Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Profe­si­o­nální navigace a vyhýbání se dopravním zácpám

Nejlepší vzdálenost je ta, kterou ujet nemusíte

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Uvíznutí v dopravní zácpě ovlivňuje produk­tivitu pracovníků a má velký dopad na vaše služby a plánování. Proto věříme, že efektivní správa vozového parku začíná u profe­si­o­nální navigace, která si dokáže poradit s dopravní situací. Lépe řečeno: která se dokáže vyhnout dopravní zácpě. Společnost TomTom disponuje dlouho­letými zkušenostmi a poskytuje rozsáhlou síť aktuálních dopravních dat a pokročilých algoritmů a jejich kombinace využívá k dosažení tohoto cíle.

Funkce

Mimořádně přesné aktuální dopravní informace

Řidiči se na službu TomTom Traffic* mohou spolehnout. Je tak přesná, že budou včas upozorněni na konec dopravní zácpy a nebudou muset prudce brzdit. Ještě spíše se však dopravě úplně vyhnou díky biliónům shromáž­děných datových bodů od stamiliónů zařízení společnosti TomTom, které spolu s aktuálními zobrazeními dopravy umožňují vytvářet přesné předpovědi a vyhnout se dopravním zácpám.

untranslated
untranslated

Již žádná zpoždění kvůli uzavírkám silnic

Díky zařízením Driver terminal společnosti TomTom se vyhnete dopravním zácpám a už nikdy v nich neuvíznete. Problém už nepřed­stavují ani uzavírky. Naše zařízení nyní rozpoznají uzavřené silnice a naplánují objížďku i v případě, že je zvýšená koncentrace vozidel na určitých silnicích objízdné trasy.

Nejrych­lejší trasy

Navigační technologie společnosti TomTom je vybavena databází skutečných dob jízdy, díky které vypočítá tu nejrych­lejší trasu, kamkoli pojedete v libovolnou dobu. Kromě aktuální dopravní situace bere v úvahu také faktory jako semafory, kruhové objezdy a další překážky po cestě.

untranslated
untranslated

Méně času na silnici

Díky systémům TomTom stráví vaši pracovníci méně času na silnici, více času se zákazníky a budou jim poskytovat realis­tickou předpo­klá­danou dobu příjezdu. Vaši řidiči budou moci udělat dojem na zákazníky svou spoleh­li­vostí a současně při každé cestě ztratí méně času a spotřebují méně paliva. Jejich zvýšená produk­tivita bude mít přímý dopad na vaše příjmy.

Navigace přizpů­sobená velkým vozidlům

Buďte si jisti, že naše odolné navigační zařízení pro nákladní vozy ví, že se vaše velké vozidlo na silnici vejde. Naše technologie přizpů­so­beného plánování trasy zohledňují typ, velikost, váhu, náklad a rychlost vozidla, takže při průjezdu pod nízkým mostem již nikdy nebudete muset mít obavy.

Webfleet Solutions
untranslated

Rychlostní radary

Rychlostní radary jsou cenným přínosem při zajišťování bezpečné jízdy a dodržování dopravních předpisů. Poloha stálých a mobilních rychlostních radarů se zobrazuje na zařízení ve vozidle a pomáhá řidičům pravidelně kontrolovat rychlost a bezpečný způsob jízdy.**

Driver Terminals

Se správným předplatným podporují všechna zařízení Driver terminal řady PRO aktuální dopravní informace. Kromě toho mohou být součástí vašeho řešení správy vozového parku a mohou řidičům poskytovat zpětnou vazbu Active Driver Feedback, která pomůže ušetřit palivo, zasílat příkazy přímo do vozidel, zazna­me­návat pracovní dobu a mnohem více.

Objevte zařízení PRO
Webfleet Solutions

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Vyžaduje předpla­cenou službu.** Služba Rychlostní radary může být v některých zemích zakázána a je nutné ji používat v souladu s místní legisla­tivou. Služba Rychlostní radary není dostupná ve Švýcarsku a ve Francii.

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní