BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE

Optimer sikkerheden, og reducer antallet af forsik­ringskrav med Webfleet Video

Få en demon­stration

BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE

Optimer sikkerheden, og reducer antallet af forsik­ringskrav med Webfleet Video

Med dashcam-op­ta­gelser og kørselsdata fra din flåde giver Webfleet Video dig det samlede billede af ulykker og kørsels­hæn­delser. Dashcam til flåder bruger AI-tek­nologi til at identi­ficere risikofyldt adfærd, som f.eks. brug af mobil­te­lefon og kørsel for tæt på den foran­kø­rende bil, og giver chaufføren besked. På den måde kan chaufføren nå at handle og undgå fare. Du får også fuld kontrol over kamera­kon­fi­gu­ra­tionen, så du kan opfylde dine chauffører og din virksomheds privat­livs­behov.

Et integreret dashcam til flåder hjælper dig på vej

Få fuld synlighed i kritiske hændelser

Forebyg ulykker, og reducer hyppigheden af forsik­ringskrav

Lavere forsik­rings­præmier og omkost­ninger ved forsik­ringskrav

Beskyt dine chauffører mod falske og ukorrekte krav

Uddan dine chauffører for at øge sikkerheden

Gør din flåde mere effektiv

Nøgle­funk­tioner

Få den fulde kontekst

Dashcam-op­ta­gelser i HD vises sammen med kørselsdata fra din flåde såsom GPS-po­sition, chauf­fø­ri­den­titet og hastighed. Det giver dig dybere og mere tydelig indsigt i kritiske hændelser på vejen.

wf dashcam data display

Intelligent feedback i førerhuset

Dashcam til flåder bruger kunstig intelligens (AI) til at identi­ficere bestemte risiko­fyldte kørselsvaner. Når det sker, giver dashcam til flåder chaufføren besked med visuelle advarsler og lydad­varsler. Så kan chaufføren korrigere sin kørsel og undgå fare.1

Automatisk upload af hændelser

Kørsels­hæn­delser (f.eks. hårde opbrems­ninger), AI-hæn­delser (f.eks. kørsel for tæt på den foran­kø­rende bil, brug af mobil­te­lefon og rygning) og advar­selsk­nap­hæn­delser hentes og uploades automatisk fra enheden og vises i Webfleet.2

wf dashcam driving events
wf desktop video on demand popup

On demand-hentning

Du kan anmode om video fra tidligere rejser for at gennemse optagel­serne3. Det hjælper dig med at bekræfte eller afkræfte klager fra kunder eller folk på gaden.

Livestreaming

Få vist live-video med det samme fra kameraerne rettet mod vejen eller chaufføren, så du kan støtte dine chauffører i vanskelige situationer.4

fleet manager 01 wf video
ev van driver pro8475 cam50 01

Påkrævet beskyttelse af personlige oplysninger

Løsningen er designet med privat­livs­hensyn som den højeste prioritet. Tag fuld kontrol over konfi­gu­ra­tionen, herunder adfærd fra et kamera vendt mod chaufføren, video­lag­rings­pe­riode og dedikerede adgangs­ret­tig­heder i Webfleet.


Alt det, du skal vide om dashcams

Hvad er et dashcam til flåder, og hvordan adskiller det sig fra dashcams til forbrugere?

0
Gå til indhold

Et kamera på instru­ment­brættet til flåder, også kaldet et dashcam til flåder, er et kamera, der kan fastgøres inde i et køretøj for at registrere, hvad der sker, når det er på vejen. Dashcams kan være både vendt mod vejen og mod føreren.

Dashcams til forbrugere er billige og målrettet mod enkelt­per­soner. På grund af begrænset funktio­na­litet er de ikke egnede til flådebrug.

Kommercielle dashcams til flåder er holdbare og designet til profes­sionel brug. Andre områder, hvor de er mere velegnede til flåder, er:

 • Opfylder GDPR
 • Automatisk download af relevante optagelser
 • Fjernadgang til livevisning og konfi­gu­ration
 • Under­støtter ekstra kameraer
 • Kan ikke ændres ved uauto­ri­seret adgang
 • Kommercielt SD-kort
 • Forebyg­gelse af ulykker gennem AI-tek­nologi
 • Permanent tilsluttet profes­sionel instal­lation

Hvordan fungerer et dashcam til flåder?

0
Gå til indhold

Et dashcam til flåder begynder at optage, når køretøjet er tændt og i bevægelse.

Vejvendte dashcams kan levere klare beviser for, hvad der sker på vejen og omkring køretøjet. Nogle førervendte dashcams til flåder bruger AI-tek­nologi til at registrere forskellige former for risikabel køreadfærd, såsom ukoncen­treret kørsel, brug af mobil­te­lefon, indtagelse af mad og drikke og øjne, der ikke er på vejen. De kan sende en advarsel til chaufføren og signalere til dem til at korrigere deres kørsel for at forhindre ulykker.

Dashcam-op­ta­gelser fungerer sammen med en flådesty­rings­løsning ved at bruge data som tid, position og hastighed til at hjælpe virksom­heder med at fastslå årsagen til ulykker og beskytte chauffører mod falske anmeldelser.

Hvorfor skal flåder bruge et dashcam-system til flåder?

0
Gå til indhold

Videobevis

 • Video­op­ta­gelser kan fungere som et objektivt vidne, når der sker en ulykke. Det leverer beviser på, hvad der sker ved en kollision og kan reducere omkost­ninger til erstat­nings­ansvar drastisk.

Færre skadesan­mel­delser og lavere præmier

 • Video­op­ta­gelser kan hjælpe flåder og forsik­rings­sel­skaber med at beslutte, om de vil bestride eller betale et erstat­ningskrav.
 • Forsik­rings­sel­skaber giver ofte rabatter på præmier, hvis virksom­heder har dashcams til flåder installeret i deres køretøjer.

Forebyg­gelse af ulykker og mere sikker kørsel

 • Dashcam-sy­stemer til flåder kan hjælpe chauffører med at få korrigeret farlige kørevaner og undgå ulykker.
 • Kameraer i køretøjer fører ofte til mere påpasselig kørsel, da chauffører er mere bevidste om, at der vil være beviser, hvis der sker en ulykke.

Hvad er fordelene ved at bruge dashcams til flåder?

0
Gå til indhold

Større sikkerhed og lavere forsik­rings­præmier

 • Optagelser kan beskytte dig mod falske anmeldelser og hjælpe dig med at undgå at betale for meget i 50/50-forsik­ringskrav.
 • Dashcams til flåder udstyret med AI-tek­nologi kan advare bilister om risikabel køreadfærd og forhindre ulykker og skadesan­mel­delser.

Klar viden om kritiske hændelser

 • Optagelser fra dashcams til flåder med GPS og anden kørselsdata kan give dig et komplet billede af din flåde.
 • Livestreaming betyder, at du kan handle med det samme, når der opstår en hændelse.

Forbedret flåde­ef­fek­ti­vitet

 • Bekræft validiteten og nøjag­tig­heden af anmeldelser med klare video­be­viser.
 • Efterhånden som køread­færden bliver bedre, kan skader på køretøjet, hændelser og nedetid reduceres mere effektivt.

Hvordan integrerer jeg et dashcam til flåder på Webfleet Video-p­lat­formen?

0
Gå til indhold

Webfleet Video fungerer med CAM 50 dashcam. Hvis du abonnerer på Webfleets flådesty­rings­platform, kan du integrere CAM 50 – du skal bare aktivere Webfleet Video som en ekstra tjeneste fra din konto. CAM 50 dashcam til flåder er allerede integreret med GPS.

Hvordan monterer jeg dashcam til flåder i min flådes køretøjer?

0
Gå til indhold

CAM 50 dashcam til flåder leveres med et hardwaresæt til montering. Dit monte­ringssæt indeholder et hardwi­re-kabel, et sikrings­a­dap­tersæt og et sikrings­dæksel. CAM 50 leveres med aftagelig montering, som gør det nemt at fjerne dashcam til flåder i forbindelse med overhol­delse eller sikkerhed. Du kan montere op til fire ekstra kameraer trådløst.

Hvordan downloader jeg videoerne fra dashcam til flåder?

0
Gå til indhold

Du kan få adgang til on demand-vi­deo­hentning i 90 dage inden for Webfleet Hvis du vil downloade og gennemse videoer af hændelser, skal du bare anmode om video fra dashcam fra tidligere ture og henvise til tid og position for hændelsen.

Hvordan kan et dashcam til flåder forbedre effek­ti­vi­teten?

0
Gå til indhold

Sikkerhed er det første princip for en flådes effek­ti­vitet. Et dashcam til flåder under­støtter sikkerhed med optagelser, der kan hjælpe chauffører med at forbedre deres adfærd bag rattet. Mere sikker kørsel fører til en lavere risiko for ulykker og nedetid. Da det leverer video­do­ku­men­tation, kan et dashcam til flåder hjælpe dig med at reducere antallet af falske krav og forsik­rings­præmier.

Hvordan styrker et dashcam til flåder mine chauffører?

0
Gå til indhold

De fleste ulykker (ca. 90 %) skyldes menne­skelige fejl, især distrak­tioner. Ved hjælp af kunstig intelligens registrerer et dashcam distrak­tioner som f.eks. brug af mobil­te­lefon eller rygning. Derefter giver dashcam chaufføren besked med audio­visuelle advarsler, så de kan ændre adfærd i realtid.

wfs safety whitepaper

Gratis e-bog: The European Road Safety Report 2021

wfs safety whitepaper

Eksklusive data og mere viden om problemer med sikkerheden på flåder som din.

Download

Avanceret kamera med tjenester efter dit valg.

CAM 50 er et første­klasses dashcam, der under­støttes af tre niveauer af tjene­stea­bon­ne­menter på Webfleet Video. Vælg den rigtige løsning til dine specifikke virksom­heds­behov.

HD-kvalitet og nattesyn

Indbyggede infrarøde indikatorer til natte­syns­op­ta­gelse vendt mod chaufføren

Stabil lagring

128 GB SD-kort i profes­sionel kvalitet giver op til 100 timers5 video af kørselstid

Multi­ka­me­raun­der­støt­telse

Op til fire ekstra kameraer kan tilsluttes trådløst

AI-un­der­støt­telse

AI-tek­nologi (kunstig intelligens) til hændel­ses­op­ta­gelser indbygget i enhed

Hærværksalarm

Backup­batteri beskytter mod strømsvigt og informerer dig, når kameraet er frakoblet

Aftagelig montering

Fjernes fra forruden af hensyn til sikkerhed eller overhol­delse af lovgivning

INVESTE­RINGEN HAR TJENT SIG IND OM SEKS TIL NI MÅNEDER

Ønsker du fuldt indblik i kritiske hændelser, at sørge for dine chaufførers sikkerhed og at reducere omkost­nin­gerne og hyppigheden af forsik­ringskrav? Book en demo, og find ud af, hvordan CAM 50 og Webfleet Video kan beskytte din flåde.

1 Tilgængelig med et abonnement på Webfleet Video Plus eller Webfleet Video Live.

2 Når hændelserne er hentet fra enheden, er de tilgæn­gelige i Webfleet i 90 dage.

3 Når optagelsen stadig er tilgængelig på kameraets interne lager.

4 Tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en strømkilde, er i bevægelse og har dækning via et mobil­netværk (3G/4G). Chauf­førad­varsel kan informere dig, når livestreaming er aktiv.

5 Overskriver automatisk, når den har nået sin kapacitet.

BEMÆRK:

 • Politikken om rimelig anvendelse gælder for dataforbrug.
 • Webfleet Video er designet til at gøre det nemt at overholde lovgiv­ningen. Kunden er imidlertid ansvarlig for at sikre, at kameraet bruges i overens­stem­melse med gældende regler.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.