Proč je sledování majetku důležité?

0

Pokud máte úplný přehled o majetku, můžete dosáhnout dvou cílů: ušetřit čas a peníze. Můžete získat cenné informace o tom, jak se váš majetek využívá (kým, kdy, kde, jak), nebo o plánech údržby, potřebě nového vybavení a ochraně před krádeží. Všechna tato důležitá data je možné použít k analýze provozu a při rozhodování, a zlepšit tak efektivitu na základě maxima­lizace využití majetku.

Jak sledování majetku funguje?

0

Existuje řada metod, jak sledovat majetek digitálně nebo ručně. Některé společnosti dávají přednost papírové dokumentaci, jiné Excelu. Nejefek­tiv­nější způsob, jak monitorovat a sledovat využití majetku společnosti, ale představuje software pro sledování majetku. Některá řešení pro sledování majetku nabízejí mobilní aplikace a skeno­va­telné štítky na majetek. S mobilním zařízením můžete snadno skenovat majetek na cestách. Štítky pomáhají identi­fi­kovat majetek a propojit fyzické předměty s informacemi v databázi. Štítky mohou mít řadu podob včetně čárových kódů, kódů QR a značek RFID. Značky RFID umožňují správcům vozového parku identi­fi­kovat řidiče a vozidla, která používají.

Co je software pro sledování majetku?

0

Software pro sledování majetku využívá systém GPS k zjištění polohy majetku. Poloha majetku je propojená se softwarem, který o něm shromažďuje údaje. Mezi funkce patří geofencing (zónové monito­rování), který využívá GPS k definování geogra­fických hranic. Jde o důležitou funkci, která chrání majetek před krádeží a neopráv­něným používáním. Dále pak funkce sledování a zjišťování polohy, která může zjistit nejen aktuální polohu majetku, ale také jeho dřívější polohu, což je užitečné při správě položek a zlepšování jejich využití.

Jaké jsou výhody softwaru sledování majetku?

0

Sledování majetku ve službě Webfleet poskytuje správcům vozového parku úplný přehled o návěsech a poháněném majetku v jednoduchém rozhraní. Zachovejte bezpečnost, hodnotu a efektivitu majetku díky přesnému sledování pozice GPS, hlášení o využití, oznámení o údržbě a dalším funkcím.

Proč potřebujete sledování majetku?

0

Sledování majetku je klíčem k zabezpečení majetku a uchování jeho hodnoty. K dosažení co nejvyšší efektivity a ziskovosti je zásadní vědět, kde se váš majetek nachází – a jak je využíván. Sledování majetku řízené pomocí telematiky zajišťuje, že máte majetek své organizace pod kontrolou. Software ke sledování majetku zjedno­dušuje adminis­tra­tivní procesy a odstraňuje zdlouhavé papírování.

Efektivní sledování majetku

Zařízení pro sledování majetku LINK 340 a předplatné Sledování majetku ve službě Webfleet vám stačí k efektivní správě majetku.

Odolnost vůči prachu a vodě

Navrženo do náročných podmínek.

Dlouhá výdrž baterie

Vybaveno velkou dobíjecí Li-Ion baterií s kapacitou 5800 mAh.

Pokročilé připojení k mobilní síti

Maximální pokrytí díky několika techno­logiím.

Průběžná kontrola majetku

Interní baterie3 poskytuje každodenní zprávu o poloze, když se majetek nepoužívá.

Společnost MECKY LOGISTICS GMBH používá řešení Webfleet od roku 2015. Skvělé nové zařízení pro sledování majetku LINK 340 nám umožňuje monitorovat přívěsy a traktory na jednom místě, což je pro naši firmu velice přínosné.
Mecky Logistics GmbH

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Se, hvordan Webfleet Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Zobrazení pro sledování neuvádí přesné trasy, kudy se majetek pohyboval.
2 Poháněný majetek má zpravidla vlastní motor.
3 Dostupné max. po dobu 90 dní, když je zařízení LINK 340 plně nabité.