Få det maksimale ud af dine lette erhvervs­kø­re­tøjer

Det har aldrig været nemmere at admini­strere driften af din flåde. Webfleet giver dig den mest komplette flådesty­rings­løsning til lette erhvervs­kø­re­tøjer, så du kan forbedre servi­ce­ni­veauet og chauf­fø­rernes sikkerhed.

Bliv mere fleksibel

Mere alsidighed

Bliv mere fleksibel

Med Webfleet kan virksom­heder med lette erhvervs­kø­re­tøjer blive mere dynamiske og fleksible. Send den rette person til det næste job baseret på den korteste køretid. Det holder dine medar­bejdere ude af trafikpro­blemer og sikrer, at dine teknikere ankommer til tiden. Du kan endda optimere din planlægning ved at integrere rejsetider, der erfarings­mæssigt har vist sig at holde. Hertil kommer, at du kan give dine kunder et nøjagtigt forventet ankomst­tids­punkt.

Dokumenter dine servi­ce­ni­veauer

Øg dine servi­ce­ni­veauer

Dokumenter dine servi­ce­ni­veauer

Det er vigtigt at dokumentere rettidighed og kvalitet. Med Webfleet kan du give dine kunder gennem­sig­tighed samt rapporter om tid på stedet, ankomst­tider, dokumen­tation for levering og meget andet.

Nem at installere, indrettet efter køretøjet

Øget chauf­før­sik­kerhed

Nem at installere, indrettet efter køretøjet

Webfleet til lette erhvervs­kø­re­tøjer kan hurtigt installeres i ethvert erhvervs­kø­retøj. Hvis du vil opskalere, kan Webfleet hurtigt imple­men­teres for hele din flåde. Admini­streret af certi­fi­cerede instal­la­tører for at minimere nedetiden for køretøjer.

Spar på brændstof, og få forbedret køreadfærd.

Spar på brændstof, og få forbedret køreadfærd.

OptiDrive 360 giver dig og dine chauffører feedback i realtid om køreadfærd, så dine teknikere får hjælp til at køre mere sikkert og økonomisk. Og med digitale fejlkoder i realtid vil du vide det, hvis der er noget galt med et køretøj, også selvom du sidder på kontoret. Det betyder, at du kan handle hurtigt for at forhindre farlige situationer eller planlægge vedli­ge­hol­delse.

Udvidet funktio­na­litet

App Center

Udvidet funktio­na­litet

Med Webfleet til lette erhvervs­kø­re­tøjer er det nemt at udvide funktio­na­li­teten. Opret forbindelse til en PRO Driver Terminal for at få nem navigation og kommu­ni­kation med hoved­kon­toret. Tillader tilslutning af hardware fra andre producenter via Bluetooth for at få flere data fra selve køretøjet og omgivel­serne omkring køretøjet med LINK.connect, f.eks. tempe­ra­tur­sen­sorer, dæktryk, streg­ko­descanning og RFID. Og ved at tilføje LINK 105 kan du tilføje øko-funk­tio­na­litet.

Webfleet-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.