BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE

Optimer sikkerheden, og reducer antallet af forsik­ringskrav med Webfleet Video

Få en demon­stration

BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE

Optimer sikkerheden, og reducer antallet af forsik­ringskrav med Webfleet Video

Webfleet Video kombinerer optagelser fra dashcam med kørselsdata for at give dig det fulde billede af hændelser på vejene. CAM 50-køre­tøjska­meraet bruger AI-tek­nologi til at identi­ficere risikofyldt adfærd og underrette chaufføren, så vedkommende kan undgå faren. Du får også fuld kontrol over kamera­kon­fi­gu­ra­tionen, så du kan opfylde dine chauffører og din virksomheds privat­livs­behov.

Webfleet Video hjælper dig med at

Få fuld synlighed i kritiske hændelser

Forebyg ulykker, og reducer hyppigheden af forsik­ringskrav

Lavere forsik­rings­præmier og omkost­ninger ved forsik­ringskrav

Beskyt dine chauffører mod falske og ukorrekte krav

Uddan dine chauffører for at øge sikkerheden

Gør din flåde mere effektiv

Nøgle­funk­tioner

Få den fulde kontekst

Dashcam-op­ta­gelser i HD vises sammen med kørselsdata såsom GPS-po­sition, chauffør og hastighed. Det giver dig dybere og mere tydelig indsigt i kritiske hændelser på vejen.

wf dashcam data display

Intelligent feedback i førerhuset

CAM 50 bruger kunstig intelligens (AI) til at identi­ficere bestemte risiko­fyldte kørselsvaner. Når det sker, giver kameraet chaufføren besked ved hjælp af en visuel og lydlig advarsel. Dermed kan chaufføren korrigere sin kørsel og undgå farlige situationer.1

Automatisk upload af hændelser

Kørsels­hæn­delser (f.eks. hårde opbrems­ninger), AI-hæn­delser (f.eks. mobil­te­le­fonbrug, rygning) og advar­selsk­nap­hæn­delser hentes og uploades automatisk fra enheden og vises i Webfleet.2

wf dashcam driving events
wf desktop video on demand popup

On demand-hentning

Du kan anmode om video fra tidligere rejser for at gennemse optagel­serne3. Det hjælper dig med at bekræfte eller afkræfte klager fra kunder eller folk på gaden.

Livestreaming

Få vist live-video med det samme fra kameraerne rettet mod vejen eller chaufføren, så du kan støtte dine chauffører i vanskelige situationer.4

fleet manager 01 wf video
ev van driver pro8475 cam50 01

Påkrævet beskyttelse af personlige oplysninger

Løsningen er designet med privat­livs­hensyn som den højeste prioritet. Tag fuld kontrol over konfi­gu­ra­tionen, herunder adfærd fra et kamera vendt mod chaufføren, video­lag­rings­pe­riode og dedikerede adgangs­ret­tig­heder i Webfleet.


Alt det, du skal vide om dashcams

Hvad er et dashcam til flåder, og hvordan adskiller det sig fra dashcams til forbrugere?

Et kamera på instru­ment­brættet til flåder, også kaldet et dashcam til flåder, er et kamera, der kan fastgøres inde i et køretøj for at registrere, hvad der sker, når det er på vejen. Dashcams kan være både vendt mod vejen og mod føreren.

Dashcams til forbrugere er billige og målrettet mod enkelt­per­soner. På grund af begrænset funktio­na­litet er de ikke egnede til flådebrug.

Kommercielle dashcams til flåder er holdbare og designet til profes­sionel brug. Andre områder, hvor de er mere velegnede til flåder, er:

 • Opfylder GDPR
 • Automatisk download af relevante optagelser
 • Fjernadgang til livevisning og konfi­gu­ration
 • Under­støtter ekstra kameraer
 • Kan ikke ændres ved uauto­ri­seret adgang
 • Kommercielt SD-kort
 • Forebyg­gelse af ulykker gennem AI-tek­nologi
 • Permanent tilsluttet profes­sionel instal­lation

Hvordan fungerer et dashcam til flåder?

Et dashcam til flåder begynder at optage, når køretøjet er tændt og i bevægelse.

Vejvendte dashcams kan levere klare beviser for, hvad der sker på vejen og omkring køretøjet. Nogle førervendte dashcams til flåder bruger AI-tek­nologi til at registrere forskellige former for risikabel køreadfærd, såsom ukoncen­treret kørsel, brug af mobil­te­lefon, indtagelse af mad og drikke og øjne, der ikke er på vejen. De kan sende en advarsel til chaufføren og signalere til dem til at korrigere deres kørsel for at forhindre ulykker.

Dashcam-op­ta­gelser fungerer sammen med en flådesty­rings­løsning ved at bruge data som tid, position og hastighed til at hjælpe virksom­heder med at fastslå årsagen til ulykker og beskytte chauffører mod falske anmeldelser.

Hvorfor skal flåder bruge et dashcam-system til flåder?

Videobevis

 • Video­op­ta­gelser kan fungere som et objektivt vidne, når der sker en ulykke. Det leverer beviser på, hvad der sker ved en kollision og kan reducere omkost­ninger til erstat­nings­ansvar drastisk.

Færre skadesan­mel­delser og lavere præmier

 • Video­op­ta­gelser kan hjælpe flåder og forsik­rings­sel­skaber med at beslutte, om de vil bestride eller betale et erstat­ningskrav.
 • Forsik­rings­sel­skaber giver ofte rabatter på præmier, hvis virksom­heder har dashcams til flåder installeret i deres køretøjer.

Forebyg­gelse af ulykker og mere sikker kørsel

 • Dashcam-sy­stemer til flåder kan hjælpe chauffører med at få korrigeret farlige kørevaner og undgå ulykker.
 • Kameraer i køretøjer fører ofte til mere påpasselig kørsel, da chauffører er mere bevidste om, at der vil være beviser, hvis der sker en ulykke.

Hvad er fordelene ved at bruge dashcams til flåder?

Større sikkerhed og lavere forsik­rings­præmier

 • Optagelser kan beskytte dig mod falske anmeldelser og hjælpe dig med at undgå at betale for meget i 50/50-forsik­ringskrav.
 • Dashcams til flåder udstyret med AI-tek­nologi kan advare bilister om risikabel køreadfærd og forhindre ulykker og skadesan­mel­delser.

Klar viden om kritiske hændelser

 • Optagelser fra dashcams til flåder med GPS og anden kørselsdata kan give dig et komplet billede af din flåde.
 • Livestreaming betyder, at du kan handle med det samme, når der opstår en hændelse.

Forbedret flåde­ef­fek­ti­vitet

 • Bekræft validiteten og nøjag­tig­heden af anmeldelser med klare video­be­viser.
 • Efterhånden som køread­færden bliver bedre, kan skader på køretøjet, hændelser og nedetid reduceres mere effektivt.
wfs wp safety report 2021 da

Gratis e-bog: The European Road Safety Report 2021

wfs wp safety report 2021 da

Eksklusive data og mere viden om problemer med sikkerheden på flåder som din.

Download

Avanceret kamera med tjenester efter dit valg.

CAM 50 er et første­klasses dashcam, der under­støttes af tre niveauer af tjene­stea­bon­ne­menter på Webfleet Video. Vælg den rigtige løsning til dine specifikke virksom­heds­behov.

HD-kvalitet og nattesyn

Indbyggede infrarøde indikatorer til natte­syns­op­ta­gelse vendt mod chaufføren

Stabil lagring

128 GB SD-kort i profes­sionel kvalitet giver op til 100 timers5 video af kørselstid

Multi­ka­me­raun­der­støt­telse

Op til fire ekstra kameraer kan tilsluttes trådløst

AI-un­der­støt­telse

AI-tek­nologi (kunstig intelligens) til hændel­ses­op­ta­gelser indbygget i enhed

Hærværksalarm

Backup­batteri beskytter mod strømsvigt og informerer dig, når kameraet er frakoblet

Aftagelig montering

Fjernes fra forruden af hensyn til sikkerhed eller overhol­delse af lovgivning

INVESTE­RINGEN HAR TJENT SIG IND OM SEKS TIL NI MÅNEDER

Ønsker du fuldt indblik i kritiske hændelser, at sørge for dine chaufførers sikkerhed og at reducere omkost­nin­gerne og hyppigheden af forsik­ringskrav? Book en demo, og find ud af, hvordan CAM 50 og Webfleet Video kan beskytte din flåde.

1 Tilgængelig med et abonnement på Webfleet Video Plus eller Webfleet Video Live.

2 Når hændelserne er hentet fra enheden, er de tilgæn­gelige i Webfleet i 90 dage.

3 Når optagelsen stadig er tilgængelig på kameraets interne lager.

4 Tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en strømkilde, er i bevægelse og har dækning via et mobil­netværk (3G/4G). Chauf­førad­varsel kan informere dig, når livestreaming er aktiv.

5 Overskriver automatisk, når den har nået sin kapacitet.

BEMÆRK:

 • Politikken om rimelig anvendelse gælder for dataforbrug.
 • Webfleet Video er designet til at gøre det nemt at overholde lovgiv­ningen. Kunden er imidlertid ansvarlig for at sikre, at kameraet bruges i overens­stem­melse med gældende regler.