Løsninger til flådestyring af lette erhvervs­kø­re­tøjer

Få mest muligt ud af dine lette erhvervs­kø­re­tøjer med Webfleet

Løsninger til flådestyring af lette erhvervs­kø­re­tøjer

Få mest muligt ud af dine lette erhvervs­kø­re­tøjer med Webfleet

Maksimer værdien af dine lette erhvervs­kø­re­tøjer (LCV'er), mens du får fuldt overblik over din virksomhed. Webfleets løsninger til lette erhvervs­kø­re­tøjer optimere hvert eneste trin i jeres flådestyring – lige fra planlægning af den daglige tidsplan til kommu­ni­kation med jeres team på vejen. Øg din konkur­ren­ce­fordel ved at arbejde mere effektivt, levere fremragende kunde­service og øge sikkerheden.

Flåde­løs­ninger til lette erhvervs­kø­re­tøjer hjælper dig med at

Spare brændstof

Træne chauffører til grønnere og mere sikker kørsel

Undgå trafik

Tage de bedste ruter med profes­sionel navigation

Undgå chauf­før­stress

Gøre opgaver enklere med apps til styring af arbejds­gange

Reducere dine forsik­rings­præmier

Begrænse falske anmeldelser med on-de­mand-vi­deo­bevis

Reducere køretø­jernes nedetid

Digita­lisere eftersyn for at øge produk­ti­vi­teten

Undgå at løbe tør for strøm til dine elektriske køretøjer

Finde ud af, hvornår du skal gå over til elektriske køretøjer, og hvordan du optimerer opladning af elektriske køretøjer

Udforske nøgle­funk­tio­nerne ved vores løsninger til lette erhvervs­kø­re­tøjer

Chauf­førco­a­ching til brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Værktøjet OptiDrive 360 i Webfleet giver chauf­fø­rerne aktiv feedback, så de kan justere deres præstation øjeblik­keligt. Fra dit konto-das­h­board kan du identi­ficere tendenser eller uregel­mæs­sig­heder i din flådes mønstre for brænd­stof­forbrug. Analyser brænd­stof­forbrug både historisk og i realtid.

optidrive score with header
wf pro8375 route planning

Optimeret ruteplan­lægning

Hjælp dine chauffører med at komme forbi trafik­be­la­stede områder, lukkede veje og andre forhin­dringer med profes­sionel navigation. Beregn den hurtigste rute til din destination ved hjælp af live trafikinfo, herunder muligheden for at planlægge ruter specifikt til større køretøjer.

Styring af digitale arbejds­gange

Reducer besværet med papir­ar­bejde, og skab effek­ti­vitet med Webfleets løsninger til styring af arbejds­gange. Driver terminals og digitale værktøjer hjælper dig og dine chauffører med at få mere fra hånden. Med appen til styring af driften kan du fjernstyre din flåde. Endvidere muliggører Webfleet API'er problemfri integration med forskellige forret­nings­pro­grammer, hvilket øger effek­ti­vi­teten af dine løsninger til styring af medar­bejdere.

wf mobile dashboard link racking
pro8475 front menu dk
wf mobile order management
wf mobile customer satisfaction

Større kunde­til­fredshed

Gør dine kunder endnu gladere med pålidelige forventede ankomst­tider og ordrestatus. Brug vores værktøj til ordre­styring til at give bevis for levering. Dynamisk udsendelse betyder, at du kan planlægge job effektivt for at opfylde kundernes behov.

AI-drevet video­t­e­le­matik

Forstå den fulde kontekst omkring hændelser på vejene og kørsels­hæn­delser. Webfleet Video drives af AI-tek­nologi, som identi­fi­cerer risikofyldt adfærd, f.eks. brug af mobil­te­lefon, og giver chaufføren besked. Reducer falske forsik­rings­an­mel­delser med videobevis.

wf screeshot ev management

Ryd ruter for elektriske køretøjer

Boost din elektri­fi­ce­rings­rejse med styring til elektriske køretøjer fra Webfleet. Få mere viden om dit fulde potentiale for elektri­fi­cering, uanset om du har en lille eller stor flåde. Find ud af, hvilke køretøjer der kan udskiftes med elektriske modeller, idet du analyserer mulig­he­derne pr. antal kørte kilometer og de samlede ejerom­kost­ninger.


Bundles til flåder af lette erhvervs­kø­re­tøjer

Ved du ikke, hvilke produkter der passer bedst til dine behov? Webfleet tilbyder bundle­løs­ninger, der giver dig alt, hvad du har brug for, i én pakke. En engangsin­stal­lation minimerer køretø­jernes nedetid og øger dit investe­rings­afkast.

START

Køretøjets position og admini­stration

Få adgang til sporing og rutetegning samt problemfri admini­stration af logbog over antal kørte kilometer for større effek­ti­vitet

IMPACT

Brænd­stof­be­spa­relse og bæredyg­tighed

Reducer brænd­stof­for­bruget for at forbedre drift­s­ef­fek­ti­vi­teten og bæredyg­tig­heden

TOTAL

Effek­ti­vitet og produk­ti­vitet

Optimer chauf­førkom­mu­ni­kation og end-to-end-styring af arbejds­gange for at få forbedret ydeevne


Alt det, du skal vide om lette erhvervs­kø­re­tøjer

Hvad står LCV for?

0
Gå til indhold

LCV står for light commercial vehicle (let erhvervs­kø­retøj). I både Storbri­tannien og EU er et let erhvervs­kø­retøj en klasse af køretøjer, der ikke vejer mere end 3,5 ton. I trans­port­sek­toren kan lette erhvervs­kø­re­tøjer være varevogne og lette lastbiler. Med deres kompakte størrelse anvendes lette erhvervs­kø­re­tøjer ofte til transport af varer i et lokalt område samt mellem byer.

Hvorfor bruge flådestyring til din flåde af lette erhvervs­kø­re­tøjer?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­løs­ninger til din flåde af lette erhvervs­kø­re­tøjer gør det nemmere at spare brændstof, forbedre køreadfærd, levere fremragende kunde­service og arbejde mere effektivt. Med sporing af køretøjer kan du f.eks. tildele opgaver baseret på den nærmeste chauffør og sende pålidelige forventede ankomst­tider til kunder.

Hvordan fungerer flådesty­rings­software til lette erhvervs­kø­re­tøjer?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­software til lette erhvervs­kø­re­tøjer hjælper virksom­heder med at admini­strere deres flåde af køretøjer effektivt. Softwaren gør det muligt for flådechefer at overvåge køretø­jernes positioner samt brænd­stof­forbrug og chauf­fø­rernes effek­ti­vitet. Indsigt i realtid om arbejds­tider og resterende kørsels­tider hjælper med at forenkle jobplan­lægning og -over­hol­delse og øger produk­ti­vi­teten og sikkerheden for flåden af lette erhvervs­kø­re­tøjer. Webfle­et-software imple­men­teres af certi­fi­cerede instal­la­tører, hvilket minimerer nedetiden.

60.000 er afhængig af Webfleet hver dag

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte
I Webfleet kan vi nemt trække rapporter ud til dokumentation og afrapportering.
Jan Ruben, Konica Minolta
20 procent højere effektivitet med Webfleet.
Jacob Madsen, Mettler Toledo

Få en demon­stration

Se, hvad du kan opnå for din flåde af lette erhvervs­kø­re­tøjer med Webfleet

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.