COVID-19 Update.  Få mere at vide

​BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE

Optimer sikkerheden, og reducer antallet af forsik­ringskrav med WEBFLEET Video

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET Video kombinerer optagelser fra dashcam med kørselsdata for at give dig det fulde billede af hændelser på vejene. CAM 50-køre­tøjska­meraet bruger AI-tek­nologi til at identi­ficere risikofyldt adfærd og underrette chaufføren, så vedkommende kan undgå faren. Du får også fuld kontrol over kamera­kon­fi­gu­ra­tionen, så du kan opfylde dine chauffører og din virksomheds privat­livs­behov.

WEBFLEET Video hjælper dig med at​​

Få fuld synlighed i kritiske hændelser

Forebyg ulykker, og reducer hyppigheden af forsik­ringskrav

Lavere forsik­rings­præmier og omkost­ninger ved forsik­ringskrav

Beskyt dine chauffører mod falske og ukorrekte krav

Uddan dine chauffører for at øge sikkerheden

​Gør din flåde mere effektiv​

​Nøgle­funk­tioner​

Få den fulde kontekst

Dashcam-op­ta­gelser i HD vises sammen med kørselsdata såsom GPS-po­sition, chauffør og hastighed. Det giver dig dybere og mere tydelig indsigt i kritiske hændelser på vejen.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Intelligent feedback​ i førerhuset

CAM 50 bruger kunstig intelligens (AI) til at identi­ficere bestemte risiko­fyldte kørselsvaner. Når det sker, giver kameraet chaufføren besked ved hjælp af en visuel og lydlig advarsel. Dermed kan chaufføren korrigere sin kørsel og undgå farlige situationer.1

​Automatisk upload af hændelser​

Kørsels­hæn­delser (f.eks. hårde opbrems­ninger), AI-hæn­delser (f.eks. mobil­te­le­fonbrug, rygning) og advar­selsk­nap­hæn­delser hentes og uploades automatisk fra enheden og vises i WEBFLEET.2

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

On demand-hentning

Du kan anmode om video fra tidligere rejser for at gennemse optagel­serne3. Det hjælper dig med at bekræfte eller afkræfte klager fra kunder eller folk på gaden.

​Livestreaming​

Få vist live-video med det samme fra kameraerne rettet mod vejen eller chaufføren, så du kan støtte dine chauffører i vanskelige situationer.4

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Påkrævet beskyttelse af personlige oplysninger​​

Løsningen er designet med privat­livs­hensyn som den højeste prioritet. Tag fuld kontrol over konfi­gu­ra­tionen, herunder adfærd fra et kamera vendt mod chaufføren, video­lag­rings­pe­riode og dedikerede adgangs­ret­tig­heder i WEBFLEET.

Webfleet Solutions

Gratis e-bog: The European Road Safety Report 2021​​

Webfleet Solutions

Eksklusive data og mere viden om problemer med sikkerheden på flåder som din.

Download

Avanceret kamera med tjenester efter dit valg.

CAM 50 er et første­klasses dashcam, der under­støttes af tre niveauer af tjene­stea­bon­ne­menter på WEBFLEET Video. Vælg den rigtige løsning til dine specifikke virksom­heds­behov.

​HD-kvalitet og nattesyn​

Indbyggede infrarøde indikatorer til natte­syns­op­ta­gelse vendt mod chaufføren​​

Stabil lagring

128 GB SD-kort i profes­sionel kvalitet giver op til 100 timers5 video af kørselstid

​Multi­ka­me­raun­der­støt­telse

Op til fire ekstra kameraer kan tilsluttes trådløst​​

AI-un­der­støt­telse

AI-tek­nologi (kunstig intelligens) til hændel­ses­op­ta­gelser indbygget i enhed ​

Hærværksalarm

Backup­batteri beskytter mod strømsvigt og informerer dig, når kameraet er frakoblet

Aftagelig montering

Fjernes fra forruden af hensyn til sikkerhed eller overhol­delse af lovgivning

INVESTE­RINGEN HAR TJENT SIG IND OM SEKS TIL NI MÅNEDER

​Ønsker du fuldt indblik i kritiske hændelser, at sørge for dine chaufførers sikkerhed og at reducere omkost­nin­gerne og hyppigheden af forsik­ringskrav? Book en demo, og find ud af, hvordan CAM 50 og WEBFLEET Video kan beskytte din flåde.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

1 Tilgængelig med et abonnement på WEBFLEET Video Plus eller WEBFLEET Video Live. ​​

2 Når hændelserne er hentet fra enheden, er de tilgæn­gelige i WEBFLEET i 90 dage.​​

3 Når optagelsen stadig er tilgængelig på kameraets interne lager.​​

4 Tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en strømkilde, er i bevægelse og har dækning via et mobil­netværk (3G/4G). Chauf­førad­varsel kan informere dig, når livestreaming er aktiv.​​

5 ​Overskriver automatisk, når den har nået sin kapacitet.​

BEMÆRK:

  • Politikken om rimelig anvendelse gælder for dataforbrug.
  • WEBFLEET Video er designet til at gøre det nemt at overholde lovgiv­ningen. Kunden er imidlertid ansvarlig for at sikre, at kameraet bruges i overens­stem­melse med gældende regler.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu