Historien om Webfleet

TomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til Webfleet

Historien om Webfleet

TomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til WebfleetTomTom Telematics ændres til Webfleet

Vores historie op til nu

Da vi lancerede flådesty­rings­løs­ningen Webfleet fra vores oprindelige kontor i Leipzig for 25 år siden, var internettet ved at blive en altaf­gø­rende del af, hvordan vi alle arbejdede og levede. Og vi var foregangsmænd i forhold til at bruge cloud- og inter­net­tek­nologi til at hjælpe virksom­heder med at booste produk­ti­vi­teten og reducere deres omkost­ninger.

I 2005 blev vi opkøbt af TomTom. Da vi blev en del af den virksomhed, som revolu­tio­nerede navigation, trådte vi samtidig ud på den inter­na­tionale scene. Som TomTom Telematics intro­du­cerede vi tilsluttet navigation, banede vejen for indbygget diagno­sti­cering og stod for nyskabende forbed­ringer af køreadfærd med OptiDrive 360.

I dag hjælper vi 50.000 kunder med køretøjer i 60 lande over hele verden.

Webfleet vil ikke alene fortsætte denne udvikling, men accelerere den. Og støtten fra Bridgestone, verdens største dækvirk­somhed, giver os den perfekte platform at gøre det fra.

Forbinder data for at give værdifulde indsigter

Selvom virksom­heder kender deres køretøjer, og chauffører genererer store mængder data, er det kun ved at forbinde de mange forskellige datapunkter, at de kan få den indsigt, der gør det virkelig værdifuldt.

Det er lige præcis, hvad vores løsninger gør – forbinder datapunkter og leverer de letfor­stå­elige og handlings­o­ri­en­terede indsigter, som vores kunder kan bruge til at admini­strere deres køretøjer og chauffører mere effektivt.

Vi er allerede i gang med at tilføje stærkere funktio­na­litet til vores løsning, som giver kunder endnu dybere indsigter og større kontrol over deres drift, som for eksempel ordre­op­ti­mering, it-in­te­gration, kameratje­nester, forbundne dæk og meget, meget mere.

Vi ved af erfaring, at i dags mest avancerede teknologi bliver allemandseje i morgen og uundværlig i overmorgen. Derfor vil vi lægge os foran vores konkur­renter og investere i og fokusere på at bringe de stærkeste og mest teknologisk sofisti­kerede innova­tioner i trans­port­sek­toren ud i verden.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.