Vores grønne mission

Vi er på en mission for at hjælpe med at bygge en mere bæredygtig fremtid

Hvordan bygger vi en mere bæredygtig fremtid?

Ved at reducere vores CO2-fodspor

Ved at hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-udledning

Som del af Bridgestone deler vi koncernens globale engagement med henblik på at forme en mere bæredygtig fremtid inden for mobilitet. Vores flådesty­rings­løsning, Webfleet, hjælper allerede kunderne med at reducere deres brænd­stof­forbrug og CO2-udledning med op til 25 %. Men som virksomhed vil vi gerne gøre mere. For at gennemføre vores Grønne Mission samarbejder vi med Justdiggit for at påvirke klima, natur og mennesker positivt.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Hvordan reducerer vi vores CO2-fodspor?

Genop­retning af 5134 hektar jord i Tanzania

Med henblik på at kompensere for CO2-udled­ningen fra vores supply chain og faciliteter indgik Bridgestone Mobility Solutions partnerskab med Justdiggit for at investere i genop­ret­ningen af 5134 hektar i Tanzania. Det er et areal, som er 6 gange større end centrum af Amsterdam.

Justdiggit er en hollandsk NGO, der har indgået partnerskab med FN's miljøprogram. Den har fokus på genop­retning af landskabet via genop­retning af landområder i Afrika med det formål at skabe en positiv indvirkning på klima, natur og mennesker.

Ved at genoprette dette område og plante 377.500 træer fjernes 72.000 ton kulstof fra atmosfæren. Ikke nok med at programmet fjerner kulstof fra atmosfæren, det har også en positiv indvirkning på 29.500 menneskers levebrød, opsamler 975 millioner liter vand om året og genopretter biodi­ver­si­teten.

Sammen kan vi få naturen til at vende tilbage og køle planeten ned.

Få mere at vide⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Scanning af vores CO2-fodspor

Vi har villet få bedre indblik i vores virksomheds indvirkning på miljøet. Derfor har vi en gang om året siden 2018 bedt Impact Institute om at lave en scanning af vores CO2-fodspor.

Ud fra resul­ta­terne har vi i løbet af de sidste fire år udlignet vores CO2-fodspor ved at gøre et tørkeramt område i Tanzania grønt igen gennem et separat projekt med vores partner Justdiggit.

I perioden har vi arbejdet på at genoprette et samlet område på i alt 6,5 millioner m2 af nedbrudte landområder. Det svarer til 24.000 genop­dyrkede træer, 460 millioner liter tilført vand og nye muligheder for 2.200 personer i lokal­be­folk­ningen i Tanzania.


Hvordan hjælper vi vores kunder med at reducere deres CO2-udledning?

Vi har fuld forståelse for, at det for flådechefer virker som om, beskyttelse af vores økosystem ikke går hånd i hånd med jeres andre forret­ningsmål. Hvordan driver du en miljøvenlig virksomhed, samtidig med at du holder omkost­nin­gerne under kontrol, køretøjerne på vejene og arbejds­pro­ces­serne så effektive som muligt?

Hos Webfleet mener vi ikke, at det er separate mål. Vi mener, at hvad der er godt for virksom­heden, og hvad der er godt for planeten, sagtens kan være det samme.

Webfleet

Med vores prisvin­dende Webfleet-flådesty­rings­løsning kan du se dine køretøjer i realtid og følge historikken over, hvordan de bruges. Du kan nulstille dit brænd­stof­spild og tage skridt til forbedring af brænd­stof­forbrug. For eksempel viser turdata dig, hvor dine chauffører kører i tomgang, eller hvor de kan bruge fartpiloten oftere, hvilket fremmer en mere bæredygtig og brænd­sto­f­ef­fektiv kørsel.

Få et solidt indblik i dine chaufførers ture og i, hvordan brænd­stoffet bruges, ved at skabe forbindelse til dine lastbilers FMS.

Få mere at vide⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-en­heder

LINK-en­heder er sporings­sy­stemer til køretøjer i alle flåde­stør­relser og -typer, der fortæller dig mere end bare, hvor dine køretøjer og trailere befinder sig. Få et solidt indblik i dine chaufførers ture og i, hvordan brænd­stoffet bruges.

Få mere at vide⁠

PRO Driver Terminals

Disse alt-i-en-en­heder er designet til at hjælpe chauffører med at arbejde mere intelligent. Lastbil­navi­gation viser de korteste og mest sikre ruter, og Active Drive Feedback skærer de vaner fra, der øger brænd­stof­spild og CO2-udledning.

Få mere at vide⁠
pro8475 front menu dk
electric vehicles

Flådestyring af elbiler

Webfleets admini­stration af elbiler tilbyder virksom­heder de værktøjer, de har brug for med henblik på at få mest muligt ud af deres elbiler. Du kan overvåge både dine elbiler og dine køretøjer med forbræn­dings­motor på samme interface.

Med tydeligt overblik over oplad­nings­ni­veauerne kan du stole på rækkevidden og planlægge opgaver effektivt.

Få mere at vide⁠

Green Your Fleet

Green Your Fleet-p­lat­formen, der er udviklet af Webfleet, giver vores kunder mulighed for at beregne deres flådes CO2-udledning og finde ud af, hvad der skal gøres for at skabe en positiv indvirkning på klimaet.

Kunder kan tilmelde sig vores partnerskab med Justdiggit for at genoprette landområder i Afrika. Ved at gå den grønne vej og opfange kulstof kan vi reducere klodens temperatur og vende klima­for­an­drin­gerne.

Få mere at vide⁠
green your fleet mission
e invoicing

E-fak­tu­rering

Siden 2018 har Webfleet opmuntret sine kunder til at udskifte papir­fak­tu­rering med e-fak­tu­rering. For hver papir­faktura, der sendes, donerer vi 30 % af udgifterne forbundet med fakturaen til Justdiggit.

Indtil videre har mere end 22.000 kunder skiftet til e-fak­tu­rering. Derfor kan vi reducere udskrevne papir­fak­turaer med mere end 280.000 kopier.

Mål for bæredygtig udvikling

Målene for bæredygtig udvikling er en rettesnor med henblik på at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.

Vi overholder otte af FN's mål for bæredygtig udvikling.

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­ceret funktions­område

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­ceret funktions­område

Webfleet har etableret og anvender et miljø­le­del­ses­system i overens­stem­melse med den inter­na­tionale standard ISO 14001:2015 og kontrol­leres eksternt af TÜV SÜD. Certi­fi­ce­ringen er en inter­na­tional ramme, der afspejler indsatsen, som Webfleet gør for at minimere, hvordan drift og processer har en negativ indvirkning på miljøet og sikrer global overhol­delse af gældende miljølove og -bestem­melser.

Få mere at vide⁠