Profes­sionel navigation og undgå trafik

De bedste kilometer er dem, du ikke kører

Det påvirker arbejds­pro­duk­ti­vi­teten, når du sidder fast i en trafikprop, og det påvirker din service og planlægning. Derfor mener vi, at effektiv flådestyring starter med profes­sionel navigation, der kan håndtere trafikken. Eller sagt mere præcist: der kan undgå trafiken. Webfleet har mange års erfaring og leverer et komplekst netværk af trafik­in­for­ma­tionsdata og avancerede algoritmer, der alle har til formål at opnå dette mål.

Funktioner

Ekstremt nøjagtig trafik­in­for­mation*

TomTom Traffic* er så nøjagtig, at chauffører kan få advarsler om trafikstop, så de ikke skal bremse pludseligt op. Faktisk kan de sikkert helt undgå trafik takket være TomToms billioner af datapunkter, der er indsamlet fra flere hundrede millioner opkoblede enheder, som bruges til live trafik­visning til at forudsige og undgå trafikken.

untranslated
untranslated

Ingen forsinkelse pga. lukkede veje

Undgå trafikpropper og at sidde fast i trafikken med vores Driver Terminals Selv lukkede veje er ikke længere et problem, da vores enheder genkender dem og tager højde for dem, selv når biler tvinges ud på bestemte veje.

Hurtigste rute

TomToms naviga­tions­tek­nologi er udstyret med en database over faktiske køretider for at beregne den hurtigste rute uanset tid og sted. Udover den faktiske trafik tager den højde for trafiklys, rundkørsler og andre forhin­dringer.

untranslated
untranslated

Brug mindre tid på vejene

Takket være Webfleet bruger din arbejds­styrke mindre tid på vejene og mere tid hos kunderne, og de får realistiske ankomst­tider. Det betyder, at dine chauffører kan imponere kunderne med deres pålide­lighed, samtidig med at de bruger mindre tid og brændstof på hver køretur. Og den øgede produk­ti­vitet får en direkte indvirkning på din indtjening.

Skræd­dersyet navigation til store køretøjer

Du kan være sikker på, at vores robuste GPS til lastbiler ved, at dit store køretøj passer til vejen forude. Vores tilpassede rutetek­nologi tager højde for køretøjets type, størrelse, last og hastighed – så du aldrig skal bekymre dig, når du kører under en lav bro.

pro 8475 truck front
untranslated

Fotofælder*

Fotofælder er en værdifuld hjælp til at fremme sikker kørsel og regulering af trafik. Placeringen af stationære og mobile fotofælder vises på din enhed i bilen, hvilket hjælper dine chauffører med jævnligt at tjekke deres hastighed og opretholde en sikker kørestil.

Driver Terminals

Med det rigtige abonnement under­støtter alle vores Driver Terminals i PRO-serien trafik­in­for­mation i realtid. Og udover dette kan de være en del af din flådesty­rings­løsning, der leverer Active Driver Feedback for at sparre brændstof, sender ordrer direkte til køretøjet, hjælper med arbejds­tids­re­gi­strering og meget mere.

Udforsk PRO-enheder⁠
pro8375 pro7350 en
driver management for transport companies

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

driver management for transport companies

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Din enhed leveres med regel­mæssige softwa­re­op­da­te­ringer, opdate­ringer af faste fotofælder og periodiske kortop­da­te­ringer (fire gange om året). Du skal have en aktiv inter­net­for­bin­delse via Wi-Fi® eller en computer med adgang til internettet for at downloade disse opdate­ringer. Din enhed leveres også med almindelig trafik­in­for­mation og fotofæl­de­tje­nester. For at modtage disse tjenester som en del af din Webfleet-kontrakt, skal din enhed være tilsluttet en LINK med et aktivt Webfleet LIVE-a­bon­nement. For at modtage disse tjenester uden et Webfleet-abonnement skal din enhed være smartp­ho­ne-til­sluttet eller udstyret med et SIM-kort med data inkluderet. Fotofæl­de­tje­nester kan være forbudt i nogle lande og må kun bruges i overens­stem­melse med lokal lovgivning. Fotofælder er ikke tilgæn­gelige i Tyskland, Schweiz og Frankrig. I Frankrig har du kun adgang til Farezoner. Alle disse tjenester og opdate­ringer vil være tilgæn­gelige forudsat, at din enhed er fuldt funktions­dygtig. Fuldt funktions­dygtig betyder, at enheden kan modtage softwa­re­op­da­te­ringer, tjene­ste­o­p­da­te­ringer, indhold og fungerer med aktuelt tilbehør. En enhed er ikke fuldt funktions­dygtig, når enheden ikke er i stand til at modtage en af disse eller ikke længere er tilgængelig. Da teknologien bag kort og software hele tiden udvikles, kan det kræve nyere hardwa­re­tek­nologi for at understøtte dette. Hvis hardwaren ikke længere er kompatibel, er det ikke muligt at opdatere. Tjenester og opdate­ringer kan kun bruges på den enhed, de blev købt sammen med, og de kan ikke overføres til andre enheder.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.